Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM230
Pianka do okien+

Pianka FM230 jest przeznaczona do wypełniania, ocieplania i izolowania szczelin montażowych przy oknach oraz do wypełniania szczelin montażowych przy futrynach drzwiowych zgodnie z wymaganiami RAL.

Aplikacja

Ta 1-składnikowa pianka poliuretanowa jest przeznaczona do wypełniania, ocieplania i izolowania szczelin montażowych przy oknach oraz do wypełniania szczelin montażowych przy futrynach drzwiowych zgodnie z wymaganiami RAL. Dzięki wysokiej elastyczności przekraczającej 30% pianka może lepiej kompensować ruchy elementów budynku. Ma doskonałą przyczepność do wielu standardowych rodzajów podłoży budowlanych, np. beton, murowane ściany, kamień, tynk, drewno, włóknocement, metal i liczne tworzywa sztuczne (polistyren, twarda pianka poliuretanowa, poliester, twarde PCW).

Certyfikaty

 • Pianka z badaniami elastyczności (MPA) >30%
 • Posiada MPA-testy na działanie temperatur od 0°C
 • Większa izolacja akustyczna do 60 dB
 • Odporna na rozkład powodowany działaniem mikroorganizmów, ciepła i wody

Przygotowanie

 • Podłoża muszą być czyste i nośne. Należy usunąć luzne cząstki, kurz i tłuszcz.
 • Powierzchnie stykające się z pianką przed wypełnieniem zwilżyć.
 • Powierzchnie przyległe oraz pokrycia ścian i podłóg w rejonie prac należy zabezpieczyć.

Przetwarzanie

 • Przed użyciem kartusz należy co najmniej 20 razy silnie wstrząsnąć.
 • Nakręcić na kartusz pistolet.
 • Kartusz cały czas należy trzymać zaworem do dołu. Ilosć wypływającej piany dozuje się dźwignią spustową i śrubą regulacyjną pistoletu.
 • Pianę należy dozować oszczędnie i układać w pasma. Szczególnie w przypadku fug i pustych przestrzeni o szerokości powyżej 30 mm zaleca się nakładać pianę warstwami, nawilżając każdą nałożoną warstwę. Należy zwracać uwagę, aby w podłożu nie było zlodowaceń. Optymalna temperatura pracy to 20°C; w niższych temperaturach należy liczyć się z mniejszym zużyciem piany. Przy wypełnianiu pianą przestrzeni graniczących z elementami podatnymi na odkształcenia, np. parapetami czy ramami okiennymi, należy elementy te dostatecznie wzmocnić.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Panstwo na stronie www.illbruck.com/pl_PL

Opis

Jednoskładnikowa, odporna na wilgoć pianka poliuretanowa z gazem pędnym nie zawierającym HFKW.

Opakowane

Forma dostawyPojemność opakowaniaPojemność kartonu
puszka 750 ml12 Dosen

Czyszczenie

Ewentualne nadwyżki pianki po stwardnieniu należy obciąć. Zabrudzenia z pianki należy natychmiast usunąć  środkiem do czyszczenia pistoletów AA290 lub acetonem. Stwardniałą piankę da się usunąć tylko  mechanicznie. Pistolet po użyciu należy dokładnie wyczyscić preparatem AA290 i opryskać sprayem pielęgnacyjnym AA291.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormKlasyfikacja
klasa materiału budowlanegoDIN 4102B2 (palnosc normalna), PNDS04-719
przewodność cieplnaEN 126670,035 W/(m ·K)
wytrzymałość na rozciąganieDIN 53 45560 kPa
rozciągnięcie przed zerwaniemDIN 53 4550,5
wytrzymałość na ścinanieDIN 53 42230 kPa
napreżenie ściskające przy ścisku 10%ISO 844< 15 kPa
spienienie (podłoże zwilżone) 0,6
przyłączanie wody 4)EN 16090,2 kg/m²
temperatura kartusza od + 5°C bis + 35°C
temperatura pracy 5) od + 0°C bis + 35°C
nie klei się ¹) odcinek 30 mm po 8 minutach
da się ciąć ¹) odcinek 30 mm po 45 minutach
pełna obciążalność po 24 godzinach
wydajność (spienianie w wolnej przestrzeni) ¹)²) do 45 l
gestość surowa (spienianie w szczelinie) ³) 15-25 kg/m³
odporność na oddziaływanie temperatur trwałe: – 40°C do 90°C
składowanie w pomieszczeniach chłodnych, suchych, chronionych przed mrozem w pozycji pionowej
maksymalny czas składowania 18 miesięcy od daty produkcji

¹) zaleznie od temperatury i wilgotnosci powietrza
²) podłoze nalezy dobrze nawilzyc
³) gestosc surowa bo nawilzeniu
4) 0,2 kg wody/m² powierzchni kontaktu podłoza z pianka
5) otoczenie

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy