FM230 Pianka do okien+

Pianka do okien+

Znajdź produkt

Ta 1-składnikowa pianka poliuretanowa jest przeznaczona do wypełniania, ocieplania i izolowania szczelin montażowych przy oknach oraz do wypełniania szczelin montażowych przy futrynach drzwiowych zgodnie z wymaganiami RAL. Dzięki wysokiej elastyczności przekraczającej 30% pianka może lepiej kompensować ruchy elementów budynku. Ma doskonałą przyczepność do wielu standardowych rodzajów podłoży budowlanych, np. beton, murowane ściany, kamień, tynk, drewno, włóknocement, metal i liczne tworzywa sztuczne (polistyren, twarda pianka poliuretanowa, poliester, twarde PCW).

Pewne stosowanie już od 0 °C dzięki jakości zbadanej przez MPA (raport z badan nr 082492.1-Sz z 25.07.2008).
Osiągalna ważona miara tłumienia akustycznego to 60 dB (raport /świadectwo z badania w ift (instytut techniki okiennej) nr 16735156). Produkt stosować tylko w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 5 m² (wysokość 2,5 m) z dobra wentylacją. Nie palić! Chronić oczy, nosić rękawice ochronne i odzież robocza. Nie poddawać pianki przez dłuższy czas wpływom
atmosferycznym, gdyż nie jest ona odporna na promieniowanie ultrafioletowe. Zawory kartuszy z pianką firmy illbruck są dokładnie dostosowane do oferowanych przez nas pistoletów. Stosowanie tych pistoletów zapewnia optymalne otwarcie zaworu, a tym samym uzyskanie zadanej prędkości wypływu pianki i całkowite opróżnienie kartusza.

Przed aplikacją należy przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki dostępną na stronie www.illbruck.com.

  • Pianka z badaniami elastyczności (MPA) >30%
  • Posiada MPA-testy na działanie temperatur od 0°C
  • Większa izolacja akustyczna do 60 dB
  • Odporna na rozkład powodowany działaniem mikroorganizmów, ciepła i wody
FM230 DIY Karta Charakterystyki (pl-PL).pdf Karta charakterystyki
IB_FM230_SDS__pl-PL_2024.pdf Karta charakterystyki
IB_FM230_datasheet_Pianka do okien+_pl-PL_v2.pdf Karta systemu/produktu