PU038 Klej do ram Alu

Znajdź produkt

PU038 jako 2-składnikowy klej poliuretanowy jest przeznaczony do klejenia konstrukcyjnego kątowników aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo. Nadaje się także do klejenia innych materiałów, takich jak utwardzone PVC czy laminat wysokociśnieniowy (HPL).

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych przez przeszkolony personel. Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa dotyczących postępowania z chemikaliami.

Czas przydatności do nałożenia:
Czas przydatności do nałożenia zależy od rodzaju podłoża, temperatury, ilości nakładanego kleju, wilgotności oraz innych czynników. Przedstawione wartości mają jedynie charakter orientacyjny. Użytkownik powinien dokonać własnych prób w warunkach, w których materiał będzie rzeczywiście stosowany.

Wskazówki dotyczące użycia:
Czas schnięcia kleju PU038, a co za tym idzie również czas obróbki i montażu ram i ościeżnic, można skrócić, dodając przyspieszacz PU038. Klej PU038 2C PU można zabarwić na pożądany kolor, dodając do niego odpowiednie pigmenty (biały, czarny, niebieski, czerwony, żółty). Klej zmienia kolor, jeżeli jest narażony na działanie promieni słonecznych. Jego siła klejenia nie ulega jednak zmianie! Przyspieszacz schnięcia PU038 i/lub pasty pigmentowe można dodawać bezpośrednio po wyciśnięciu obydwu składników kleju z zasobnika. Dlatego też całość można wymieszać jednocześnie.

Przed aplikacją należy przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki dostępną na stronie www.illbruck.com.

  • Duża wytrzymałość złącza
  • Po utwardzeniu nadaje się do szlifowania i malowania
  • Nie zawiera rozpuszczalników
PU038 - karta charakterystyki Karta charakterystyki
PU038 - karta produktu Karta systemu/produktu