LD702 AKRYL DO SPOIN OBWODOWYCH

Znajdź produkt

Ta 1-składnikowa zawiesina akrylanowa jest przeznaczona do uszczelniania szczelin o małej ruchomości w pomieszczeniach wewnętrznych, a także do uszczelniania szczelin i połączeń np. przy sufitach, ściankach lekkich, parapetach, skrzynkach rolet oraz do wypełniania pęknięć i szczelin w betonie komórkowym, kamieniu, tynku i drewnie.

LD702 może być zamalowany standardowymi farbami dyspersyjnymi i farbami na bazie żywicy alkidowej (z uwagi na dużą ilość systemów powłokowych dostępnych na rynku zalecana jest ocena przyczepności i kompatybilności na podstawie własnych prób). W przypadku szczelin statycznych o małych ruchach (maks. 5%) akryl po całkowitym wyschnięciu można zamalować, tzn. materiał uszczelniąjcy może zostać zamalowany na całej powierzchni tylko wtedy, gdy nałożona farba może kompensować ruchy materiału uszczelniającego. Podczas utwardzania LD702 należy chronić przed mrozem i deszczem. W niskiej temperaturze utwardzanie materiału uszczelniającego
opóźnia się! LD702 nie nadaje się do szczelin dylatacyjnych w budynkach wg DIN 18540, do uszczelniania na szkle i szkliwionych powierzchniach, do uszczelniania marmuru i kamieni naturalnych oraz do szczelin narażonych na ciągłe działanie wody.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki produktu.

Przed aplikacją należy przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki dostępną na stronie www.illbruck.com.

  • Możliwość zamalowania i zatynkowania
  • Łatwy w użyciu
  • Szybkie zasychanie
  • Przyczepność nawet do podłoża wilgotnego, chłonnego
  • Dobra odporność a promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne
  • Świetnie się wygładza
LD702 Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (pl-PL).pdf DWU
LD702 - karta charakterystyki Karta charakterystyki
LD702 - karta produktu Karta systemu/produktu