Taśmy do złączy elewacyjnych


Taśmy do złączy elewacyjnych

W ścianach zewnętrznych rozróżnia się spoiny łączące, spoiny między elementami i szczeliny dylatacyjne. Główne znaczenie dla doboru właściwego rozwiązania uszczelniającego mają aspekty konstrukcyjne. Wymaga się, aby do elewacji nie przedostała się z zewnątrz woda opadowa. Jeśli w spoinie znajdzie się wilgoć, musi mieć ona możliwość wydostania się na zewnątrz. Jest to ważne, aby zapobiec uszkodzeniom elementów budynku.

Usuwanie szkód budowlanych bywa skomplikowane. Najczęściej nie ma dostępu do spoin od wewnątrz, a stary materiał uszczelniający można usunąć przy dużym wysiłku. Właściwym rozwiązaniem jest tutaj taśma uszczelniająca do spoin illbruck TP600 illmod 600 – zarówno do fasad z betonu, kamienia naturalnego, klinkieru, jak i muru monolitycznego, w nowych budynkach, jak i tych poddanych renowacji.

Projektanci i inwestorzy mogą zaplanować wykonanie tzw. spoin osłoniętych lub widocznych, będących elementem wzornictwa budynku.

Wymagania dotyczące spoin budowlanych między konstrukcją ściany zewnętrznej a konstrukcją fasady

Odporność na oddziaływanie intensywnego deszczu: Zapobiega wnikaniu wilgoci z zewnątrz do konstrukcji budynku. Spoiny zewnętrzne powinny być odporne na oddziaływanie intensywnego deszczu do 600 Pa (odpowiednik wiatru zacinającego deszcz na elewację z prędkością 112km/h).

Paroprzepuszczalność: Dla uszczelniania elewacji istnieje również wymóg, aby, jako ochrona przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi, spoiny były odporne na oddziaływanie intensywnego deszczu i jednocześnie umożliwiały przepuszczanie pary wodnej. Para wodna powstająca w konstrukcji musi mieć możliwość wydostania się na zewnątrz (wymagany niski opór dyfuzyjny spoiny od zewnątrz).

Termoizolacja: Termoizolacja nowego lub remontowanego budynku nie tylko izoluje zewnętrzną lub wewnętrzną obwiednię budynku, ale także uszczelnia wszystkie spoiny zewnętrzne, aby zapobiec powstawaniu liniowych mostków termicznych – ograniczać ich wartości.

Izolacja akustyczna: Izolacja akustyczna ma decydujący wpływ na komfort i jakość życia mieszkańców. Również spoiny mają wpływ na redukcję przenoszenia hałasu między różnymi pomieszczeniami lub zewnętrzną a wewnętrzną stroną budynku, zwłaszcza dotyczy to przenoszonego hałasu (muzyka, ruch uliczny np. domy przy trasie szybkiego ruchu, kolejowy itp).

Ochrona przed oddziaływaniem promieni UV: Prawidłowo wykonane uszczelnienie spoin powinno być trwałe i zapewniać długotrwałą ochronę przed oddziaływaniem promieni UV. Należy stosować taśmy BG1 według DIN 18542.

Taśmy uszczelniające do spoin premium TP600 illmod 600 spełniają wszystkie wymagania powyżej. Dzięki TP600 illmod 600 możliwe jest bezpieczne i niezawodne uszczelnianie spoin zewnętrznych w budynkach (z wyjątkiem elementów fasad narażonych na stojącą, napierającą wodę, np. część stykająca się z ziemią).

TP600 illmod 600

Jakość Premium dla "wymagających" spoin budowlanych

Ta taśma uszczelniająca klasy Premium sprawdza się od 1965 r. w budownictwie naziemnym jako uszczelnienie od zacinającego deszczu umożliwiające dyfuzję pary wodnej.

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki 10-letniej gwarancji, certyfikatowi RAL, znakowi CE, 24-letniej odporności na oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych (zewnętrzny monitoring )
  • Sprawdzona ognioodporność
  • Bardzo dobra izolacja akustyczna

Przykłady zastosowania

Fasada betonowa

W architekturze betonu licowego spoiny odgrywają kluczową rolę – jako spoiny robocze, dylatacyjne lub pozorne, a także połączenia ścian ze stropami. Spoiny dylatacyjne muszą być uszczelnione, aby zapewnić efektywność energetyczną, ochronę przed warunkami atmosferycznymi i optymalne osuszanie. Ze względu na wahania temperatury, kurczenie się i pęcznienie elementów budowlanych, a także obciążenia spowodowane osadzaniem się osadów przenoszonych przez wiatr jak i z komunikacji. Poprzez wszystkie te czynniki powstają ruchy, które muszą zostać zamortyzowane przez materiał uszczelniający spoiny. Wymaga to dużej elastyczności zastosowanych materiałów uszczelniających.

Szczególne wymagania stawia renowacja budowli z betonowych prefabrykatów. Przez nieszczelne, ale niedostępne połączenia wewnętrzne często przenika do elewacji ciepłe powietrze z pomieszczenia i zawartej w nim parze trudno jest wydostać się na zewnątrz. Potrzebne są wtedy uszczelnienia umożliwiające dyfuzja pary wodnej na zewnątrz.

Jeśli w betonowej fasadzie dwuwarstwowej przestrzeń środkowa zostanie wypełniona betonem, TP600 illmod 600 uszczelnia spoinę budynku, chroniąc zewnętrzną stronę fasady przed zabrudzeniem przez ewentualne wypływanie wody z cementem.

Fasady klinkierowe

Spoiny dylatacyjne w elewacjach klinkierowych są narażone na silne obciążenia, ponieważ wąski klinkier wytwarza silne ruchy poziome i pionowe. Dlatego zastosowany materiał uszczelniający spoiny musi również uczestniczyć w przypadku tego rodzaju ruchów i mieć dużą odkształcalność całkowitą, aby gwarantowal on długotrwałą funkcjonalność elewacji. TP600 illmod 600 charakteryzuje się dużą zdolnością amortyzowania ruchów (dwa razy większa niż materiały uszczelniające) i może niezawodnie uszczelniać zarówno wąskie spoiny, jak i spoiny do 40 mm, zapewniając im tym samym odporność na oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Fasada z kamienia naturalnego

Szczególnie w przypadku elewacji z kamienia naturalnego kluczowa jest zgodność zastosowanych materiałów uszczelniających z kamieniem naturalnym. Żadne składniki materiału nie mogą bowiem migrować do kamienia, a tym samym zmieniać jego koloru. Taśma uszczelniająca do spoin TP600 illmod 600 bez problemu nadaje się do wszystkich rodzajów kamieni naturalnych. Również w przypadku elewacji z kamienia naturalnego wysoka zdolność amortyzacji ruchów jest ważną właściwością produktów, którą taśma TP600 illmod 600 w pełni posiada.

Zewnętrzna ściana monolityczna

Pustak ceramiczny z podłużnymi otworami lub bloczki z betonu komórkowego

W nowoczesnym budownictwie – zwłaszcza mieszkaniowym – można znaleźć więcej monolitycznego muru, który jest wykończony tynkiem. Do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych potrzebny jest materiał uszczelniający, który zapewnia dużą amortyzację ruchów i może niezawodnie uszczelnić nawet spoiny o dużych wymiarach. Dzięki swoim właściwościom doskonale nadaje się do tego celu produkt illbruck TP600 illmod 600, który świetnie amortyzuje ruchy (lepiej niż materiały uszczelniające) i zapewnia uszczelnianie spoin o szerokości do 40 mm.