Ontdek onze merken

Volg hier de verplichte training voor veilig gebruik van PU-producten via ISOPA

ISOPA/ALIPA en een aantal partners uit de industrie organiseren een uitgebreid opleidingsprogramma om het veilige gebruik van diisocyanaten voor fabrikanten en professionele gebruikers te garanderen. De verstrekte opleiding is momenteel beschikbaar in het Duits, Engels, Nederlands, Italiaans, Frans en Spaans. Tegen eind 2022 zullen alle EU-talen beschikbaar zijn.

Doe gratis een training met onze vouchercode!
Vouchercode: FEICA_21_C24

Disclaimer:
ISOPA heeft deze training beschikbaar gesteld. Hoewel we graag zouden willen, kunnen we geen technische problemen oplossen. Onze verantwoordelijkheid ligt bij het verstrekken van informatie op onze producten en aan onze afnemers. Voor vragen met betrekking tot de training/opleiding kun je terecht bij ISOPA, de organisatie die de trainingen coördineert.

safeusediisocyanates.eu/index.php
safeusediisocyanates.eu/contactus
 

FEICA (Federation of European Adhesives and Sealants Industry) biedt ook aanvullende informatie en toegang tot opleidingsmateriaal in het Engels.


Wat houdt de nieuwe REACH verordening in?

Wat houdt de nieuwe REACH verordening in?

REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en de Restrictie van chemische stoffen. De verordening geldt voor alle landen binnen de EU en is vastgesteld om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen de gevaren van chemische stoffen. De fabrikant en leverancier zijn verplicht tot het uitvoeren van deze bepaling. Hieronder vallen ook de private label klanten.

Op 4 augustus 2020 is er een beperking toegevoegd ten aanzien van diisocyanaten, gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie. De restrictie richt zich op overgevoeligheid van de luchtwegen en de huid, mogelijk veroorzaakt door diisocyanaten en vereist een opleiding voordat relevante producten die diisocyanaten bevatten verwerkt mogen worden.

Om ervoor te zorgen dat werknemers veilig met diisocyanaten kunnen blijven werken, is vanaf 24 augustus 2023, en vervolgens om de vijf jaar, nieuwe opleidingseisen verplicht voor professionele en industriële toepassers van polyurethaanproducten.

Wat houdt deze verordening nog meer in?

 • Productlabels (inclusief private labels) worden voorzien van de vermelding en een QR-code/URL;
 • Het aanpassen van de technische documentatie en on-/ offline content;
 • Het aanpassen van bedrijfspresentaties en producttrainingen;
 • Het verstrekken van informatie. Houdt hiervoor onze kanalen in de gaten!

  FEICA-training

  FEICA-training

  FEICA (Vereniging van de Europese Lijm- en Afdichtmiddelenindustrie) heeft op Europees nivueau een training gelanceerd die ervoor zorgt dat werknemers veilig met diisocyanaten kunnen blijven werken. Deze training wordt gegeven op verschillende niveaus (basis, middel en hoger) en is gebaseerd op verschillende gebruiksvormen, zoals: buiten- en binnen situaties, spuiten, gieten, kwasten, dompelen, etc.

  De training dient door de gebruiker uiterlijk in augustus 2023 te zijn afgerond. De training voor purschuim, lijmen en kitten zal online en gratis zijn voor FEICA-leden en hun klanten. Online houdt in dat iedereen dit individueel kan volgen.

  Na het doorlopen van de training en het juist beantwoorden van een aantal vragen, krijgt de deelnemer een certificaat dat 5 jaar geldig is. Dit zal worden geregistreerd en een deelnemer krijgt een herinnering voordat deze verloopt. De verantwoordelijkheid dat een gebruiker de training ook daadwerkelijk volgt, ligt bij de werkgever (en dus niet bij de leverancier!).


   Veel gestelde vragen

   Veel gestelde vragen

   Vraag
   Kan een leverancier haar klanten (gebruikers) verwijzen naar de FEICA-training of moeten zij deze training ook zelf bij klanten gaan geven?

   Antwoord
   Als fabrikant/leverancier kunt u verwijzen naar de FEICA-training. U kunt verwijzen naar www.feica.eu/PUinfo waar t.z.t. de link naar de training komt te staan.


   Vraag
   Wie is verantwoordelijk voor de eventuele kosten van deze training?

   Antwoord
   De werkgever (aannemer/ verwerker) is verantwoordelijk (inclusief de kosten) dat zijn/haar werknemers de juiste training volgen en afronden met een certificaat. Het bestuur van FEICA heeft overigens besloten de training in ieder geval de komende jaren gratis aan te bieden aan alle gebruikers die via FEICA-leden de training zullen volgen.


   Vraag
   Dienen private labels klanten vanaf 24 februari 2022 de product labels/verpakkingen te voorzien van de vermelding dat ‘Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid’?

   Antwoord
   Ja, ook private label klanten dienen zelf de product labels/verpakkingen te voorzien van deze vermelding. Ter aanvulling zal ook een QR-code en/of url moeten worden geplaatst, welke zal verwijzen naar meer informatie. Deze QR-code en/of url leidt naar www.feica.eu/PUinfo waar meer informatie staat. Bij vragen zijn onze Technical Managers altijd beschikbaar.


   Vraag
   Dienen private label klanten ook haar eigen klanten en eindgebruikers te informeren over deze FEICA-training?

   Antwoord
   Ja, ook private label klanten dienen zelf eigen klanten en eindgebruikers te informeren over deze FEICA-training.


   Vraag
   Zijn er al resultaten bekend over de FEICA-pilottrainingen?

   Antwoord
   Er zijn pilots gedraaid met het platform van de FEICA-training. Die zijn goed verlopen, het systeem werkt en er zijn wat verduidelijkingen in de tekst/instructie naar voren gekomen. In november is de training in het Engels en Duits beschikbaar. In februari worden de andere talen verwacht.


   Vraag
   Op welke manier en met welke middelen wordt deze richtlijn gecontroleerd?

   Antwoord
   Naar verwachting zal de arbeidsinspectie dit meenemen in de bedrijfsbezoeken.


   Vraag
   Wanneer en op welke wijze wordt deze richtlijn geëvalueerd?

   Antwoord
   Dat zal waarschijnlijk over een jaar of drie, mogelijk vijf zijn. Vooralsnog zetten alle lidstaten in op de implementatie van het restrictievoorstel.


   Vraag
   Is het gebruik van diisocyanaten veilig?

   Antwoord
   Zoals elke stof zijn diisocyanaten veilig in het gebruik als de chemicaliën worden gehanteerd in overeenstemming met de relevante voorzorgsmaatregelen inzake risicobeheer en veiligheid. Het is ook belangrijk te benadrukken dat er in feite geen diisocyanaten worden aangetroffen in eindproducten. Diisocyanaten worden alleen gebruikt als reactieve chemicaliën, wat betekent dat zij met het polyol reageren om het PU-product te vormen en dat zij in dit proces worden opgebruikt.


   Vraag
   Wat betekent "overgevoeligheid van de luchtwegen" ?

   Antwoord
   Overgevoeligheid betekent dat een persoon een allergische reactie op de stof kan vertonen na blootstelling. Als de persoon overgevoelig is, kan hij of zij een sterke allergische reactie vertonen met ademhalingsgevolgen (bijv. astma) telkens wanneer hij of zij ermee in contact komt (zelfs bij zeer lage concentraties). Bij de meeste mensen met diisocyanaat-gerelateerde astma treedt verbetering of volledig herstel op na beëindiging van de blootstelling.


   Vraag
   Ik ben een wederverkoper/distributeur. Wat moet ik doen?

   Antwoord
   Deel de informatie die u van uw productleverancier ontvangt met uw klanten.


   Vraag
   Hoe is de situatie met PU-producten voor consumenten/DIY-gebruik?

   Antwoord
   De nieuwe verordening geldt alleen voor handelaars en industrie. Enkele jaren geleden is al een aparte beperking voor consumenten/DIY-gebruik in werking getreden.


   Vraag
   Zullen PU-producten op de markt blijven?

   Antwoord
   De beperking is bedoeld om onveilige behandeling van diisocyanaten te voorkomen en niet om de beschikbaarheid van producten te beperken. Vanwege hun unieke eigenschappen in vele toepassingen zullen PU-producten op grote schaal verkrijgbaar blijven.


   Vraag
   Met wie kan ik contact opnemen als ik nog vragen heb?

   Antwoord
   ISOPA heeft deze training beschikbaar gesteld. Hoewel we graag zouden willen, kunnen we geen technische problemen oplossen. Onze verantwoordelijkheid ligt bij het verstrekken van informatie op onze producten en aan onze afnemers. Voor vragen met betrekking tot de training/opleiding kun je terecht bij ISOPA, de organisatie die de trainingen coördineert.

   safeusediisocyanates.eu/index.php
   safeusediisocyanates.eu/contactus