FM791 PU FOAM 2C

2K Schuim Gasbelemmerend

Productzoeker

In gesprek met een bouwexpert

2-componenten polyurethaan-snelschuim zonder drijfgas.

Gebruik/doel

De FM791 PU FOAM 2C (gasbelemmerend schuim) is zeer geschikt voor gasbelemmerende afdichtingen rondom gasbuizen in doorvoerbuizen, invoerbochten met HSF-muurplaat, stalen invoerleidingen door funderingen en gasmanchetten (HSF renovatiekoppelingen). De FM791 dient te worden aangebracht met AA281 2K Foam Gun 210 Pro.

• Voor de verwerking eerst de gevarenaanduidingen op het etiket lezen.
• Te verwerken in goed geventileerde ruimten, niet roken, ogen beschermen en handschoenen en werkkleding dragen.
• Bij toepassing in bewoonde ruimten vloerbedekking en meubels afdekken met papier of plastic folie.
• FM791 2K Schuim gasbelemmerend wordt niet aanbevolen voor oppervlakken van siliconen, teflon, polyethyleen en vette oppervlakken.
• Mag niet worden blootgesteld aan UV

• Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht.
• Draag handschoenen en veiligheidsbril.
• Verwijder uitgehard schuim enkel mechanisch.
• Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

  • Vrij van drijfgas
  • Snijdbaar na 60 seconden
  • Vaste vorm in 120 seconden
  • Opbrengst van maximaal 4,5 liter
  • Na 20 minuten belastbaar
IB_FM791_A_SDS_nl-BE_v7.pdf Veiligheidsblad
IB_FM791_B_SDS_nl-BE_v8.pdf Veiligheidsblad
Technische Fiche (TDS) FM791 PU FOAM 2C TDS