AT150 PRIMER NON POROUS SUBSTRATES

Primer Niet zuigende ondergronden

Productzoeker

In gesprek met een bouwexpert

1-component primer. Primer AT150 heeft als functie om de verbinding (adhesie) tussen hechtvlakken en SP hybride en polyurethaan kitten te verbeteren. Als gevolg van de grote hoeveelheid verschillende materialen waarmee SP hybride en polyurethaan kitten in aanraking komen, maar ook door de zeer verschillende kwaliteit van de diverse ondergronden, kan het noodzakelijk zijn om vooraf primers te gebruiken, afgestemd op de verschillende soorten materialen.

Gebruik/doel

Grondlaag voor SP hybride en polyurethaan kitten op niet poreuze ondergronden.

Niet roken tijdens gebruik, geopende verpakkingen verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Damp niet inademen. Bij verwerking in gesloten ruimten voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met huid vermijden. Ogen beschermen.

Gevarenaanduiding
Alle primers en reinigers worden geclassificeerd en aangeduid in overeenstemming met de EG richtlijnen en de verordening gevaarlijke stoffen. Alle primers en reinigers vallen onder het transport van gevaarlijke stoffen. Het huidige veiligheidsblad 91/155/EWG is op aanvraag beschikbaar.

  • Verbetering hechting (adhesie) tussen hechtvlakken en SP hybride en polyurethaan kitten
  • Geschikt voor niet zuigende ondergronden
IB_AT150_SDS__nl-BE_v7.pdf Veiligheidsblad
Technische Fiche (TDS) AT150 PRIMER NON POROUS SUBSTRATES TDS