WD205 Trelim Inne

Trelim Inne

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Hurtigherdende, transparent, termoplastisk PVAc-lim med høy strekkfasthet til innendørs bruk

Bruk

Ideelt til all treliming innendørs som for eksempel blokk, fuge, tappliming (stolbein m.m.), skjøteliming av virke, montering og kantlister av tre. Også god hefteevne mot papp og kartong.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Lagret lim skal beskyttes mot frost.

Ved stiftliming skal limet påføres både på stiften og hullet.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Gir en transparent limfuge
  • Høy strekkfasthet
  • Oppfyller kravene i SS-EN 204/205 Klasse D2
WD205 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
WD205 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad