WD204 Tre- & Hobbylim

Tre- & Hobbylim

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Hurtigherdende, transparent, termoplastisk PVAc-lim til innendørs bruk

Bruk

Til liming av tre, papp og kartong m.m.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Lagret lim bør beskyttes mot frost.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Gir en transparent limfuge
  • Høy strekkfasthet
  • Oppfyller kravene i SS-EN 204/205 Klasse D2
WD204 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
WD204 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad