SP521 Vinduskitt - Mono

Vinduskitt Mono 521

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Lavmodulær, elastisk og stabilt vinduskitt basert på avansert polymerteknologi. Svært god vedheft til glass-, tre-, og metallflater

Bruk

Lavmodulent, elastisk og stabilt vinduskitt basert på avansert polymererteknikk med utmerket hefteevne mot glass-, tre-, PVC- og metallflater.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Fester ikke på PE, silikon, EPDM, neopren og butylgummi.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Inneholder ikke isocyanat, silikon eller løsningsmidler
  • Luktsvakt
  • Elastisk og stabil kittfals
  • Aldrings-, vær- og UV-bestandig
  • Svært god vedheft til glass, tre og metall
SP521 Ytelseserklæring DoP (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
SP521 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD
SP521 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad