SB014 Utefuge

Utefuge

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Myk, plastisk, oljebasert fugemasse til utendørs bruk. Danner en beskyttende hinne som hindrer fugemassen fra å tørke ut, og bevarer den plastisk ved riktig dimensjonering. Enkel å påføre, luktsvak og overmalbar

Bruk

Tetting av utendørs fuger med små fugebevegelser og/eller svake fugekanter, f.eks. porøse og melete betongoverflater. Utmerket vedheft til tre, metall, gips, murstein og betong uten primer. Egner seg også til skjulte fuger innendørs, såkalte diffusjonstettinger rundt dører og vinduer og til tetting av rør og avløp.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Ikke egnet for:
- Bevegelsesfuger i betongelementer og/eller fasader.
- Skjøter rundt aluminiumsskillevegger. Fuger i inngangspartier og på bakkenivå.
- "Fart-sikre" fuger. gulvfuger
- Miljøer som utsettes for løsemidler, bensin og oljer.
- Overflater belagt med bitumen eller asfalt. Naturstein, marmor og tapet kan misfarges.
- Takplater av PVC, polykarbonat eller akrylplast.
- Nystøpt betong (vent 28 dager til alkaliene på overflaten har forsvunnet).

Vær oppmerksom på at fugemassen, når den er riktig dimensjonert, ikke herder helt, men at det bare er overflatelaget som danner en film, og at fugemassen dermed forblir relativt myk. Den bør derfor ikke plasseres slik at mennesker og dyr kan komme til, da den lett kan gå i stykker. Overflaten risikerer å samle støv og andre partikler over tid.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Enkel å påføre
  • Siger ikke
  • Luktsvak
  • God vedheft, også til porøse betongflater
  • Overmalbar
  • Huddannende, stivner ikke
  • I samsvar med klasse 12.5 P