PU204 Trelim PU

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Polyuretanbasert, løsningsmiddelfritt trelim for vannbestandige limfuger. Limet har god inntrengningsevne i porøse materialer og gode fyllegenskaper

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Inneholder isocyanater. Bruk hansker og vernebriller. Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet påbegynnes.

  • Vannfast
  • Svært høy holdfasthet
  • God inntrengningsevne, fyller godt
  • Oppfyller kravene i SS-EN 204/205 Klasse D4