PR102 Bunnlist

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Bunnlist av polyeten med lukkede celler som gir svært lav fuktabsorbsjon og gode isolerende egenskaper. Inneholder ikke CFS- eller HCFC-gass

Bruk

For bunning eller dreie i fuger.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Lav fuktabsorbsjon
  • God termisk isolasjon
  • God alkalie- og kjemikaliebestandighet
  • Enkel å jobbe med
  • Laget av 100 % resirkulerbar LDPE.
  • Inneholder minst 30 % resirkulert materiale.
PR102 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
PR102 Innhold av gjenvunnet materiale (EN) Sertifikat/HEA2
PR102 Teknisk datablad (nb-NO) Teknisk datablad