PL600 Monteringslim WMax

Monteringslim WMax

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Vannbasert lim med kraftig hugg som gjør det mulig å lime gjenstander til vegg uten uten midlertidig mekanisk støtte

Bruk

For liming og oppsetting av bjelkelag, lister, foringer, paneler, platematerialer, beslag, viftetrekk, keramiske fliser (ikke i våtrom), hyller, skap osv. innendørs av/på: Tre, MDF, gips, kork, celleplast, PVC, plast (prøv først), metallplater, aluminium, messing, kobber, glassfiber, murstein, stein, gips, betong.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Umiddelbart hugg
  • Limer til fuktige underlag
  • God fyllevne
  • Løsningsmiddelfritt. Lukter ikke
  • Overmalbar
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD