PF110 Snekkersparkel

Snekkersparkel

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Vannbasert og finkornet sparkel med god fargestabilitet

Bruk

Til sparkling av tre og snekkerarbeider innendørs. Sparkelen har god åpentid og kan derfor brukes til bredsparkling av for eksempel dørblad.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Produktet har høy vedheft til tre.

Bruk øyebeskyttelse og ansiktsmaske ved sliping.

Hvis overflaten skal males, følg malingsprodusentens anbefalinger.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Svært finkornet
  • God fargestabilitet
  • Godt egnet for bredsparkling
PF110 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
PF110 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad