LD714 Akrylfug Pro

Akrylfug Pro

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Akrylfug Pro er en 1-komponent miljøvennlig elastisk akrylatbasert fugemasse som tørker ved fordampning av vann.
Produktet har god vedheft til de fleste byggematerialer som betong, tre, metall, glass og malte overflater. Kan brukes både innendørs og utendørs.
LD714 misfarger ikke omkringliggende materialer og kan overmales med de fleste malinger på markedet.
Den er ftalatfri, oppfyller kravene til M1 og EC1+ og er Svanemerket.

Bruk

- Til tetting og myk fylling av fuger og sprekker med små fugebevegelser innendørs rundt dører og vinduer, vegg- og metalldeler, samt til tetting av sprekker for å forhindre luftlekkasje.
- Mot tre, gips, murstein, betong, skum, kork, PVC, metall og malte overflater.
- Fugen misfarger ikke omkringliggende materialer og kan overmales med de fleste malinger på markedet.
- Kan også brukes til å reparere sprekker i trefasader, for eksempel i forbindelse med ommaling.
- Produktet har lydabsorberende egenskaper (akustisk fuge).
- Under optimale forhold kan LD714 brukes til liming av celleplastplater og lignende, og som vannbasert lim for de fleste byggematerialer.
- Det kan brukes på fuktige overflater, men bør ikke brukes i fuger som er utsatt for konstant vannkontakt, f.eks. i bassenger og reservoarer.
- Hvis fugebevegelsen overstiger +/- 10 % (strekk/trykk) av fugebredden, anbefales høyelastiske fugemasser.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Malbar etter herding med de fleste farger på markedet. På grunn av de mange forskjellige fargevariantene på markedet, anbefales testing.
Bør ikke brukes på fuktige overflater eller der fugen er i konstant kontakt med vann, f.eks. bassenger og vannreservoarer.
Hvis fugebevegelsen overstiger 10 % (strekk/trykk) av fugebredden, anbefales høyelastiske fugemasser, f.eks. SP519.

Les og forsikre deg om at du forstår innholdet i sikkerhetsdatabladet før du starter arbeidet.

  • God vedheft til de fleste byggematerialer
  • Frostbestandig - stabil ved frysing og tining ned til -18 °C
  • Innendørs og utendørs bruk
  • Misfarger ikke omkringliggende materialer.
  • Lett å påføre og kan males
  • Lav lukt og oppfyller kravene til M1 og EC1+ og er Svanemerket
  • Listehvit
  • Lydisolering
  • Tilfredsstiller kravene i BREEAM
LD714 Ytelseserklæring (nb-NO) Ytelseserklæring
IB_LD714_DOP_CE_nb-NO_v2.pdf Ytelseserklæring
LD714 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
Acrylic - EPD-FEI-20160086-IBG1-EN.pdf EPD
LD714 Teknisk datablad (nb-NO) Teknisk datablad