LD708 Akrylfug

Akrylfug

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Akrylfugemasse til tetting og sparkling av innendørs fuger og sprekker med lite bevegelse. En latexfugemasse som er enkel å påføre, lukter lite og er overmalbar

Bruk

For tetting og myk fylling av fuger og sprekker med små fugebevegelser innendørs mot tre, gips, puss, murstein, betong, celleplast, kork, PVC, metall og malte overflater. Liming av gipsplater på stålstendere i henhold til plateleverandørens anvisninger.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Enkel å påføre
  • Luktsvak
  • Hurtigherdende
  • Overmalbar
  • Antimuggbehandlet
  • Liming av gipsplater
  • I samsvar med klasse 12.5 E
LD708 Ytelseserklæring DoP (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
LD708 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
Acrylic - EPD-FEI-20160086-IBG1-EN.pdf EPD
LD708 Teknisk datablad (nb-NO) Teknisk datablad
LD708 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad