AA931 Fugepistol Standard PLP 600

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Håndsprøyte PLP er en standard håndsprøyte med en utmerket kombinasjon av pris og kvalitet. For poser på 550 og 600 ml. Rør av aluminium.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.