AA700 Munnstykke Twin

Munnstykke til skumpistol PU700

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Munnstykke til Skumpistol Basic for PU700. Gir to limstrenger og egner seg godt til liming av murblokker.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.