Explore our brands
z powrotem do listy produktów

TP652
illmod Trio+

Ta wielofunkcyjna taśma służy do uszczelniania szczelin montażowych łączeniowych okien i drzwi, chroniącego przed powietrzem i zacinającym deszczem.

Aplikacja

Ta wielofunkcyjna taśma służy do uszczelniania szczelin montażowych łączeniowych okien i drzwi, chroniącego przed powietrzem i zacinającym deszczem. Posiada również własności termoizolacyjne na całej szerokości montażowej. Unikalna wewnętrzna taśma stopniowana i opatentowana impregnacja boczna spełniają wymagania dla domów pasywnych, nowego budownictwa i renowacji. Jeśli chodzi o dyfuzję pary wodnej, taśma illbruck TP652 posiada właściwość „wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz“.

Certyfikaty

 • Szerokie zastosowania, wielofunkcyjność
 • Duża oszczędność czasu - jeden produkt produkt w funkcji montażu trójwarstwowego (kompletne uszczelnienie)
 • BG1 i BGR
 • Szczególnie polecany do wykonywania hermetycznych połączeń w budynkach o standardzie pasywnym
 • Element systemu illbruck MOWO do montażu okien w warstwie izolacji termicznej budynku

Przygotowanie

 • Do montażu potrzebne są: taśma miernicza, nożyczki lub noż.
 • W temperaturze otoczenia powyżej 20°C taśmę należy przechowywać na budowie w chłodnym miejscu. W temperaturze otoczenia poniżej 8°C taśmę należy przechowywać na budowie najlepiej w temperaturze pokojowej. Wysoka temperatura przyspiesza rozprężanie się taśmy, a niska temperatura ma działanie odwrotne.
 • Oczyścić powierzchnię otworu okiennego z większych zanieczyszczeń i resztek zaprawy.
 • W strefie uszczelnienia spoiny między cegłami należy wyrownać zaprawą. Oczyścić boki ościeżnicy.

Przetwarzanie

 • Po sprawdzeniu głębokości montażowej i szerokości szczeliny (piktogram) należy dobrać taśmę o odpowiednim rozmiarze według tabeli. Taśma musi przylegać na całej powierzchni. Strona proszkowana w kolorze jasnoszarym musi być skierowana do wnętrza pomieszczenia. Odciąć nadmiernie ściśnięte końcowki i przykleić taśmę za pomocą paska samoprzylepnego (piktogram). Przy ucinaniu taśmy dodać co najmniej 2 cm/m.
 • W przypadku wąskich szczelin zalecane jest zwilżenie taśmy. Na rogach taśmę należy łączyć na styk (piktogram). Puste miejsca w narożach, na stykach i przy kotwach mogą być poźniej wypełniane klejem do folii okiennych illbruck SP025 Oko (kolor szary).
 • Przed montażem okna należy nakleić na nie taśmę TP652 i umieścić ją razem z oknem w otworze okiennym.
 • Do dolnego uszczelnienia pod połączeniem podokiennikowym zalecana jest taśma TP651 trioplex FBA. Należy zapoznać się z kartą techniczną produktu TP651.
 • Przejście do uszczelnienia bocznego musi być ciągłe/szczelne od powietrza / zacinającego deszczu. Zalecane jest uszczelnienie naroży za pomocą kleju do folii okiennych illbruck SP025 Eko.
 • Pod zewnętrznym podokiennikiem zalecane jest wykonanie drugiej warstwy wodonośnej (folia uszczelniająca w formie korytka), aby woda mogła być odprowadzana na zewnątrz w kontrolowany sposob.
 • Montaż okna w wersji dystansowej. Można do tego celu zastosować odpowiednie śruby ramowe lub kotwy montażowe umożliwiające montaż dystansowy
 • Ponieważ taśmy wywierają nacisk rozprężny, elementy muszą być odpowiednio przymocowane, a skrzynki roletowe muszą być wykonane w wersji wolnonośnej.
 • Podczas obróbki należy się upewnić, że taśma w stanie rozprężenia nie była narażona na opady atmosferyczne, a następnie skompresowana w złączu w stanie zawilgocenia.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.illbruck.com

Opis

Miękka pianka poliuretanowa o otwartych komórkach, zaimpregnowana żywicą syntetyczną o własnościach hamujących rozwój płomieni. Różne właściwości, jeśli chodzi o dyfuzję pary wodnej, produkt osiąga dzięki wewnętrznej taśmie stopniowej i unikalnej, opatentowanej impregnacji bocznej. Materiał samoprzylepny niezawierający rozpuszczalników ułatwia montaż.

Opakowane

Długość
rolki
[m]
Zawarość
kartonu
[m]
Głebokość
szczeliny*
[mm]
RozmiarDom pasywny
[mm]
Nowy
budynek
[mm]
Renowacja
Kryty
montaż**
[mm]
Tormoiz.
[mm]
832,0058S6-106-126-1422
832,0066S6-106-126-1422
8,0024,0077S6-106-126-1422
8,0024,0088S6-106-126-1422
6,0024,0058M8-158-188-2133
6,0024,0066M8-158-188-2133
6,0018,0077M8-158-188-2133
6,0018,0088M8-158-188-2133
5,0020,0058L10-2010-2410-2845
5,0020,0066L10-2010-2410-2845
5,0015,0077L10-2010-2410-2845
5,0015,0088L10-2010.2410-2845
3,0012,0058XL15-3015-3615-4266
3,0012,0066XL15-3015-3615-4266
3,009,0077XL15-3015-3615-4266
3,009,0088XL15-3015-3615-4266

Tolerancje wymiarow wg DIN 7715 P3

* TP652 powinna całkowicie wypełniać głębokość - najszerszym z dostępnych rozmiarow w tabeli, dla danego profilu (złącza).

** Taśma dostępna jest wyłącznie na specjalne zamowienie, z czasem oczekiwania około 4 tygodni od chwili jego złożenia.

 

Proszę zauważyć

Taśmę TP652 można malować lub otynkopwać. W czasie tych czynności może dojść do niezgodności z farbami lub masami uszczelniającymi, dlatego wymagane jest przeprowadzenie wcześniejszych testów kontrolnych. Taśmę chronić przed kontaktem z materiałami, które zawierają rozpuszczalnik lub inne agresywne chemikalia.

Przed przeprowadzeniem testu "Blower Door", taśma musi wypełniać calkowicie spoinę oraz musi być minimum 4 tygodnie wbudowana.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasa materiału budowlanegoDIN 4102B1 (trudnozapalny)
Klasyfikacja wg.DIN 18 542BG1 + BGR
Odporność na oddziaływanie intensywnego deszczuDIN EN 1027600 Pa
Przewodność cieplnaDIN 52 612λ= 0,048 W/m ・ k
Wartość U - Głęb. konstr. okna 60 mm 0,8 W/(m² ・ K)
Wartość U - Głęb. konstr. okna 70 mm 0,7 W/(m² ・ K)
Wartość U - Głęb. konstr. okna 80 mm 0,6 W/(m² ・ K)
Dyfuzja pary wodnej, wart. Sd na zewnątrzDIN EN ISO 12572Sd < 0,5 m
Spadek ciśnienia pary Wewnątrz szczelniej dzięki taśmie stopniowej i bocznej impregnacji i taśmie stopniowej
Przepuszczalność spoinDIN EN 1026a ≤ 0,1 m³/[h ・m・ (daPa)²/³]
Szczelność przy intensywnym deszczuDIN EN 1027600 Pa
Izolacja dźwiękowaDIN EN ISO 717-158 dB na 20 mm spoina jednostronnie otynkowana
Możliwość stosowania razem z tradycyjnymi materiałami budowlanymiDIN 18 542wg BG1, dla produktow zawierających rozpuszczalniki lub plastyfikatory przeprowadzić test kompatybilności
Badanie emisyjnościAgBB/DIBTNadaje się do stosowania wewnątrz budynków
Odporność termiczna od -30°C do +80°C
Okres przechowywania 9 miesięcy
Temperatura przechowywania +1°C do +20°C
Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy