Explore our brands
z powrotem do listy produktów

SY001
System MOWO

System montażu w warstwie ocieplenia służy do mocowania i uszczelniania okien w warstwie ocieplenia.

Aplikacja

System montażu w warstwie ocieplenia służy do mocowania i uszczelniania okien w warstwie ocieplenia.  Wszelkie występujące siły jak obciążenie wiatrem, masa własna oraz obciążenie użytkowe przenoszone są przez spoinę klejową SP340 liniowo na ścianę nośną. Umożliwia to łącznie o wiele wyższe przenoszenie obciążeń niż dotychczasowe montowanie kotwami. System montażu okien w warstwie ocieplenia posiada badanie systemowe zgodne z wytyczną ift MO-01/1 oraz MO-02/1 oraz państwowe dowody do stosowania na wszystkie zwyczajowo stosowane podłoża budowlane.

Certyfikaty

 • Bezpieczeństwo systemowe – pełna kontrola obejmująca dopuszczenia
 • Statyka podlegająca pomiarowi – do 870 kg/m
 • Ochrona przed włamaniem - RC3 (dawne WK3) według DIN 1627, dla montaży do 200 mm w izolacji cieplnej
 • Ochrona przed hałasem – najlepsze wartości ochrony przed hałasem, do 49 dB brak redukcji ocenionego wskaźnika izolacji akustycznej okna
 • Późniejsza wymiana okien – bez uszkodzenia elewacji zewnętrznej
 • Niskie koszty montażu – najszybszy montaż okien włączając uszczelnienie

Przygotowanie

 • Prawidłowy montaż może być wykonywany tylko przez przeszkoloną kadrę specjalistów. Szkolenia odbywają się przez pracowników tremco illbruck lub wyszkolonych (w sposób udowodniony) montażystów (jako dowód służy protokół szkolenia/montażu).
 • Należy wykonać spoiny wsporne i pionowe muru koniecznie w sposób nie przepuszczający powietrza w obszarze kontaktu z powierzchnią klejoną.
 • W zależności od położenia miejsca montażu dostępne są 3 typy z różnymi występami. Przyciąć profil do montażu okien PR007 (standardowa długość 1,20m) do wszystkich stron: 2 sztuki szerokość ramy okiennej + 200 mm, 2 sztuki wysokość ramy okiennej włączając profil przyłączeniowy ławy okna +10 mm (na wypadek, kiedy profil przyłączeniowy okna przylega bezpośrednio do profilu (rys. 4). Z tego powstaje po trzech stronach 10 mm szczelina przyłączeniowa. Pozostające elementy zostaną rownież wykorzystane poprzez sklejenie miejsc styku. Montaż kątownika PR010 oraz płyty PR011 do montażu okien odbywa się analogicznie!
 • Oczyścić wszystkie powierzchnie klejone. Muszą być one czyste, możliwie suche, wolne od lodu, tłuszczu oraz luźnych części. Farba, powłoka cementu oraz inne mało przyczepne części muszą zostać usunięte.

Przetwarzanie

 • Nakładanie podkładu AT140 na powierzchnie klejone muru oraz profilu PR007 do montażu okien  odbywa się czystym pędzlem. Nanieść tylko jedną powłokę malarską. Czas wietrzenia 30 minut maks. 60 minut.
 • Nanieść klej o natychmiastowej przyczepności do podłoża SP340 pistoletem akumulatorowym przez dołączoną wymiarową dyszę tworząc dwa rownoległe paski rownomiernie na dolnym obokniu. Ściegi kleju nakładane są w odległości 5 mm od brzegu oraz muszą dookoła zostać zamknięte. Przykleić wszystkie miejsca styku na strony czołowe.
 • Wyrównać dolny profil do muru oraz mocno je docisnąć, aby powstała minimalna szerokość ściegu kleju w wysokości 18 mm (Rys. 3). Nieregularności ściany zostaną wyrównane klejem. Przy czym co najmniej 50% powierzchni klejonej powinno mieć grubość ściegu kleju w wysokości ≤ 4 mm.
 • Zabezpieczyć dolny profil śrubami dystansowymi jak op. w punkcie „mechaniczne punkt mocowania“ (strona 3).
 • Teraz nanieść klej o natychmiastowej przyczepności do podłoża SP340 na obu stronach oraz na górny profil, jak opisano w punkcie 4. Przykleić miejsca styku oraz narożniki na strony czołowe.
 • Boczne oraz górne profile zabezpiecza się każde jedną śrubą. Przy montażu profilu do montażu okien PR007 oraz płyty do montażu okien PR011 dwie śruby na profil umożliwiają obciążanie profilu jeszcze tego samego dnia.
 • W celu uszczelnienia przed deszczem ulewnym w razie potrzeby pokryć dodatkowo najwyższy ścieg kleju z zewnątrz klejem o natychmiastowej przyczepności do podłoża SP340.
 • Ewentualnie umieścić przy pomocy kleju foliowego do okien Eko SP025 lub kleju do płyt izolujących rownież klin izolujący PR008 / blok izolujący PR012.

 

 

Punkty mocowania mechanicznego: Ościeżnicę osadzoną w otworze okiennym zabezpieczyć mechanicznie przy pomocy śrub dystansowych (rys. 4 – 7). Dolną cześć ościeżnicy zabezpiecza się 3 śrubami przed obsunięciem. Części mniejsze / przedłużenia należy odpowiednio zabezpieczyć. Wszelkie pozostałe części ościeżnicy mocuje się co najmniej jedną śrubą. Otwory na śruby należy nawiercić wiertłami HSS. Dla mocujących śrub dystansowych 7,5 mm nawierca się 8 mm oraz rozwierca otwór.

Minimalne odstępy od brzegu śrub w częściach muru poza murem licowym należy tak dobrać, aby zgodnie z informacjami producenta śrub nie doszło do odpryśnięcia cegły. Jeśli powierzchnia wierzchnia ściany (poniżej 5°C temperatury powierzchni wierzchniej, lód na powierzchni klejenia, mokra powierzchnia wierzchnia, widoczna woda) nie dopuszcza obciążana klejeniem, to ościeżnicę należy dodatkowo tak przymocować śrubami, żeby wszystkie siły zostały przeniesione na ścianę. Przy temperaturach obróbki poniżej +5°C przestrzegać wskazówek producenta dotyczących montażu zimą. Dodatkowe obciążenia, jak systemy zacieniające lub balkony francuskie itp. , których przenoszenie ciężaru odbywa się bezpośrednio przez ościeżnicę lub element, wymagają specjalnego dopuszczenia. W przypadku remontu przy istniejącym tynku zewnętrznym należy go na tyle usunąć, aby montaż systemu MOWO montażu okien mogł odbyć się bezpośrednio do muru. Poza tym przenoszenie ciężaru ma miejsce mechanicznie poprzez przymocowanie śrubami.

Uszczelnienie: Uszczelnić okno po trzech stronach przy pomocy wielofunkcyjnej taśmy uszczelniającej TP652 illmod trioplex+. Umieścić je w otworze okiennym i przymocować śrubami bez kołków nośnych i dystansowych do bezpośredniego montażu, ktore są przystosowane do przejęcia funkcji klocków nośnych oraz dystansowych (co najmniej 35 mm głębokość wkręcenia i 25 mm odstęp od brzegu). W tym celu wierci się wiertłem 6,0 mm HSS.
Dla optymalnej izolacji dolnego przyłączenia polecamy profil PR013 oraz plynna okienna SP925. Uszczelnienie w przypadku parapetów z aluminium nie posiadających własnych atestów szczelności przeciw oddziaływaniu intensywnego deszczu,  muszą być z zewnątrz zabezpieczone poprzez utworzenie z folii wanienki. Uchwyt do metalowego podokiennika może być mocowany do ościeżnicy do montażu okien PR007 (rys. 9).

 

 

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.illbruck.com

Opis

Profil do montażu okien PR007, kątownik do montażu okien PR010, płyta do montażu okien PR011

Techniczna karta produktu

PR007 oboknie do montażu okien / PR010 kątownik do montażu okien / PR011 płyta do montażu okien
WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasa materiału budowlanego EN13501-1Klasa E
Ogólna aprobata techniczna Z-23.11-1889
Przewodnictwo cieplnewewnatrzλ=0,07 W/(mK)
Izolacja akustyczna brak redukcji ocenionego wskaźnika izolacji akustycznej okna (od wewnątrz ochronnej powłok zamykające pory materiału SP525)
Ciężar objętościowy 550 kg/m³
Ciężar objętościowy 2,5 do 7,5
Naprężenie rozpreżneEN 8264k gM/mP a
Wytrzymałość na zginanieEN 120894 MPa
Pęcznienie grubościoweEN 687360,008
Wytrzymałość na wyciąganie wkrętów M6 x 16 400 N
Przymocowanie ogolnie dostępne materiały i wyroby
Przyczepność tynku > 12 N/cm²
Odporność termiczna53423-50°C do +100°C
Okres magazynowania 24 miesiące

.

Przenoszenie obciążeń (kg/mb)
Rodzaj podłożawystęp typ 2:
90 mm
występ typ 3:
120mm
140
mm
160
mm
180
mm
200
mm
Beton200232232213184144
Beton porowaty2007373726553
Cegła wapienno-piaskowa200155155149137119
Cegła2006767574840
Drewno200-----

 


Należy użyć narzędzie illbruck Statiktool w celu sprawdzenia konkretnych obiektow.

PR008 Klin izolujący / PR012 Blok izolujący
WłaściwościNormaKlasyfikacja
klasa materiału lub wyrobu budowlanego4102B1 trudno zapalny
przewodnictwo cieplne λ=0,032 W/(mK)
Ciężar objętościowy 17 kg/m³
JakośćEN13163EPS 032 WDV szary
Odporność zwyczajowe materiały i wyroby budowlane, poza rozpuszczalnikami, środkami zawierającymi rozpuszczalniki oraz środkami nie tolerującymi polistyrenu. W razie wątpliwość złożyć zapytanie o tolerancję wzajemną.
Odporność termicznaEN53423-20°C do +85°C
SP340 Klej o natychmiastowej przyczepność do podłoża
WłaściwościNormaKlasyfikacja
Gęstość52451-A1,6 g/cm³
Lepkość obrobkiEN 27390odporny
Czas kożuszenia ok. 10 min. przy 23°C / 50% wzgl. wilg.
Szybkość hartowania na wskrośok. 2,8 mm / 1 dzień
Skurcz objętościowy524510,025
moduł przy 25% rozszerzalności53504 S20,8 N/mm²
moduł przy 100% rozszerzalności53504 S21,7 N/mm²
Wytrzymałość na rozrywanie53504 S2ok. 2,8 N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniu53504 S2ok. 350%
Twardość Shore-A53505ok. 52°
optymalna temp. obrobki +5°C do +45°C
Odporność temperaturowa -40°C do +90°C
Możliwy okres przechowywania12 miesięcy

* przestrzegać objaśnień producenta dotyczących zimy

  Pliki do pobrania

  Wyszukiwarka produktów

  Grupa produktów
  Obszar zastosowania
  Systemy