Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM610
Pianka montażowa Multi

Jednoskładnikowa wężykowa pianka poliuretanowa reagująca z wilgocią zawartą w powietrzu o doskonałej, solidnej strukturze wewnętrznej. Produkt posiada właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne.

Aplikacja

Jednoskładnikowa wężykowa pianka poliuretanowa reagująca z wilgocią zawartą w powietrzu o doskonałej, solidnej strukturze wewnętrznej. Produkt posiada właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne.

  • Bardzo dobra przyczepność do betonu, cegły, kamienia, tynku, drewna, płyt włóknowo-cementowych, płyt g-k, metali i licznych tworzyw sztucznych (m.in. twarda pianka PUR, twarde PCW)
  • Odporna na starzenie, ciepło, wodę i liczne chemikalia
  • Dobra stabilność wymiarowa

Przygotowanie

  • Podłoże musi być czyste i wytrzymałe. Nieprzyczepione fragmenty, pył i tłuszcz należy usunąć
  • Przed nałożeniem pianki powierzchnie podłoża zwilżyć
  • Przylegające powierzchnie oraz okładziny ścienne i podłogowe w miejscu pracy należy zakryć

Przetwarzanie

  • Przed każdym użyciem pojemnik należy mocno wstrząsnąć co najmniej 20 razy;
  • Pojemnik trzymać zawsze zaworem do dołu. Ilość pianki montażowej jest dozowana poprzez wciskanie dźwigni zaworu;
  • Piankę należy dozować oszczędnie. Piankę należy nakładać w formie pasm. Szczeliny i pustki o głębokości powyżej 30 mm wypełniać warstwami, zwilżając poprzednią warstwę przed nałożeniem kolejnej.
  • W przypadku wprowadzania pianki przy elementach ulegających odkształceniu, np. parapetach lub ościeżnicach okiennych, należy zapewnić odpowiednio mocne osadzenie tych elementow.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.illbruck.com/pl_PL

Opis

Jednoskładnikowa, wężowa utwardzana pod wpływem wilgoci pianka poliuretanowa ze środkiem porotwórczym niezawierającym chlorofluorowęglowodorów.

Opakowane

OpakowaniePojemnośćZawartość kartonu
puszka / opak. zbiorcze750 ml12 sztuk

Czyszczenie

Ewentualny nadmiar pianki należy odciąć po utwardzeniu się pianki. Odpryski pianki należy od razu usuwać za pomocą pistoletowego środka czyszczącego AA290 lub acetonu. Utwardzoną piankę można usunąć tylko sposobem mechanicznym.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasa materiału budowlanegoDIN 4102B3
Przewodność cieplna λDIN 52 6120,035 W/(m ·K)
Wytrzymałość na rozciąganieDIN 53 455100 kPa
Wydłużenie przy zerwaniuDIN 53 4550,2
Wytrzymałość na ścinanieDIN 53 42225 kPa
Naprężenie ściskające przy odkształceniu 10%ISO 84450 kPa
Spienianie (zwilżone podłoże) 0,6
Spienianie (bez zwilżania) 0,3
Nasiąkliwość4)EN 16090,2 kg/m²
Temperatura użycia 5) od +5°C do + 35°C
Suchość dotykowa1) (pasek 30 mm) 10 minutach
Do cięcia 1) (pasek 30 mm) po 60 minutach
Pełna obciążalność po 24 godzinach
Wydajność (swobodne spienienie) 1+2) do 45 l
Gęstość obj.3) (spienienie w szczelinie) 20 – 25 kg/m3
Odporność termiczna długotrwała: – 40°C do +90°C
Przechowywanie w chłodnym, suchym miejscu, w pozycji pionowej, chronić przed mrozem
Trwałość 24 miesięcy od wyprodukowania

¹) Informacje zależą od aktualnej temperatury i wilgotności powietrza;
²) Dobrze zwilżyć podłoże;
³) Gęstość obj. po zwilżeniu;
4) 0,2 kg wody/m2 powierzchni styku z pianką;
5) Otoczenie

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy