Współtworzymy CPG Europe.
Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM371
Pianka XXL zimowa

Pianka FM371 idealna do uszczelniania szczelin montażowych okien i drzwi oraz innych szczelin budowlanych.

Aplikacja

Stabilny materiał o wysokiej wydajności i minimalnej kurczliwości po utwardzeniu. Idealny do uszczelniania szczelin montażowych okien i drzwi oraz innych szczelin budowlanych.

Certyfikaty

  • Wydajność 21 m w szczelinie 3x7 cm
  • Niskoprężna - nie wypacza
  • Doskonała przyczepność do większości powierzchni

Przetwarzanie

  • Zamocować pistolet, a następnie silnie wstrząsnąć pojemnikiem przynajmniej dwudziestokrotnie.
  • W trakcie aplikacji pianki, pojemnik należy zawsze ustawiać dnem skierowanym w gorę. Ilość wypływającej pianki jest regulowana za pomocą spustu oraz pokrętła regulacji przepływu znajdującego się w tylnej części urządzenia.
  • Zwilżyć powierzchnie przed nanoszeniem pianki, jeżeli temperatura powietrza przekracza +5°C. Piankę należy dozować w umiarkowanej ilości, unikając całkowitego wypełniania spoin i otworow (wypełniać tylko do poziomu ok. 80%), ponieważ produkt zwiększa objętość na etapie sieciowania. W przypadku nanoszenia pianki bez nawilżenia powierzchni efekt rozszerzalności jest utrzymany na poziomie minimalnym.
  • Spoiny o wymiarach przekraczających 8 × 2 cm należy wypełniać warstwowo, zwilżając każdą warstwę przed naniesieniem kolejnej warstwy. Procedura usprawnia proces sieciowania pianki. Jednak pianka będzie wykazywała większe ekspandowanie niż w przypadku nanoszenia warstw bez zwilżania kolejnych warstw.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasyfikacja łatwopalnościDIN 4102B3
Gęstość ok. 20 kg/m3
Przewodność cieplnaDIN 52 6120.036 W/(m × K)
Wytrzymałość na rozciąganieDIN 53 45564 kPa
Wydłużenie całkowiteDIN 53 45518%
Maksymalne naprężenie ścinająceDIN 53 45229 kPa
Odporność na ściskanie (10%)ISO 84427 kPa
Izolacja akustyczna 58 dB
WodochłonnośćEN 16090,2% kg/m2
Czas osiągnięcia pyłosuchości (23°C, 50% RH) 10 min
Gotowość do cięcia (strużka o średnicy 30 mm) po upłynięciu 40 min
Temperatura graniczna pojemnika +5°C do +35°C (idealna temp. 20°C)
Temperatura nakładania – 10°C do + 35°C
Długotrwała odporność termiczna – 40°C do + 90°C
Krótkotrwała odporność termiczna – 40°C do + 130°C
Okres trwałości produktu 24 miesięcy
Warunki składowania Pojemniki ustawione pionowo w chłodnym (brak szronu) i suchym rejonie

* wartości mogą się różnić w zależności od panującej temperatury i wilgotności powietrza (RH)

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy