Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM371
Pianka XXL zimowa

Pianka FM371 idealna do uszczelniania szczelin montażowych okien i drzwi oraz innych szczelin budowlanych.

Aplikacja

Stabilny materiał o wysokiej wydajności i minimalnej kurczliwości po utwardzeniu. Idealny do uszczelniania szczelin montażowych okien i drzwi oraz innych szczelin budowlanych.

Certyfikaty

  • Wydajność 21 m w szczelinie 3x7 cm
  • Niskoprężna - nie wypacza
  • Doskonała przyczepność do większości powierzchni

Przygotowanie

  • Powierzchnie powinny być zdolne do przyjmowania znacznych obciążeń i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, tłuszczu, pyłu i szronu.
  • W koniecznych przypadkach zwilżyć wodą powierzchnie przylegania (wyłącznie w temperaturze >5°C) przed naniesieniem pianki i upewnić się, czy powierzchnie nie ulegają oszronieniu.

Przetwarzanie

  • Zamocować pistolet, a następnie silnie wstrząsnąć pojemnikiem przynajmniej dwudziestokrotnie.
  • W trakcie aplikacji pianki, pojemnik należy zawsze ustawiać dnem skierowanym w gorę. Ilość wypływającej pianki jest regulowana za pomocą spustu oraz pokrętła regulacji przepływu znajdującego się w tylnej części urządzenia.
  • Zwilżyć powierzchnie przed nanoszeniem pianki, jeżeli temperatura powietrza przekracza +5°C. Piankę należy dozować w umiarkowanej ilości, unikając całkowitego wypełniania spoin i otworow (wypełniać tylko do poziomu ok. 80%), ponieważ produkt zwiększa objętość na etapie sieciowania. W przypadku nanoszenia pianki bez nawilżenia powierzchni efekt rozszerzalności jest utrzymany na poziomie minimalnym.
  • Spoiny o wymiarach przekraczających 8 × 2 cm należy wypełniać warstwowo, zwilżając każdą warstwę przed naniesieniem kolejnej warstwy. Procedura usprawnia proces sieciowania pianki. Jednak pianka będzie wykazywała większe ekspandowanie niż w przypadku nanoszenia warstw bez zwilżania kolejnych warstw.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.illbruck.com/pl_PL

Opis

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa z bezfreonowym środkiem nośnym, która nie zawiera wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) oraz odorofluorowęglowodorów (HFC) i sieciuje w systemie neutralnym, tj. pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Pianka nie jest odporna na oddziaływanie promieniowania UV.

Opakowane

OpakowaniePojemnośćZawartość kartonu
puszka / opak. zbiorcze880 ml12 sztuk

Czyszczenie

W celu umycia pistoletu należy wykręcić z niego pojemnik z pianką, a w jego miejsce wkręcić puszkę ze środkiem do czyszczenia pistoletu illbruck AA290 PUR czyścik. Rozlaną piankę natychmiast zetrzeć czyścikiem lub acetonem. Stwardniałą piankę można usunąć tylko metodą mechaniczną.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasyfikacja łatwopalnościDIN 4102B3
Gęstość ok. 20 kg/m3
Przewodność cieplnaDIN 52 6120.036 W/(m × K)
Wytrzymałość na rozciąganieDIN 53 45564 kPa
Wydłużenie całkowiteDIN 53 45518%
Maksymalne naprężenie ścinająceDIN 53 45229 kPa
Odporność na ściskanie (10%)ISO 84427 kPa
Izolacja akustyczna 58 dB
WodochłonnośćEN 16090,2% kg/m2
Czas osiągnięcia pyłosuchości (23°C, 50% RH) 10 min
Gotowość do cięcia (strużka o średnicy 30 mm) po upłynięciu 40 min
Temperatura graniczna pojemnika +5°C do +35°C (idealna temp. 20°C)
Temperatura nakładania – 10°C do + 35°C
Długotrwała odporność termiczna – 40°C do + 90°C
Krótkotrwała odporność termiczna – 40°C do + 130°C
Okres trwałości produktu 24 miesięcy
Warunki składowania Pojemniki ustawione pionowo w chłodnym (brak szronu) i suchym rejonie

* wartości mogą się różnić w zależności od panującej temperatury i wilgotności powietrza (RH)

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy