Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM370
Pianka XXL letnia

Pianka FM370 nadaje się do uszczelniania szczeliny montażowej okien i drzwi oraz innych szczelin budowlanych. Produkt posiada właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne.

Aplikacja

Stabilny materiał PUR o wysokiej wydajności i minimalnej kurczliwości po utwardzeniu. Pianka idealnie nadaje się do uszczelniania szczeliny montażowej okien i drzwi oraz innych szczelin budowlanych. Produkt posiada właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne.

Certyfikaty

  • Wydajność 21 m w szczelinie 3x7 cm
  • Niskoprężna - nie wypacza
  • Doskonała przyczepność do większości powierzchni

Przygotowanie

  • Powierzchnie powinny być zdolne do przyjmowania znacznych obciążeń i wolne od zanieczyszczeń, pyłu i szronu.
  • W koniecznych przypadkach zwilżyć powierzchnie przylegania przed naniesieniem pianki.

Przetwarzanie

  • Przymocować pistolet, a następnie silnie wstrząsnąć pojemnikiem przynajmniej dwudziestokrotnie.
  • Na etapie nanoszenia produktu, pojemnik należy zawsze ustawiać dnem skierowanym w gorę. Ilość wypływającej pianki jest regulowana za pomocą spustu oraz pokrętła regulacji przepływu znajdującego się w tylnej części urządzenia.
  • Zwilżyć powierzchnie przed nanoszeniem pianki, jeżeli temperatura powietrza przekracza + 5°C. Piankę należy dozować w umiarkowanej ilości, unikając całkowitego wypełniania spoin i otworow, ponieważ produkt zwiększa dodatkowo objętość na etapie sieciowania. W przypadku nanoszenia pianki bez nawilżenia powierzchni, efekt rozszerzalności jest utrzymany na poziomie minimalnym.
  • Spoiny o wymiarach przekraczających 8 cm × 2 cm należy wypełniać warstwowo, zwilżając każdą warstwę przed naniesieniem kolejnej warstwy. Procedura usprawnia proces sieciowania pianki, jednak pianka będzie wykazywała większe ekspandowanie niż w przypadku nanoszenia warstw bez zwilżania kolejnych warstw

Utwardzanie
Pianka przestaje się lepić po około 10 minutach, można ją poddawać obrobce (przycinać) po upływie 45-60 minut, a pełną wytrzymałość uzyskuje po 24 godzinach, w zależności od grubości, temperatury i wilgotności.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.illbruck.com/pl_PL

Opis

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa z bezfreonowym środkiem nośnym, która nie zawiera wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) oraz wodorofluorowęglowodorów (HFC) i sieciuje w systemie neutralnym, tj. pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Pianka nie jest odporna na oddziaływanie promieniowania UV.

Opakowane

OpakowaniePojemnośćZawartość kartonu
puszka / opak. zbiorcze880 ml12 sztuk

Czyszczenie

W celu umycia pistoletu należy wykręcić z niego pojemnik z pianką, a w jego miejsce wkręcić puszkę ze środkiem do czyszczenia pistoletu illbruck AA290 PUR czyścik. Rozlaną piankę natychmiast zetrzeć czyścikiem lub acetonem. Stwardniałą piankę można usunąć tylko metodą mechaniczną.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasyfikacja łatwopalnościDIN 4102B3
Gęstość 3 ok. 20 kg/m
Przewodność cieplnaDIN 52 6120,036 W/(m × K)
Wytrzymałość na rozciąganieDIN 53 45557 kPa
Wydłużenie całkowiteDIN 53 45519%
Maksymalne naprężenie ścinająceDIN 53 45227 kPa
Odporność na ściskanie (10%)ISO 84429 kPa
Izolacja akustyczna 58 dB
WodochłonnośćEN 16092 0,2% kg/m
Czas osiągnięcia pyłosuchości (23°C, 50% RH) 10 min
Gotowość do cięcia (strużka o średnicy 30 mm) 25 min
Temperatura graniczna pojemnika +10°C do +35°C (optym. 20°C)
Temperatura nakładania  
Długotrwała odporność termiczna +5°C do +35°C
Krótkotrwała odporność termiczna -40°C do +90°C
Okres trwałości produktu -40°C do +130°C
Warunki składowania 24 miesięcy
  Pojemniki ustawione pionowo w chłodnym (brak szronu) i suchym miejscu

* wartości parametrów mogą się różnić w zależności od panującej temperatury i wilgotności względnej powietrza (RH)

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy