Współtworzymy CPG Europe.
Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM370
Pianka XXL letnia

Pianka FM370 nadaje się do uszczelniania szczeliny montażowej okien i drzwi oraz innych szczelin budowlanych. Produkt posiada właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne.

Aplikacja

Stabilny materiał PUR o wysokiej wydajności i minimalnej kurczliwości po utwardzeniu. Pianka idealnie nadaje się do uszczelniania szczeliny montażowej okien i drzwi oraz innych szczelin budowlanych. Produkt posiada właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne.

Certyfikaty

  • Wydajność 21 m w szczelinie 3x7 cm
  • Niskoprężna - nie wypacza
  • Doskonała przyczepność do większości powierzchni

Przetwarzanie

  • Przymocować pistolet, a następnie silnie wstrząsnąć pojemnikiem przynajmniej dwudziestokrotnie.
  • Na etapie nanoszenia produktu, pojemnik należy zawsze ustawiać dnem skierowanym w gorę. Ilość wypływającej pianki jest regulowana za pomocą spustu oraz pokrętła regulacji przepływu znajdującego się w tylnej części urządzenia.
  • Zwilżyć powierzchnie przed nanoszeniem pianki, jeżeli temperatura powietrza przekracza + 5°C. Piankę należy dozować w umiarkowanej ilości, unikając całkowitego wypełniania spoin i otworow, ponieważ produkt zwiększa dodatkowo objętość na etapie sieciowania. W przypadku nanoszenia pianki bez nawilżenia powierzchni, efekt rozszerzalności jest utrzymany na poziomie minimalnym.
  • Spoiny o wymiarach przekraczających 8 cm × 2 cm należy wypełniać warstwowo, zwilżając każdą warstwę przed naniesieniem kolejnej warstwy. Procedura usprawnia proces sieciowania pianki, jednak pianka będzie wykazywała większe ekspandowanie niż w przypadku nanoszenia warstw bez zwilżania kolejnych warstw

Utwardzanie
Pianka przestaje się lepić po około 10 minutach, można ją poddawać obrobce (przycinać) po upływie 45-60 minut, a pełną wytrzymałość uzyskuje po 24 godzinach, w zależności od grubości, temperatury i wilgotności.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasyfikacja łatwopalnościDIN 4102B3
Gęstość 3 ok. 20 kg/m
Przewodność cieplnaDIN 52 6120,036 W/(m × K)
Wytrzymałość na rozciąganieDIN 53 45557 kPa
Wydłużenie całkowiteDIN 53 45519%
Maksymalne naprężenie ścinająceDIN 53 45227 kPa
Odporność na ściskanie (10%)ISO 84429 kPa
Izolacja akustyczna 58 dB
WodochłonnośćEN 16092 0,2% kg/m
Czas osiągnięcia pyłosuchości (23°C, 50% RH) 10 min
Gotowość do cięcia (strużka o średnicy 30 mm) 25 min
Temperatura graniczna pojemnika +10°C do +35°C (optym. 20°C)
Temperatura nakładania  
Długotrwała odporność termiczna +5°C do +35°C
Krótkotrwała odporność termiczna -40°C do +90°C
Okres trwałości produktu -40°C do +130°C
Warunki składowania 24 miesięcy
  Pojemniki ustawione pionowo w chłodnym (brak szronu) i suchym miejscu

* wartości parametrów mogą się różnić w zależności od panującej temperatury i wilgotności względnej powietrza (RH)

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy