Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM341
Pianka zimowa

Pianka FM341 nadaje się szczególnie do montażu ram okiennych i ościeżnic drzwiowych, a także do wypełniania i uszczelniania fug. Produkt ma właściwości izolacji cieplnej i akustycznej.

Aplikacja

Nadaje się szczególnie do montażu ram okiennych i ościeżnic drzwiowych, a także do wypełniania i uszczelniania fug. Produkt ma właściwości izolacji cieplnej i akustycznej. FM341 Zimowa pianka pistoletowa może być aplikowana w temperaturze otoczenia od -10°C do +35°C.

Certyfikaty

 • Bardzo dobra przyczepność do betonu, cegły, kamienia, tynku, drewna, płyt włóknowo-cementowych, płyt g-k, metali i licznych tworzyw sztucznych (m.in. twarda pianka PUR, twarde PCW)
 • Doskonała odporność na starzenie
 • Dobra stabilność wymiarowa

Przygotowanie

 • Podłoża muszą być czyste i odpowiednio wytrzymałe
 • Przed nałożeniem pianki łączone powierzchnie należy zwilżyć czystą wodą, aby zwiększyć przyczepność i przyspieszyć twardnienie.
 • Przed użyciem pianki zawsze trzeba przeprowadzić probę jej kompatybilności z łączonymi materiałami.
 • Wykładziny podłogowe należy zakryć papierem lub folią z tworzywa sztucznego.

Przetwarzanie

 • Przed użyciem pojemnik co najmniej 20 razy energicznie wstrząsnąć, a następnie co pewien czas potrząsać nim w czasie nakładania pianki.
 • Zdjąć nasadkę ochronną, po czym pistolet ostrożnie wkręcić na pojemnik. Puszkę odwrocić do gory dnem, pistolet włożyć do szczeliny, a następnie łagodnie nacisnąć spust.
 • Pustą przestrzeń napełnić mniej więcej do połowy, pozostawiając miejsce dla rozszerzającej się pianki. W wypadku szczelin większych niż 30 mm piankę należy nakładać porcjami, zwilżając kolejne warstwy.
 • Na powierzchniach poziomych pistolet należy przesuwać w stronę przeciwną do kierunku wypływania pianki, a na powierzchniach pionowych - z dołu do gory.
 • Pianka nie jest odporna na promienie UV i dlatego nie należy jej wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.

Utwardzanie:
Pianka przestaje się lepić po około 10 minutach, można ją wykańczać  (przycinać) po upływie 45-60 minut, a pełną wytrzymałość uzyskuje po 24 godzinach, w zależności od grubości, temperatury i wilgotności.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.illbruck.com/pl_PL

Opis

FM341 jest szybko-twardniejącą pianką poliuretanową, utwardzana pod wpływem wilgoci ze środkiem porotwórczym niezawierającym chlorofluorowęglowodorów.

Opakowane

OpakowaniePojemnośćZawartość kartonu
puszka / opak. zbiorcze750 ml12 sztuk
puszka / opak. zbiorcze880 ml12 sztuk

Czyszczenie

W celu umycia pistoletu należy wykręcić z niego pojemnik z pianką, a w jego miejsce wkręcić puszkę ze środkiem do czyszczenia pistoletu illbruck AA290 PUR czyścik. Rozlaną piankę natychmiast zetrzeć czyścikiem lub acetonem. Stwardniałą piankę można usunąć tylko metodą mechaniczną.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasa palności4102, część 1B3
Ilość komponentów 1C
Graniczne temperatury pojemnika +5 do +30°C
Idealna temperatura pojemnika +20°C
Graniczne temperatury zewnętrzne -10 do +35°C
Maksymalne wypełnienie złącza 80
Gęstość 3 15 - 25 kg/m
Pyłosuchość 10 min.
Czas gotowości do obróbki 45 min.
Zdolność do przenoszenia obciążeń 24 h
Przewodność cieplna W/(m*K) 0,036
Wytrzymałość na rozciąganieDIN 5345564 kPa
Wydłużenie przy naprężeniu zrywającymDIN 53 45518%
Odporność na ściskanie (10%)ISO 84427 kPa
Wytrzymałość na ścinanieDIN 53 42229 kPa
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji), %p. 3.2.1.95 ± 10%
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu, kPaPN-EN 826:2013 próbki 50x50x25mm≥ 25
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, kPa PN-EN 1607:2013 próbki 50x50x25mm ≥ 60
Wytrzymałość na ścinanie, kPaPN-EN 12090:2013 na próbkach (50x50x20) mm ≥ 35
 Przyczepność, kPa, pianki aplikowanej w najniższej1) temp. stosowania do:PN-EN 1607:2013 na próbkach (50x50x20)mm 
 - aluminium  ≥ 60
- betonu (w tym betonu komórkowego)  ≥ 50
 - drewna ≥ 60
 Przyczepność, kPa, pianki aplikowanej w najwyższej2) temp. stosowania do:PN-EN 1607:2013 na próbkach (50x50x20)mm 
 - aluminium ≥ 60
- betonu (w tym komórkowego) ≥ 50
- drewna ( w tym z powłoką właściwą dla stolarki okiennej) ≥ 60
 - PVC-U ≥ 60
Nasiąkliwość po 24h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m2PN-EN 1609:2013 metoda A, na próbkach (150x150x25)mm≤ 1,0
Stabilność wymiarowa po 48h w temp. +40°C i wilgotności względnej 95%, %, w kierunku długości i szerokościPN-EN 1604:2013 na próbkach (100x100x25)mm ± 5
Stabilność wymiarowa po 48h w temp. +40°C i wilgotności względnej 95%, %, w kierunku grubości (kierunek wzrostu piany)FEICA TM 1004:2013  na próbkach (200x100x20)mm ± 9
Odporność na temperaturę (długotrwała) -40 do +90°C
Odporność na temperaturę (krótkotrwała) -40 do +130°C
Absorpcja wody 2 0,2 kg/m
Okres przechowywania 24 misięcy od daty produktcji

.1) najniższa temperatura stosowania: -10°C

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy