Współtworzymy CPG Europe.
Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM341
Zimowa pianka

Pianka FM341 nadaje się szczególnie do montażu ram okiennych i ościeżnic drzwiowych, a także do wypełniania i uszczelniania fug. Produkt ma właściwości izolacji cieplnej i akustycznej.

Aplikacja

Nadaje się szczególnie do montażu ram okiennych i ościeżnic drzwiowych, a także do wypełniania i uszczelniania fug. Produkt ma właściwości izolacji cieplnej i akustycznej. FM341 Zimowa pianka pistoletowa może być aplikowana w temperaturze otoczenia od -10°C do +35°C.

Certyfikaty

  • Bardzo dobra przyczepność do betonu, cegły, kamienia, tynku, drewna, płyt włóknowo-cementowych, płyt g-k, metali i licznych tworzyw sztucznych (m.in. twarda pianka PUR, twarde PCW)
  • Doskonała odporność na starzenie
  • Dobra stabilność wymiarowa

Przetwarzanie

  • Przed użyciem pojemnik co najmniej 20 razy energicznie wstrząsnąć, a następnie co pewien czas potrząsać nim w czasie nakładania pianki.
  • Zdjąć nasadkę ochronną, po czym pistolet ostrożnie wkręcić na pojemnik. Puszkę odwrocić do gory dnem, pistolet włożyć do szczeliny, a następnie łagodnie nacisnąć spust.
  • Pustą przestrzeń napełnić mniej więcej do połowy, pozostawiając miejsce dla rozszerzającej się pianki. W wypadku szczelin większych niż 30 mm piankę należy nakładać porcjami, zwilżając kolejne warstwy.
  • Na powierzchniach poziomych pistolet należy przesuwać w stronę przeciwną do kierunku wypływania pianki, a na powierzchniach pionowych - z dołu do gory.
  • Pianka nie jest odporna na promienie UV i dlatego nie należy jej wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.

Utwardzanie:
Pianka przestaje się lepić po około 10 minutach, można ją wykańczać  (przycinać) po upływie 45-60 minut, a pełną wytrzymałość uzyskuje po 24 godzinach, w zależności od grubości, temperatury i wilgotności.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasa palności4102, część 1B3
Ilość komponentów 1C
Graniczne temperatury pojemnika +5 do +30°C
Idealna temperatura pojemnika +20°C
Graniczne temperatury zewnętrzne -10 do +35°C
Maksymalne wypełnienie złącza 80
Gęstość 3 15 - 25 kg/m
Pyłosuchość 10 min.
Czas gotowości do obróbki 45 min.
Zdolność do przenoszenia obciążeń 24 h
Przewodność cieplna W/(m*K) 0,036
Wytrzymałość na rozciąganieDIN 5345564 kPa
Wydłużenie przy naprężeniu zrywającymDIN 53 45518%
Odporność na ściskanie (10%)ISO 84427 kPa
Wytrzymałość na ścinanieDIN 53 42229 kPa
Odporność na temperaturę (długotrwała) -40 do +90°C
Odporność na temperaturę (krótkotrwała) -40 do +130°C
Absorpcja wody 2 0,2 kg/m
Okres przechowywania 24 misięcy od daty produktcji
Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy