Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FA870
Silikon do kamienia naturalnego

Ten 1-składnikowy uszczelniacz silikonowy jest przeznaczony specjalnie do elastycznego uszczelniania szczelin montażowych i dylatacyjnych między powierzchniami z kamienia naturalnego, np. granitu, łupka, lastrico, marmuru itp., a także do szczelin łączących z innymi materiałami budowlanymi,

Aplikacja

FA870 nadaje się do uszczelniania złączy budowlanych szczególnie w przypadku fug z kamienia naturalnego, dla których konwencjonalne środki uszczelniające nie zawsze są odpowiednie. Może być stosowany w szerokim zakresie połączenia ruchowe w pomieszczeniach i na zewnątrz np. na elewacje, podłogi, połączenia lustrzane lub w posadzki, do fug lustrzanych lub w sanitariatach strefy sanitarne. FA870 nadaje się również do stosowania w bardzo zimnym środowisku, jak również odporny na trwałe zamoczenie i kompatybilny z farbami zgodnie z DIN 52460.

Certyfikaty

 • Powierzchnia błyszcząca
 • Specjalnie dla kamienia naturalnego
 • Brak przebarwień na krawędziach
 • Odporny na promieniowanie UV

Przygotowanie

 • Czyszczenie powierzchni podłoża: Powierzchnie podłoża muszą być czyste, tzn. bez pyłu, tłuszczu. Muszą być odpowiednio stabilne i suche. Do odtłuszczania należy używać środka czyszczącego illbruck AT200. Delikatne rodzaje podłoża, np. farby proszkowe, wyczyścić najpierw środkiem illbruck AT115. Należy przeprowadzić wstępną próbę celem sprawdzenia możliwości stosowania środka czyszczącego z danym materiałem budowlanym.
 • Wypełnienie szczeliny: W celu uzyskania optymalnego profilu szczeliny należy ją wypełnić sznurem polietylenowym illbruck PR102. W wyjątkowych przypadkach, np. szczeliny ze sztywnym dnem, mogą być stosowane materiały wypełniające o innych kształtach (np. elastyczna taśma celulozowa, folie izolacyjne z polietylenu). Materiały wypełniające muszą być kompatybilne z FA870. Nieodpowiednie są materiały zawierające olej, smołę lub bitumen, a także tworzywa na bazie kauczuku naturalnego, chloroprenu i EPDM.
 • Gruntowanie podłoża: Ewentualne zalecane grunty do przygotowania powierzchni są podane w przedstawionej obok tabeli przyczepności. W przypadku chłonnego podłoża grunt należy nanosić cienko pędzlem, a w przypadku podłoża niechłonnego czystą szmatką.
 • Ewentualne zanieczyszczenia gruntami wykraczające poza krawędzie szczeliny należy natychmiast usuwać za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego.

Przetwarzanie

 • W celu uzyskania szczelin o odpowiednim wyglądzie zalecane jest zaklejanie brzegów szczelin odpowiednią taśmą samoprzylepną
 • Wprowadzić FA870 równomiernie, bez pęcherzy powietrza do szczeliny i wygładzić powierzchnię koncentratem środka do wygładzania illbruck AA300 lub sprayem do wygładzania illbruck AA301, zanim na powierzchni powstanie kożuch. Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia dostarczoną przez producenta środka wygłądzającego.
 • Następnie należy usunąć ochronną taśmę samoprzylepną.
 • Unikać zanieczyszczania powierzchni kamienia naturalnego środkiem wygładzającym - ewentualne zanieczyszczenia niezwłocznie usuwać wodą.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.tremco-illbruck.com/pl_PL

Opis

Neutralny, stabilny i elastyczny jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy.

Opakowane

 PojemnośćZawartość kartonu
kartusz / opak. zbiorcze310 ml12 sztuk
Produkt dostępny na specjalne zamowienie. Czas oczekiwania ok. 4 tygodni od chwili złożenia zamowienia.

Czyszczenie

Świeży uszczelniacz można usuwać za pomocą środka czyszczącego illbruck AT115 lub illbruck AT200. Po utwardzeniu materiał może być usuwany tylko mechanicznie za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. noża wygładzającego).

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
System reakcyjny 1-składnikowy silikon, sieciowany neutralnie, na bazie oksym.
GęstośćDIN 52451-A1,02 g/cm³
OdpornośćEN 27390 szyna 20 mm0 mm
Czas powstawaniakożucha(23 °C / wilg. wzgl.pow. 50%) bezbarwny ok. 10 min. kolor ok. 20 min
Szybkość utwardzania (23°C / wilg. 50%) ok. 3,5 mm/dobę*
Maks. dopuszczalne odkształcenie całkowite 20%
Naprężenia przy wydłużeniu (wydł. 100 %)EN 28339, Verf. A0,5- 0,6 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganieEN 28339, Verf. A0,7 N/mm²
Sprężystość (z wydłużenia 60%)EN 27398, Verf. A95%
Reakcja na ogieńDIN 4102-1B2
Odporność termiczna od -40°C do + 160°C
Temperatura użycia + 5°C do +40°C
Przechowywanie Od +5 do +25°C, w suchym miejscu w pozycji stojącej w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu
Trwałość 18 miesięcy od daty produkcji
*W niskiej temperaturze należy liczyć się redukcją przebiegu reakcji utwardzania.
Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy