Ontdek onze merken

Het belang van de houdbaarheidsdatum

Wat is een houdbaarheidsdatum?

De houdbaarheidsdatum is de datum waarna de fabrikant die het product op de markt brengt niet meer kan garanderen dat de resultaten die in de technische gegevens vermeld worden, bereikt zullen worden. Alle geproduceerde producten hebben een houdbaarheidsdatum. Deze is niet hetzelfde voor alle producten en wordt bepaald door de fabrikant die hiervoor aansprakelijk is.

De gebruiker moet de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant volgen.

Een aantal voorbeelden van een uiterste gebruiksdatum:

Waar wordt de houdbaarheidsdatum van een product vermeld?

De houdbaarheidsdatum moet duidelijk op de verpakking en in de technische gegevens worden vermeld. Deze wordt uitgedrukt in maand of jaar na de productiedatum.

Let op, de vervoersomstandigheden, de opslag, de hoge en lage opslagtemperaturen zijn van invloed op de prestaties van producten. Het niet respecteren van de opslagvoorwaarden die in de technische gegevens worden vermeld, kan invloed hebben op de houdbaarheidsdatum.

Wat gebeurt er als de houdbaarheidsdatum niet wordt gerespecteerd?

Door een product te gebruiken na de houdbaarheidsdatum stelt u zich bloot aan de volgende risico's:

  • Kit: extrusie, hechting, gladheid, cohesie
  • Geïmpregneerd schuim: decompressieprobleem
  • Schuim in spuitbus: productuitloop, volume, kwaliteit van het schuim
  • Dubbelzijdig tape, hechtmiddelen ter bescherming en elk hechtingsproduct: verminderde hechtingseigenschappen
  • Lijm in patroon/zak: extrusie, polymerisatie in de verpakking, hechtingseigenschappen
  • Lijm in bus: onomkeerbare sedimentatie, hechtingseigenschappen
  • Mortel: klontervorming, verwerkingsmogelijkheden, hechting

De FIFO-methode: First In, First Out

Om er zeker van te zijn dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden wordt, kunt u de FIFO (First In, First Out)-regel op uw voorraad toepassen.

Deze beheermethode berust op een eenvoudig principe: één kant voor de opname in de voorraad, één kant voor de uitgifte. De als eerste gekochte producten worden dus als eerste verkocht.

Zo werkt u altijd met producten binnen de houdbaarheidsdatum en voorkomt u dat u onbruikbaar geworden producten moet weggooien omdat ze in de voorraad 'vergeten' zijn.

Pot Life of houdbaarheidsdatum, wat is het verschil?

Pot Life betreft alleen producten met twee componenten. De levensduur in de verpakking of Pot Life is de gebruiksperiode van het product, vanaf het moment dat de twee componenten gemengd zijn.

Pot Life verandert onder invloed van de temperatuur: deze is korter als de temperatuur en daarmee het reactievermogen van de twee chemische componenten stijgt.

Onze technische afdeling staat natuurlijk tot uw beschikking als vragen heeft.