Ontdek onze merken
Terug naar productoverzicht

FM610 MULTI HANDFELD FOAM

Handschuim Pro

Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.

Toepassingsgebied

Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.: scheidingswanden met plafonds, scheidingswanden onderling, stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur, stel- en montageruimten tussen prefab elementen, aansluitnaden van nokken, kepers en dakkapellen, doorvoeringen van leidingen en pijpen en het verlijmen en afdichten van isolatieplaten onderling.

Certificering

 • Universeel toepasbaar
 • Professionele kwaliteit
 • Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
 • Overschilderbaar en af te werken met pleister, niet UV-bestendig
 • Lage na-expansie
 • Zeer goede akoestische eigenschappen

Voorbereiding

 • Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metaal en kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.
 • Ondergronden dienen droog, stof- en vetvrij te zijn.
 • Poreuze hechtvlakken licht voorbevochtigen (benevelen).

Verwerking

 • Bus met beschermkap erop voor gebruik gedurende minimaal 20 seconden krachtig schudden.
 • Beschermkap verwijderen.
 • Adapter met slang op ventiel schroeven.
 • Bus met ventiel naar beneden houden.
 • Door het kantelen van de adapter kan de schuimhoeveelheid worden gedoseerd.
 • Voeg voor ca. 50% vullen.
 • Bij voegen breder dan 30 mm en dieper dan 70 mm schuim in meerdere lagen, met tussenpozen van ca. 1 - 2 uur, aanbrengen. Licht voorbevochtigen alvorens de volgende laag aan te brengen.
 • Schud de bus regelmatig gedurende gebruik.
 • Bij hergebruik van de bus steeds opnieuw schudden.
 • FM610 is niet geschikt voor het brandwerend afdichten van voegen en naden, gebruik hiervoor Nullifire FF197 Brandwerend Schuim

Veiligheidsaanbevelingen

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Draag handschoenen en veiligheidsbril. Verwijder uitgehard schuim enkel mechanisch. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Materiaal

Eéncomponent polyurethaanschuim dat uithardt door vochtopname uit de lucht. CFK-, HCFK- en HFK-vrij (ozononschadelijk en draagt niet bij aan het broeikaseffect).

Leveringsvorm

KleurVerpakkingStuks/doos
lichtgroen750 ml bus12

Let op

 • Voor de verwerking eerst de gevarenaanduidingen op het etiket lezen.
 • Te verwerken in goed geventileerde ruimten, niet roken, ogen beschermen en handschoenen en werkkleding dragen.
 • Bij toepassing in bewoonde ruimten vloerbedekking en meubels afdekken met papier of plastic folie.
 • Bus rechtop bewaren om verlijming van het ventiel te voorkomen.
 • FM610 MULTI HANDHELD FOAM wordt niet aanbevolen voor oppervlakken van siliconen, teflon, polyethyleen en vette oppervlakken.
 • Mag niet worden blootgesteld aan UV.
 • Bussen niet middels externe warmtebron opwarmen.

Reiniging

Vers schuim direct verwijderen met AA290 Pistoolreiniger of AA292 Reinigingsdoekjes. Pas op voor aantasten van de ondergrond. Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen. Uitgehard purschuim is chemisch inert, niet schadelijk.

Technische informatie

EigenschappenNormenSpecificaties
Basis Polyurethaan-prepolymeer
Karakter Flexibel
DichtheidEN 17333-125-35 kg/m³
Uitharding (systeem) door luchtvochtigheid
HuidvormingEN 17333-3≤ 10 minuten (+23°C, 50% RH)
SnijdbaarEN 17333-330 mm rul ≥ 60 min. (+23°C, 50% RH)
Vol belastbaar 30 mm rul ≥ 24 uur (+23°C, 50% RH)
Opbrengst (vrijgeschuimd)EN 17333-1750 ml- 36 ltr
TreksterkteEN 17333-4120 kPa
Rek bij breukEN 17333-413%
Vervorming (MTV)EN 17333-412%
reductie geluid (akoestiek)DIN EN ISO 14059dB
LuchtdichtheidscoëfficiëntNEN 3660/3661< dan 0,5 m³/h
LuchtdoorlatendheidNEN 3660/36620,025 dm³/m1 sec. bij 450 Pa
WaterdichtheidNEN 2778waterdicht beproefd NEN EN 1027
CompressieweerstandEN 17333-458 kPa (10% vervorming)
WateropnameEN 16090,3 vol. %
BrandklasseDIN 4102 Teil 1B3
WarmtegeleidingscoëfficiëntEN 1266725-30 mW/m.K
Temperatuurbestendigheid -40°C tot 90°C lang/130°C. kort
Verwerkingstemperatuur bus +10°C tot +30°C
Verwerkingstemperatuur omgeving +5°C tot +35°C
Houdbaarheid 24 maanden (koel droog en rechtop bewaren)

Op zoek naar brandwerend purschuim?

Downloads
Neem contact met ons op

Product finder

Toepassingsgebied
Product groep