Ontdek onze merken
Terug naar productoverzicht

AT200
Reiniger voor metaal, aluminium en glas

Mengsel van oplosmiddelen om de voegwanden en hechtvlakken zoals metaal, aluminium en glas schoon te maken en te ontvetten, evenals het reinigen van gereedschap.

Toepassingsgebied

Mengsel van oplosmiddelen om de voegwanden en hechtvlakken zoals metaal, aluminium en glas schoon te maken en te ontvetten, evenals het reinigen van gereedschap. Niet toepassen op kunststoffen of verflagen die niet verdraagzaam zijn met oplosmiddelen.

  • Verwijderen van vetten en oliën van ondergronden en het schoonmaken van gereedschap

Verwerking

Aanbrengmethode: doek

Veiligheidsaanbevelingen

Niet roken tijdens gebruik, geopende verpakkingen verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Damp niet inademen. Bij verwerking in gesloten ruimten voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met huid vermijden. Ogen beschermen.

Gevarenaanduiding

Alle primers en reinigers worden geclassificeerd en aangeduid in overeenstemming met de EG richtlijnen en de verordening gevaarlijke stoffen. Alle primers en reinigers vallen onder het transport van gevaarlijke stoffen. Het huidige veiligheidsblad 91/155/EWG is op aanvraag beschikbaar.

Materiaal

Mengsel van oplosmiddelen.

Leveringsvorm

Kleur

1 ltr blik
10 stuks/doos

5 ltr blik
1 stuks/doos

kleurloos

AT200378189

AT200378190

 

 

Technische informatie

EigenschappenNormenSpecificaties
Uitdamptijd ± 1 minuut
Houdbaarheid 24 maanden

Neem contact met ons op

Downloads
Neem contact met ons op

Product finder

Toepassingsgebied
Product groep