Ontdek onze merken

24 februari: inwerkingtreding Europese REACH verordening

24.02.2022

Vanaf 24 februari 2022 gaat de nieuwe Europese REACH verordening van kracht. Deze houdt in dat professionele gebruikers, van producten welke meer dan 0,1% vrije monomeer di-isocyanaten bevatten, dienen te worden getraind.

REACH verordening: opleidingsvereiste 

Industriële- en professionele gebruikers dienen uiterlijk 24 augustus 2023 te zijn opgeleid en te zijn gecertificeerd voor het veilig werken met producten die diisocyanaten bevatten. Dit geldt voor alle professionele en industriële gebruikers van producten die meer dan 0,1% vrije diisocyanaatmonomeren bevatten. Vanaf 24 februari 2022 dient op het label van deze producten een zin te staan vermeld die de opleidingsvereiste aangeeft: ‘Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid’. Dit in alle talen waarin de veiligheidsteksten op het label zijn vermeld. Ter aanvulling zal ook een QR-code en/of URL moeten worden geplaatst. Deze verwijst naar meer informatie over de verordening. De trainingen worden op dit moment voorbereid door FEICA en komen dit voorjaar beschikbaar.

Wij willen om die reden nogmaals met klem benadrukken dat alle PU-producten die vanaf 24 februari worden verkocht, voorzien dienen te zijn van een nieuw label of een extra sticker met daarop de tekst ‘Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid’, inclusief de QR-code en/of URL verwijzing naar: feica.eu/PUinfo. 

Voor sommige van u is deze informatie wellicht ten overvloede, maar liever te veel informatie dan te weinig! De overgangstermijn is namelijk ingegaan toen de wet werd gepubliceerd op 3 augustus 2020. Er is daarom inmiddels geen sprake meer van een overgangstermijn.

Meer weten?

In ons Kenniscentrum wijden wij diverse blogs en kennisartikelen aan dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie. Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact met ons op