Explore our brands

Zaštita podataka

tremco illbruck GmbH

tremco illbruck GmbH („Poduzeće”, „nas”, „mi”) se za svrhe važeće Politike privatnosti smatra voditeljem obrade za osobne podatke koje prikuplja, koristi i kojima upravlja u skladu sa ovom Politikom privatnosti („Politika“).

Poduzeće je dio multinacionalne grupacije povezanih društava koja raspolaže datotekama u raznim državama, s tim da jednim dijelom tih datoteka upravljaju povezana društva dok drugim dijelom upravljaju treće osobe po nalogu poduzeća ili njegovih povezanih društava.

Jako nam je stalo do zaštite vaše privatnosti. Mi se obvezujemo zaštiti sve osobne podatke koji nam na raspolaganje daju osobe s kojima stupamo u poslovne odnose, posjetitelji i korisnici naše web stranice ili podatke koji nam se na bilo koji drugi način stavljaju na raspolaganje. Osobni podaci su oni podaci koji se odnose na identificiranu živu osobu ili osobu koju je moguće identificirati te pomoću kojih se identitet osobe može neposredno utvrditi, primjerice pomoću imena, poštanske adrese ili e-mail adrese ili pak posredno, primjerice pomoću IP-adrese, telefonskog broja, dobi itd. Osobni podaci prikupljaju se tako što se prati korištenje web stranice ili tako što ih nam dobrovoljno date na raspolaganje, npr. ispunjavanjem obrazaca na web- stranici.

U ovoj Politici utvrđuje se koje osobne podatke prikupljamo putem predmetne web stranice ili na drugi način, na kojih ih način smijemo koristimo i upravljati istima kao i vaša prava koja imate u vezi s osobnim podacima. Prije nego što nam na raspolaganje date vaše osobne podatke ili prije nego što posjetite našu web-stranicu u potpunosti biste trebali pročitati ovu Politiku te utvrditi da li ste suglasni s našim odredbama o zaštiti podataka.

Molimo Vas uzmite u obzir da naša web-stranica može sadržavati poveznice (tzv. link) prema drugim web-stranicama. Te web-stranice trećih osoba ne podliježu ovoj Politici te vam savjetujemo da provjerite smjernice o zaštiti podataka kao i sigurnosne smjernice svake pojedine web stranice koju posjećujete. Mi smo odgovorni isključivo za povjerljivost i sigurnost podataka koji se prikupljaju na našoj stranici te nemamo kontrolu nad radnjama trećih osoba u vezi s vaših osobnih podataka.

U niže navedenom glosaru možete pronaći objašnjena pojedinih pojmova koji se koriste u ovoj Politici.

Čije osobne podatke prikupljamo?

Poduzeće u okviru svoje poslovne djelatnosti prikuplja osobne podatke od niza osoba, uključujući od:

• zaposlenika;
• zastupnika naših dobavljača, kupaca i drugih poslovnih partnera;
• nalogoprimatelja;
• korisnika ove web stranice;
• potrošača;
• osoba koji nas na bilo koji način kontaktiraju i
• natjecatelja za posao..

Način na koji prikupljamo vaše osobne podatke

Mi dobivamo one osobne podatke koje nam svjesno i dobrovoljno stavljate na raspolaganje online kao i offline. Mi primjerice prikupljamo osobne podatke kada:

• posjetite našu web stranicu i/ili ispunite jedan od naših web-obrazaca (npr. putem naše usluge „Ask the Expert“);
• unsere Kundenservice-Center kontaktieren oder auf andere Weise Informationen von uns anfordern;

• posjetite naše poslovne prostorije;

• nešto naručite kod nas;

• nam dostavite vaše kontakt podatke putem posjetnice ili na drugi način;• ispunite anketu; • komunicirate s nama putem društvenih mreža, korištenjem usluga trećih osoba ili sličnih tehnologija;• posjetite jedan od naših trgovačkih štandova na sajmovima.

Mi također možemo prikupljati podatke koje nam dostavljaju treće osobe primjerice u vezi s korištenjem drugih web stranica koje mi ili povezene treće osobe kao kooperanti vodimo.

Osobne podatke koje prikupljamo

Poduzeće može prikupljati niz vaših osobnih podataka, kao primjerice vaše ime, vaš spol, vaše zanimanje, vašu osobnu iskaznicu, vašu e-mail adresu, vaš broj telefona, vašu privatnu i poslovnu adresu kao i druge kontakt podatke, pojedinosti o vašim interesima, komunikaciju s vama (uključujući bilješke o pozivima ili sastancima) kao i financijske podatke te podatke o plaćanju.

U slučaju korištenja naše web-stranice prikupljamo određene vaše standardne informacije koje vaš preglednik šalje našoj web-stranici. Ovo se odnosi na tehničke podatke kao što su IP-adresa, vrsta preglednika, operacijski sustav, jezik, postavke vremenske zone, vrijeme posjete i eventualno web adrese sa kojih ste upućeni.

Svrhe obrade vaših osobnih podataka

Mi vaše osobne podatke možemo obrađivati u nastavno navedene svrhe:

• da bismo vas informirali o proizvodima i uslugama te kako bismo ispunili vaše želje;
• da bismo vam mogli odgovoriti na vaša pitanja;
• radi istraživanja i promidžbe;
• da bismo vas informirali o poboljšanim proizvodima ili korištenju proizvoda;
• radi dostave E-Newslettera;
• da bismo vam slali mailove;
• kako bismo vam omogućili sudjelovanje u online-podršci ili korištenje usluge „Ask the Expert“;
• da bismo vas informirali o izmjenama usluga koje koristite te radi dostave informacija o sličnim proizvodima i uslugama koje bi za vas mogli biti od interesa;

• radi upravljanja jamstvima;
• kako bismo komunicirali s vama i trećima;
• kako bismo vam omogućili sudjelovanje u promocijama, nagradnim igrama ili davanju privola;
• kako bismo mogli upravljati našim stranicama te poboljšati naše proizvode i usluge;
• kako bismo vam pružili mogućnost prijave problema s našom web stranicom;
• radi provođenja analiza u vezi s korištenjem naše web stranice;
• kako bismo se pridržavali važećih zakona i drugih propisa te
• u druge poslovne svrhe, uključujući pregovore, sklapanje i ispunjenje ugovora, upravljanje računima i bilješkama, prilagođavanje licenciranog sadržaja (kao što su definirane u uvjetima korištenja web stranice), pružanje podrške Corporate Social Responsibility-aktivnostima, pravnu, regulatornu i internu podršku, opće poslovne svrhe i upravljanje dugovanjima.

Molimo vas za razumijevanje da s nama ne možete komunicirati putem „kontakt“ ili support-poveznica na web stranici niti putem maila bez navođenja osobnih podataka. Kada s nama ili našim pružateljima usluga stupite u kontakt predmetna sjednica ili korespondencija se snimaju.

Zapošljavanje

U slučaju da se putem web stranice ili na drugi način prijavljujete za neko radno mjesto, prikupljamo dodatne specifične osobne podatke o vama kao što su primjerice podaci o vašim kvalifikacijama, vašem radnom iskustvu, preporukama od strane trećih kao i bilješke o osobnom razgovoru s vama. Mi vas također možemo zamoliti za informacije npr. o vašim interesima i vrsti posla za koji ste zainteresirani. Sve osobne podatke koje nam dostavljate u vezi sa otvorenim radnim mjestom će biti obrađeni u skladu s ovom Politikom.

Pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka od strane poduzeća

Radi pridržavanja važećih odredaba o zaštiti podataka Poduzeće je obvezno odrediti pravne temelje za obradu osobnih podataka. U skladu sa prethodno navedenim svrhama u koje prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka od strane Poduzeća u pravilu predstavlja jedan od sljedećih temelja:

• vaša privola;
• ispunjenje ugovora koji smo sklopili s vama ili s nekom drugom osobom;
• legitimni poslovni interesi poduzeća ili naših trećih (npr. održavanje i poticanje našeg poslovanja u vidu pružanja Feedback-mogućnosti za kupce) ili
• ispunjenje zakonskih obveza.

Kome prosljeđujemo vaše osobne podatke

Mi smo dio multinacionalne grupacije povezanih društava koja raspolaže datotekama u raznim državama, s tim da jednim dijelom tih datoteka upravljaju povezana društva dok drugim dijelom upravljaju treće osobe po nalogu poduzeća ili njegovih povezanih društava. Vaše podatke možemo proslijediti jednoj ili više takvih datotekama izvan države vašeg prebivališta, možda čak i u države koje za razliku od vaše zemlje ne pružaju primjerenu zaštitu vaših osobnih podataka. Međutim, Poduzeće i njegova povezana društva uredili su kontrole koje su prema važećem pravu potrebne radi zaštite posjedovanja i prijenosa osobnih podataka. Nastavno navedeni primjeri pokazuju na koji način i zbog čega se mogu prenositi vaši osobni podaci:

Poduzeće vaše osobne podatke može proslijediti osobama unutar našeg društva-majke, našim društvima-kćeri i povezanim društvima kojima su ti podaci potrebni iz poslovnih ili pravnih razloga, npr. kako bi obrađivali račun ili postavili pitanje nadležnom odjelu ili društvu kćeri.

Vaše osobne podatke možemo proslijediti trećima, uključujući državnim tijelima, savjetnicima našeg poduzeća, pružateljima IT-usluga i trećima, koje je poduzeće ili jedno od s njim povezanih društava angažiralo u svrhu pružanja usluge koju ste vi zatražili, radi zaštite svih prava intelektualnog vlasništva na materijalima koji se prikazuju ili su na drugi način raspoloživi na web stranici Poduzeća, u svrhu traženja pravnog ili drugog stručnog savjeta, radi odgovaranja na pravne upite ili radi ispunjenja pravnih obveza ili izvršavanja uvjeta korištenja web stranice poduzeća.

Vaše osobne podatke možemo proslijediti trećima u slučaju prodaje, kupnje, spajanja poslovnica ili imovinskih vrijednosti, uključujući potencijalnim prodavateljima ili kupcima takvih poslovnica ili imovinskih vrijednosti.

Uz vašu privolu vaše osobne podatke možemo proslijediti trećim osobama koje nude proizvode koji bi za vas mogli biti od interesa. Takva poduzeća vas potom mogu neposredno kontaktirati s ponudama o proizvodima ili uzrocima, personaliziranim ponudama i informacijama ili vas mogu zamoliti za Feedback o proizvodima i programima.

Uzimajući u obzir da Poduzeće posluje širom svijeta osobni podaci koje nam prosljeđujte možemo prenijeti na svakog partnera po cijelom svijetu. Predmetna društva obvezna su čuvati povjerljivost vaših podataka te ih smiju koristiti samo u one svrhe koje su navedene u ovoj Politici.

 

 

Mi možemo odlučivati o tome da li korisnici mogu razmjenjivati komentare, postove, recenzije ili druge informacije. U slučaju da se odlučite proslijediti nam takve informacije, postoji mogućnost da će vaši tako proslijeđeni podaci biti javno dostupni. Informacije koje dajete na raspolaganje u tim područjima druge osobe, koje im pristupaju, mogu pročitati, sakupljati i koristiti.

Naši suradnici ovlašteni su koristiti privatne uređaje kako bi pristupili našim sustavima koji sadrže vaše osobne podatke. Iz navedenog razloga moguće je da će se vaši osobni podaci proslijediti pružateljima usluga koji primjerice s našim suradnicima imaju sklopljen ugovor o pružanju mobilnih usluga.

Postoji mogućnost da ćemo biti dužni proslijediti vaše osobne podatke kako bismo ispunili kakav sudski nalog, zakonski propis ili sudski postupak, a što obuhvaća i davanje odgovora na službene ili regulatorne upite. Objava podataka može biti potrebna i u slučaju da imamo razlog za sumnju da je objava podataka potrebna kako bi identificirali prava Poduzeće u odnosnu na vas ili treće osobe zbog neplaćanja ili povrede kakvog s nama sklopljenog sporazuma, te radi kontaktiranja ili poduzimanja daljnjih pravnih radnji. Vaše osobne podatke možemo proslijediti radi zaštite našeg Poduzeća, naših kupaca ili drugih osoba ili kako bismo spriječili povredu ili zahvat u naša prava ili našu imovinu ili prava ili imovinu drugih obrađivača podataka ili drugih osoba, koji bi mogli biti oštećeni takvim aktivnostima.

Napomene u vezi prosljeđivanja osobnih podataka

Molimo uzmite u obzir da svaka osoba kojoj Poduzeće prosljeđuje vaše osobne podatke u okviru ove Politike može biti nastanjena u nekoj državi različitoj od vaše te da je u toj državi možda propisana niža razina zaštite podataka nego u vašoj državi. Davanjem privole na ovu Politiku vi ujedno pristajete na prijenos vaših osobnih podataka u države koje nisu vaše.

Kao što je prethodno navedeno mi prilikom svakog prekograničnog prijenosa osobnih podataka poduzimao zakonom propisane mjere kako bismo osigurali poduzimanje primjerenih sigurnosnih mjera radi zaštite vaših osobnih podataka te mjere kojima se osigurava da se istima ophodi u skladu s ovom Politikom. U slučaju da se nalazite u EGP-u ili u Ujedinjenom Kraljevstvu ovlašteni ste zatražiti kopiju sigurnosnih mjera koje smo pod tim okolnostima poduzeli radi zaštite vaših osobnih podataka i prava koja vam pripadaju u vezi osobnih podataka.

Sigurnosti

Poduzeće poduzima primjerene tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi osobne podatke zaštitio od slučajnog ili nepropisnog uništenja, slučajnog gubitka i neovlaštenog pristupa, uništenja, zloupotrebe, izmjena ili objavljivanja.

 

Vrijeme čuvanja

Vaše osobne podatke čuvat ćemo sve dok su nam isti potrebni radi ispunjenja prethodno navedenih svrha. Kada primjerice nešto kupite kod nas mi ćemo vašu kupovinu pohraniti na ono vremensko razdoblje koje je potrebno za računske, porezne i jamstvene svrhe. Isto tako možemo pohranjivati korespondenciju koju vodimo s vama (npr. ako ste podnijeli prigovor na neki proizvod) i to sve dok to bude potrebno da bismo se zaštiti od kakvih pravnih zahtjeva. Kada više nismo dužni čuvati vaše podatke iste ćemo izbrisati. Molimo uzmite u obzir da ćemo u slučaju kada se odjavljujete od naših marketinških obavijesti pohraniti Vašu e-mail adresu kako bismo osigurali da vam ubuduće više ne dostavljamo mailove u marketinške svrhe.

Vaša prava

Važećim zakonima o zaštiti podataka se osobama priznaju određena prava u odnosu na osobne podatke koje organizacije o njima pohranjuju. U slučaju da:

• želite kopiju osobnih podataka koje smo o vama pohranili ili
• želite da se obrada vaših osobnih podataka ispravi, izbriše ili ograniči,

molimo da pisani zahtjev dostavite na dataprotection(at)rpminc.com

U slučaju da od nas ne želite primati komercijalne izjave bilo putem maila, telefona ili poštom, vi se možete odjaviti od primitka takvih izjava klikom na poveznicu „unsubscribe“ (odjavi) koja se nalazi na kraju svakog komercijalnog maila te ažuriranjem vaših preferencija ili nam se obratite na adresi dataprotection(at)tremco-illbruck.com.

Pravo na pristup i ispravak vaših podataka

Jako je važno da su vaše informacije uvijek točne i aktualne. Netočne ili nepotpune informacije mogu utjecati na našu sposobnost pružanja relevantnih usluga. Molimo vas da nas obavijestite o eventualnim izmjenama vaših osobnih podataka putem našeg „kontakt-obrasca“ „Kontaktformular”.

Djeca

Ova stranica nije primjerena za djecu te svjesno ne obrađujemo informacije o djeci mlađoj od 13 godina bez privole njihovih roditelja ili skrbnika. Ako bi se takvi podaci kojem slučajem i prikupili to bi bilo sasvim slučajno i nenamjerno.

Izmjene ove Politike privatnosti

Pridržavamo si pravo da ovu Politiku izmijenimo ili dopunimo u bilo kojem trenutku i to objavom na našoj web stranici. Vi ste odgovorni provjeriti Politiku svaki put kada nam dostavljate informacije ili narudžbu.

Podaci koji se ne odnose na osobe i kolačići (tzv. Cookies)

Podaci koji se ne odnose na osobe

Podaci koji se ne odnose na osobe su informacije koje se doduše odnose na vas, međutim pomoću kojih vas nije moguće identificirati niti neposredno niti posredno, kao što su npr. vrsta vašeg preglednika, URL stranice koje ste prethodno posjetili, vaša internetska veza, oprema pomoću koje pristupate web stranici itd. Poduzeće je ovlašteno ili izravno ili preko trećih prikupljati automatski određene vrste podataka koje se ne odnose na osobe, u slučaju korištenja ove web stranicu. Isto tako ovlašteni smo prikupljati podatke koji se ne odnose na osobe, a koje nam dobrovoljno date na raspolaganje kao što su npr. informacije koje su sadržane u odgovoru na upitnik ili anketi.

Ovlašteni smo proslijediti podatke koje se ne odnose na osobe trećim osobama koje nisu prethodno navedene. U tom slučaju bi takve informacije mogli agregirati ili depersonalizirati tako da treća osoba neće biti u mogućnosti dovesti predmetne podatke u bilo kakvu vezu s vama, vašim računalom ili mobilnim uređajem. Agregacija u ovom kontekstu znači skupljanje podataka koji se ne odnose na osobe od više osoba tako da se isti ne odnose samo na jednu osobu. Depersonalizacija znači da pokušavamo ukloniti ili izmijeniti određene informacije koje bi se mogle koristiti radi povezivanja podataka s određenom osobom.

Osim osobnih podataka koje Poduzeće prikuplja od vas na način koji je opisan u ovoj Politici, sav se materijal, informacije ili druge izjave koje prenosite, uploadate ili dostavite Poduzeću ili putem web stranice ili putem maila („izjave“) smatraju nepovjerljivima te nisu zaštićeni u smislu autorskog prava. Poduzeće nije dužno čuvati povjerljivost ili propuštati prosljeđivanje izjava. Poduzeće nije odgovorno te je ovlašteno prema vlastitom nahođenju kopirati, objavljivati, podijeliti, integrirati ili na drugi način koristiti komunikaciju kao i sve druge podatke, slike, zvučne datoteke, testove, ideje o proizvodima, prijedloge ili poboljšanja kao i sve što uključeno u navedeno u sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Kolačići

U pravilu ovlašteni ste koristiti web stranicu bez obveze da obavijestite Poduzeće o tome tko ste ili da objavite vaše osobne podatke. Međutim, Poduzeće je kao i društva koja pružaju usluge za Poduzeće ili po njegovom nalogu ovlašteno koristiti razne tehnologije kao što su kolačići i web Beacons (1x1 pixel) u svrhu prikupljanja podataka koji se odnose na osobu, a koji su vidljiv rezultat vaše posjete. Mi ćemo vas izričito zamoliti za vašu suglasnost za korištenje kolačića na našoj web stranici. Kolačići se koriste radi prikupljanja općih statistika o korištenju i prometu. Vi ste ovlašteni u vašem pregledniku kontrolirati korištenje kolačića (daljnje informacije možete pronaći na www.aboutcookies.org); međutim, u slučaju da odbijete kolačiće moguće je da će vam biti omogućeno samo ograničeno korištenje naše web stranice. Pored kolačića mi također koristimo i usluge Google Analytics, kako bismo analizirali trendove, upravljali web stranicom, pratili kretanja na web stranici te prikupljati demografske informacije o svim našim korisnicima. Kako vas Google Analytics ne bi pratio preko svih web stranica posjetite tools.google.com/dlpage/gaoptout. Isto tako se mogu koristiti i prosljeđivati podatke koji se ne odnose na osobe, a koje potječu iz naše reklamnih kampanja i to radi obavještavanja, planiranja i optimiranja isporuke sadržaja te u svakom slučaju i kada je to zakonom propisano. Poduzeće može koristiti sve informacije koje je prikupilo putem web stranice za svaku pravnu svrhu, uključujući i neograničeno za razvoj, korištenje i stavljanje na raspolaganje agregiranih informacija o trendovima, proizvodima, sigurnosnim modelima/modelima zaštite podataka te za istraživanja, internih zapisa i izvještaja, mjerenja i izvještaja o postupcima učenja, uspjesima i drugim statističkim informacijama o svakom aspektu web stranice, s tim da Poduzeće agregirane podatke ne smije objavljivati na način koji bi omogućio povezivanje tih podataka s identitetom korisnika.

Isto tako, naša web stranica može sadržavati funkcije socijalnih mreža ili funkcije lead-generiranja kao što su Facebook ili Twitter-Buttons te Widgetse, npr. gumb „podijeli“. Takve funkcije mogu prikupljati vašu ID-adresu te utvrditi koje stranice naše web stranice posjećujete. Iste mogu postaviti kolačiće kako bi se aktivirala određena funkcija ili kako bi vam se omogućilo ispravno funkcioniranje. Usluge hostinga za funkcije socijalnih mreža ili funkcije lead-generiranja te Widgetsa mogu pružati treće osobe. Vaša interakcija s tim funkcijama i Widgetima podliježu politici privatnosti pojedinog društva koje pruža predmetne usluge.

Funkcije društvenih mreža

Naša web stranica također može sadržavati funkcije socijalnih mreža ili funkcije lead-generiranja kao što su Facebook ili Twitter-Buttons te Widgetse, npr. gumb „podijeli“. Takve funkcije mogu prikupljati vašu ID-adresu te utvrditi koje stranice naše web stranice posjećujete. Iste mogu postaviti kolačiće kako bi se aktivirala određena funkcija ili kako bi vam se omogućilo ispravno funkcioniranje. Usluge hostinga za funkcije socijalnih mreža ili funkcije lead-generiranja te Widgetsa mogu pružati treće osobe. Vaša interakcija s tim funkcijama i Widgetima podliježu politici privatnosti pojedinog društva koje pruža predmetne usluge.

Pitanja i primjedbe

U slučaju da imate bilo kakve sumnje ili primjedbe o načinu na koji Poduzeće koristi vaše osobne podatke, o istima bi ponajprije trebali pisanim putem obavijestiti Poduzeće na adresi dataprotection(at)tremco-illbruck.com mitteilen.

U slučaju da niste zadovoljni s načinom obrade vašeg zahtjeva ili vaše primjedbe ovlašteni ste obratiti se nacionalnom tijelu za zaštitu podataka.

Posljednja aktualizacija u ožujku 2018

Glosar

Voditelj obradeOna strana koja određuje svrhu i sredstva za obradu podataka.
Tijelo za zaštitu podataka Nadležno nadzorno tijelu koje je odgovorno za pitanja zaštite podataka u pravnoj praksi društva i/ili jednog od povezanih društava.
Europski Gospodarski prostor (EGP) EGP obuhvaća sve države članice Europske Unije te Island, Lihtenštajn i Norvešku.
Osobni podaci Informacije koje se odnose na identificiranu osobu ili osobu koju je moguće identificirati (tj. podaci o radnicima poduzeća, nalogoprimcima, kandidatima za posao, radnicima dobavljača i samih dobavljača. nalogoprimaca, kupaca, bolesnicima koji koriste naše proizvode kao i osoba koje koriste našu web stranicu ili naš servisni centra). Oni obuhvaćaju ime, adresu, e-mail adresu, prijave za posao, informacije o korisničkim računima te korespondenciju. Osobni podaci također mogu obuhvatiti informacije o pregledniku (npr. podatke koji su povezani s određenim kolačićem) te IP-adresu, ako se te informacije mogu povezati s određenom osobom.
Obrada podataka Sve djelatnosti u vezi s osobnim podacima; navedeno obuhvaća prikupljanje, pohranjivanje, pristup, povezivanje s drugim podacima, dijeljenje podataka s trećima ili čak njihovo brisanje.