AT120 SILICONE WASHPRIMER

Cleaner/Primer for Silicones

Pronalazač proizvoda

(Get In Touch)

AT120 je čistač/primer za silikone koji čisti i nanosi u istovremeno.

Upotreba/svrha

illbruck AT120 optimizira prianjanje (adheziju) između neupijajućih adhezivnih površina i fuga. Kod mnoštva različitih materijala s kojima illbruck brtvene mase dolaze u kontakt, kao i zbog promjenjivih površinskih tekstura, nužno je na pojedinim grupama materijala primjeniti njima prilagođene temeljne premaze.

Svi primeri su klasificirani i označeni prema CE / GefStoffV direktivama. Svi primeri su opasna roba prema prometnim propisima. Relevantni Sigurnosno-tehnički list prema 91/155 / CEE dostupan je na zahtjev.

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

  • Odličan adhezivni agens na teškim podlogama kao npr.polipropilen (vidi i tablicu u katalogu proizvoda)
  • Sredstvo za čišćenje neupijajućih površina koje se obrađuju, kao što su plastika ili metal
  • Za sve illbruck silikonske brtvene mase
MSDS_T-I-AT120_(v19-HR-HR).pdf Sigurnosno-tehnički listovi
IB_AT120_datasheet_Cleaner/Primer for Silicones_hr-HR_v2.pdf TDS