Explore our brands

System illbruck EPDM

W skład systemu „illbruck EPDM” do uszczelniania złączy okien aluminiowych fasad słupowo-ryglowych, wchodzą produkty marki illbruck oznaczone symbolami:

 • ME210 folia EPDM wewnętrzna
 • ME220 folia EPDM zewnętrzna
 • CT113 klej do EPDM (do podłoży porowatych)
 • OT015 klej fasadowy (do podłoży nieporowatych).

Skład produktów wewnątrz połączenia jest zgodny z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”, co oznacza, że szczelna membrana znajduje się po wewnętrznej stronie złącza, zapobiegając przenikaniu wilgoci z powietrza (pary wodnej) do materiału izolacji cieplnej złącza. Funkcję tę pełni membrana wewnętrzna illbruck ME210. Zewnętrzna strona złącza chroniona jest przez membranę o maksymalnej wytrzymałości na warunki pogodowe, na długotrwałe promieniowanie UV, szczelnej w przypadku zacinającego deszczu – membranę zewnętrzną illbruck ME220 o zoptymalizowanej przenikalności pary wodnej, co pozwala na właściwe wentylowanie elementu konstrukcji. Złącze między tymi dwiema membranami musi oczywiście być wypełnione odpowiednim materiałem izolującym termicznie, jak dedykowana dla przypadku wełna mineralna. W badaniach system „illbruck EPDM” uzyskał 4 klasę przepuszczalności powietrza (współczynnik infiltracji powietrza a<0,1 (¹ oraz wodoszczelność na poziomie 1200Pa.

Zalety systemu:

 • doskonała odporność na starzenie
 • długi okres użytkowania membrany zewnętrznej i odporność na promieniowanie UV
 • różnica w odporności na dyfuzję membrany wewnętrznej i zewnętrznej zapobiega kondensacji i rozwojowi pleśni wewnątrz złącza
 • 100% wodoszczelność i szczelność, gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie izolacji cieplnej złącza    
 • wysoka odporność mechaniczna materiałów, z których wykonano membrany, na przebicie 
 • przenoszenie ruchów dylatacyjnych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym
 • świetna akustyka złącza w przypadku zastosowania ciągłej blachy aluminiowej lub blachy ze stali ocynkowanej od wewnątrz (w jednoczesnej funkcji paroizolacji)
 • sprawdzone w najtrudniejszych warunkach pracy kleje CT113 do podłoży porowatych oraz OT015 do podłoży nieporowatych

Świadectwa dopuszczenia do stosowania:

 • Aprobata Techniczna ITB nr. AT-15-9160/2013
 • Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr. 01/Fy14 (kleje do EPDM)
 • Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr. 02/FY14 (folie EPDM)
 • Atest Higieniczny nr. HK/B/1448/02/2011 (folie i kleje do EPDM)

(¹  Przepuszczalność powietrza, nazywana również infiltracją powietrza    odpowiada przede wszystkim na pytanie, na ile szczelna jest przegroda    budowlana. W badaniach ustala się ilość powietrza przenikającą przez    okno przy założonym ciśnieniu próbnym. Współczynnik infiltracji powietrza    „a” – to ilość powietrza jaka przeniknie w ciągu 1 godziny przez 1 metr    szczeliny ściany osłonowej /okna przy różnicy ciśnień 1daPa/m3 (10 Pa). Im    wyższa zadeklarowana klasa właściwości przepuszczalności powietrza tym   szczelniejsze okno.