Explore our brands
z powrotem do listy produktów

ME508
Folia okienna Duo VV

illbruck ME508 folia okienna Duo VV służy do uszczelniania spoiny przyłączeniowej okien.

Aplikacja

Samoprzylepna illbruck ME508 folia okienna Duo VV służy do uszczelniania szczeliny przyłączeniowej okien. Posiada ona inteligentną i bardzo dobrze przyczepną samoprzylepność, która sprawia że mocowanie na niemal każdym podłożu jest proste i szybkie. Z powodu zmiennego współczynnik Sd folia może być stosowana wewnątrz oraz na zewnątrz. ME508 spełnia wymogi i zalecenia wspólnoty RAL do okien i drzwi domowych "wewnątrz ciaśniej niż na zewnątrz". Ponadto jest ona w pełni pokrywalna tynkiem dzięki laminowaniu włóknem oraz wspaniale przylega do wielu typowych w budownictwie podłoży, np. mur, beton, PCV, metal, drewno oraz do wszystkich typowych substancji izolujących (EPS, XPS, PUR- twarda piana).

 • Samoprzylepna, zmienna pod wpływem przepuszcalnosci wilgoci folia zespoloną z podzieloną taśmą samoprzylepną.
 • Ideana przepuszcalność wilgoci
 • Łatwe jej pozycjonowanie ze wzlędu na poczatkową zdolność do przyklejenia i odklejenia.
 • Optymalna siła klejenia powstaje z opóźnieniem.
 • Niskie ryzyko przy planowaniu, ze względu na jej zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz - nie istnieje niebezpieczeństwo pomyłki.
 • Wspaniały potencjał schnięcia dzięki zmiennemu współczynnikowi Sd (zapobiega powstawaniu pleśni).
 • 10 letnia dodatkowa gwarancja „i3“

Przygotowanie

Powierzchnie trzymające muszą być suche, wolne od oleju, tłuszczu, kurzu lub innych części tego typu. Dla pewnej idealnej przyczepności zaleca się środek gruntujący w sprayu illbruck ME902 lub bazujący na wodzie środek gruntujący ME904 Eko.

Przetwarzanie

Przymocowanie do okna:

 • Przykleić folię z wąską częścią samoprzylepną na ościeżnicę (rys. 1 +2).
 • Nakleić folię na całej długości ramy, powinna wystawać co najmniej 2 cm poza obszarem narożników.
 • Zgiąć folię i utworzyć narożnik. Folia tworzy zamknięty w sobie narożny występ.
 • Na pozostałych stronach postępować w ten sam sposób, aż wszystkie strony, zostaną wyposażone w folię.
 • Wprowadzić izolacje cieplną w szczelinę między ramą okienną a elementem budowlanym. Polecamy pianę do okien illbruck FM230 Pianka do okien+. Następnie przymocować do ściany. Folię okienną Duo VV illbruck ME508 można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Przymocowanie do ściany:

Ewentualne nierówności powierzchni otworu okiennego należy wyrównać zgodnie z normą DIN 4108T7

 • Folię poprowadzić energicznie do ościeżnicy do ściany.
 • Ościeże oczyścić z antyadhezyjnych części jak kurz itp. wilgotną ścierką lub miotełką, ewentualnie zastosować substancję gruntującą.
 • Odkleić papier osłonny obu taśm samoprzylepnych oraz w miarę możliwości bez fałd przykleić do ościeża.
 • Docisnąć starannie rolką do przyciskania.
 • Folia może zostać otynkowana dostępnymi w handlu zaprawami lub pokryta farbą dyspersyjną.

Przymocowania do ściany przy powierzchniach klejonych

Powierzchnie do których będzie przyklejona folia muszą być suche, wolne od oleju, tłuszczu, kurzu lub innych zanieczyszczeń. Połączenie samoprzylepnych taśm z innymi materiałami uszczelniającymi, które nie są częścią składową systemu illbruck, może doprowadzić do wzajemnych oddziaływań. Zgodność materiałów należy sprawdzić dla każdego przypadku. Otynkowanie folii nalezy przeprowadzic zgodnie z 5 arkuszem informacyjnym "Tynkowanie foli do przyłączeń okienych; techniczny arkusz informacyjny Federalnego Związku Przemysłu Gipsowego e.V.: Grupa przemysłowa gipsy budowlane (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.: Industriegruppe Baugipse)”. Należy przeprowadzić samodzielne próby przyczepności różnych tynków. W przypadku niezadawalających wyników należy preferować mocowanie do ściany przy pomocy folii z tkanina do otynkowania.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najaktualniejszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na www.illbruck.com/pl_PL.

Opis

Samoprzylepna, zmienna pod wpływem wilgoci folia zespolona z włóknem.

Opakowane

ME508 VV  
RozmiarDługość/ Rolka [m]Rolki /karton
EW7025 m4
EW10025 m3
EW14025 m2
ME508 VV BOX w nowym kartonie dozujacym
Rozmiar [mm]MocowanieDl. Rolki [m]
EW70samoprzylepna75 m w kartonie dozujacym
EW100samoprzylepna75 m w kartonie dozujacym

Gwarancja

Gwarancja ta obowiązuje dla inwestora budowlanego pod kątem szczelności powietrznej, przed ulewnym deszczem oraz wypełnienia pełniącego rolę izolacji cieplnej szczeliny okna: Jeśli
system nie spełnia tych właściwości, tremco illbruck pokrywa koszty odtworzenia w 100% w pierwszych 5 latach po dostarczeniu produktu do montażysty. Od 6 do 8 roku w 60% oraz od 9 do 10 roku w 20%. Inwestor musi zawiadomić tremco illbruck o zakończeniu prac montażowych w przeciągu 1 miesiąca oraz przedłożyć dowody dostawy produktów objętych gwarancją i3. Szczegółowe warunki gwarancji oraz formularz do zgłoszenia zakończenia prac są dostępne pod adresem www.illbruck.com/pl_PL/ Systemy/i3 lub pod tel. 012 665 330 8.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaklasyfikacja
Klasa materiału lub wyrobu budowlanego4102B2 (normalnie zapalny)
Przepuszczalność pary wodnejEN ISO 12572zmienna pod wpływem wilgoci, wartość Sd 0,4 do 20m
Szczelność w czasie intensywnego deszczu.EN1027600 Pa
Przepuszczalność powietrza4108-7nie przepuszczający powietrza, współczynnik a <0,1
Przepuszczalność wodyEN 20811W1, odpowiada 2.000 Pa
Tolerancja z powszechnymi materiałami budowlanymi52452jest
Odporność temperaturowa -40°C do +80°C
Temperatura obróbki* od -5°C do +40°C
UV-odporność 6 miesięcy
Okres magazynowania 24 miesiące (sucho, bez kurzu, w oryginalnym kartonie)

Tolerancje długości wg. DIN 7715 P3, współczynniki szerokości z tolerancją ± 2,5 mm.
Zalaminowana część samoprzylepna ma odstęp od brzegu w wysokości od 1 do 6 mm.

* w zależności od temperatury zewnętrznej oraz przy podłożach bardzo chłonnych należy zastosować środek gruntujący ME902 w aerosolu lub Eko ME904.

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy