Ontdek onze merken

Kitadvies

Voorkomen verkleuren van de kitvoeg, voorkomen van schimmel op de kitvoeg en veel voorkomende fouten bij het voegen vermijden. Wij adviseren u graag.

Verkleuring van de kitvoeg

Verkleuring van de kitvoeg

Er worden hoge eisen gesteld aan de kleurvastheid van kitvoegen, vooral rondom kozijnen en in sanitaire ruimten. Van de diverse kittypen kan een Acetoxy (azijnzuur) siliconenkit worden gezien als het meest kleurstabiele product.  Alkoxy en Oxime (neutraal) siliconenkitten kunnen gevoeliger zijn voor verkleuring.

Door diverse omstandigheden kan de kitvoeg verkleuren. Vooral tijdens de doorhardingsfase van kit kan contact met de ondergrond, vloeistoffen of dampen aanleiding zijn tot verkleuringen. Wij adviseren dan ook om dit contact zoveel mogelijk te voorkomen.

Verkleuring van de kitvoeg door contact met de ondergrond

Ondergronden kunnen stoffen bevatten (bijvoorbeeld bitumen, rubbers of lijmen) die door de kitvoeg heen migreren. Hierdoor kan de voeg verkleuren.Door het toepassen van illbruck PR101 PU Rugvulling (opencellig rondsnoer) of illbruck PR102 PE Rugvulling (geslotencellig rondsnoer) kan direct contact tussen de kit en de ondergrond voorkomen worden.
Ook door het (tijdelijk) overplakken van de kitvoeg met zelfklevende tape voor bijvoorbeeld een verfklus kan verkleuring ontstaan. Stoffen uit de zelfklevende tape kunnen in de kitvoeg trekken en verkleuring veroorzaken.

Verkleuren van de kitvoeg door contact met vloeistoffen of dampen

Zure of alkalische vloeistoffen of dampen afkomstig van reinigingsmiddelen kunnen verkleuringen in de kitvoeg veroorzaken.Voor het glad afwerken van een kitvoeg adviseren wij illbruck AA300 / AA301 Gladmaker te gebruiken. Als reinigingsmiddel voor sanitaire ruimten adviseren wij een neutrale zeep te gebruiken.Ook kan in ruimten waar gerookt wordt verkleuring van de kitten ontstaan.

Garantie en aansprakelijkheid

CPG garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Wij adviseren om vooraf zelf te testen.  Zie voor verdere informatie de leveringsvoorwaarden.

Schimmel, voorkomen en verwijderen

Schimmel, voorkomen en verwijderen

Schimmel

Wat is schimmel?

De schimmels die hier worden besproken, zijn biologisch gezien zwammen die alleen in de vorm van schimmeldraden groeien. Er zijn tegenwoordig ongeveer 60.000 verschillende soorten bekend. In de natuur spelen schimmels een nuttige rol doordat ze, net als sommige bacteriën, organisch materiaal zoals compost afbreken en omzetten in voeding voor planten. De mens maakt ook nuttig gebruik van schimmels: bijvoorbeeld voor het veredelen van levensmiddelen zoals schimmelkazen of salami, maar ook voor de productie van medicijnen zoals penicilline.

Is schimmel gevaarlijk?

Alhoewel ze nuttig kunnen zijn, vormen schimmels voor mensen ook een risico. Schimmels in ruimtes binnenshuis produceren sporen die, als er erg veel van zijn, luchtwegen kunnen aantasten en hoofdpijn, vermoeidheid en huiduitslag of zelfs allergieën kunnen veroorzaken.

Wat zijn sporen?

Net als andere zwammen planten schimmels zich voor door middel van zaadjes die ‘sporen’ worden genoemd. Deze zijn altijd overal om ons heen aanwezig: in de lucht, in stof, maar ook in bijvoorbeeld potgrond. Deze meestal ronde cellen zijn gemiddeld 0,01 mm in doorsnee en verspreiden zich net als stofdeeltjes door de lucht. Als ze op een oppervlak landen waar de omstandigheden gunstig zijn voor de groei van schimmels, ontkiemen ze snel en beginnen schimmels te vormen.

Hoe ontstaat schimmel?

Schimmels en hun sporen bevinden zich overal om ons heen. Omdat ze erg klein zijn, kunnen wij ze met het blote oog vaak niet zien – totdat hun aantal toeneemt. Door luchtstromingen of wind worden de sporen verspreid. Ze ontkiemen als ze op een oppervlak terechtkomen dat warm en vochtig genoeg is. Eerst vormt de spore een kiembuis; als er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn, ontwikkelt zich het typische netwerk van schimmeldraden, het mycelium. Uiteindelijk vormt het mycelium dan weer nieuwe sporen, die weer worden verspreid.

Schimmel voorkomen

Ideale omstandigheden voor schimmels.

Vanwege hun functie vindt men in badkamers en douches meestal de voor schimmels prettige combinatie van vocht en warmte. En hieraan wordt ook de voegkit blootgesteld, zeker als de voeg hol is en zich er stof in kan afzetten. Voeg daar ook nog zeer kleine, met het blote oog niet waarneembare huidschilfertjes en zeep- en shampooresten aan toe en er ontstaat een ideale voedingsbodem voor schimmels. Hieruit blijkt dat schimmelvorming niet wordt veroorzaakt door de voegkit: deze is slechts de ondergrond waarop zich organische stoffen afzetten en de schimmel kan groeien.

Kort samengevat: 

  • Een luchtvochtigheid van meer dan 80%   
  • Een temperatuur van 20° -  35°C   
  • Geschikte voedingsbodem met stof en zeer kleine vuildeeltjes   
  • Weinig luchtbeweging waardoor schimmelsporen kunnen neerslaan

Zo voorkomt u schimmel.

Als u weet welke omstandigheden gunstig zijn voor schimmel, weet u ook hoe u schimmel kunt voorkomen.

  • Voer het vocht af uit de betreffende ruimten door afdoende ventilatie. ‘Afdoende’ wil in dit geval zeggen: volledige vervanging van de lucht in de ruimte.Doe dit drie- of viermaal per dag, het beste door dwarsventilatie van tegenoverliggende ruimten.   
  • De voegkit moeten correct zijn aangebracht. Let erop dat deze niet al te hol is, anders kan er vocht in blijven staan. Een goede voeg is glad, schuin en afwaterend.   
  • Maak het oppervlak van de voegen regelmatig schoon met een geschikt huishoudelijk schoonmaakmiddel of schoonmaakazijn. In bedrijfsruimtes moeten speciale desinfecterende reinigingsmiddelen worden toegepast.   
  • Spoel na het baden of douchen de voegen kort af en maak ze droog met een doek of zachte spons.

Overigens zijn zogenaamde schimmelwerende voegkitten ook geen definitieve oplossing. De werking ervan vermindert in de loop van de tijd, omdat de schimmeldodende stoffen ofwel fungiciden uit de kitmassa worden gespoeld.

Schimmel verwijderen

Zo komt u van schimmel af.

Bij de bestrijding van schimmel onderscheiden we twee stadia: primaire en secundaire aantasting. De keuze van de bestrijdingsmaatregelen hangt er vanaf van hoever de aantasting is gevorderd. In het primaire stadium kunt u de schimmel nog met niet al te veel moeite verwijderen, bijvoorbeeld met een chloorhoudend schoonmaakmiddel.

Als de schimmel zich ook met herhaaldelijk poetsen niet meer laat verwijderen, zijn we in het stadium van secundaire aantasting. Dat wil zeggen dat de schimmel al schimmeldraden heeft gevormd die in de kitmassa zijn gedrongen. In zo’n geval moet u de kit ruim rondom de aangetaste plek verwijderen en de voeg opnieuw kitten. Principieel geldt dat het niet voldoende is om door schimmel aangetaste kit te verwijderen en de voeg opnieuw te kitten.

Het is zaak om de omstandigheden voor schimmelgroei zo ongunstig mogelijk te maken en te houden, anders steekt de schimmel snel opnieuw de kop op. Het meest effectief en goedkoop is daarom om de ruimte goed schoon te houden, af en toe preventief te desinfecteren en zoveel mogelijk een hoge luchtvochtigheid in combinatie met warmte te vermijden.

De meest voorkomende fouten bij het voegen. En hoe u ze vermijdt.

De meest voorkomende fouten bij het voegen. En hoe u ze vermijdt.

Zelfs professionals met vele honderden strekkende meters voeg in de vingers kunnen wel eens een klein detail over het hoofd zien. Daarom hebben wij voor u onderstaande informatie samengesteld. Want als u de oorzaken van mogelijke problemen kent, kunt u deze ook oplossen. Of beter nog: het niet eens zover laten komen.

Fout: afwasmiddel als gladstrijkmiddel

Natuurlijk kost professioneel gladstrijkmiddel per liter wat meer dan gewoon afwasmiddel. Maar hier kan zuinigheid verkeerd uitpakken: de vetoplossende bestanddelen van afwasmiddelen kunnen fungiciden onwerkzaam maken of bijvoorbeeld kleurstoffen uit de siliconenmassa trekken. Dat kan een minder fraaie voeg opleveren.

Fout: gladstrijkvloeistof niet verversen

Het lijkt misschien voor de hand te liggen, maar in de stress van alledag ziet men het makkelijk over het hoofd. Als u vele meters aan voegen in sanitaire ruimtes afwerkt met een kit op zuurbasis, moet u regelmatig de gladstrijkvloeistof verversen. Hierin kunnen namelijk resten siliconenkit achterblijven, die bij doorgaand gebruik van het middel de aangrenzende oppervlakken kunnen verontreinigen. Met name bij oppervlakken van natuursteen kan dit een groot probleem zijn. Siliconen kunnen daarop snel ongewenste vlekken veroorzaken die zich lastig of niet laten verwijderen.

Fout: te weinig kit aanbrengen

Het is belangrijk om de kitmassa in de juiste hoeveelheid en zonder luchtbellen in de voeg te spuiten. Zo worden holtes of klein gaatjes in de ondergrond goed gevuld en zal de kit beter hechten aan de voegflanken. Als dit niet gebeurt, kan het gladstrijkmiddel tussen kit en ondergrond dringen en het hechtvermogen van de kit aantasten.

Fout: voegen in natuursteen kitten met sanitaire siliconenkit

Wanneer u oppervlakken van natuursteen afwerkt met standaard sanitairkit met siliconen, zal in de loop van de tijd de weekmaker uit de siliconenmassa naar de natuursteen uitlekken. Hierdoor ontstaat in de contactzone tussen steen en kit een soort donkere, vettige rand. Gebruik daarom voor het afdichten van voegen bij natuursteen altijd een speciale, voor natuursteen geschikte siliconenkit.

Fout: acrylaatkit in plaats van hybride kit

Omdat acrylaatkitten dispersies op basis van water zijn, vertonen ze een relatief hoge krimp. Vaak verliest de kit tussen de 20% en 25% van de oorspronkelijk in de voeg aangebrachte massa tot het moment dat hij volledig is uitgehard. Dit leidt tot een zeer duidelijk holle voeg. Dit kan worden voorkomen door een hybride kit te gebruiken, die veel minder massa verliest (minder dan 5%). Hierdoor blijft de voeg goed gevuld en afgedicht.

Fout: bepaalde metalen kitten met siliconenkit op zuurbasis

Bij het uitharden van een siliconenkit op zuurbasis ontstaat als bijproduct azijnzuur. Dit kan problematisch zijn bij gebruik op bepaalde metalen, zoals ijzer, zink of koper. Het azijnzuur heeft een corrosieve werking en kan daardoor het metaal aantasten. Gebruik in dergelijke situaties een neutrale siliconenkit.

Fout: gladstrijken met voegspatel

Dit is geen echte fout, maar een punt waarop verbetering mogelijk kan zijn. In plaats van rubberen voegspatels gebruiken echte voegprofessionals namelijk spatels van hout. Anders dan rubber kan hout zich namelijk volzuigen met gladstrijkmiddel, waardoor er veel minder van de overtollige kit aan blijft kleven.