Explore our brands
Terug naar productoverzicht

SP350
High Tack Lijmkit

Eéncomponent, elastische lijm met zeer hoge aanvangshechting. SP350 High Tack Lijmkit combineert een hoge aanvangshechting met zeer soepele verwerking, snelle krachtopbouw en een hoge eindsterkte.

Toepassingsgebied

SP350 High Tack Lijmkit combineert een zeer hoge aanvangshechting en eindsterkte met een prima verwerkbaarheid. Door de hoge aanvangshechting en het snelle uithardingsproces is SP350 High Tack Lijmkit uitermate geschikt voor onderhandse verlijming van uiteenlopende materialen.

Certificering

  • Soepel te verwerken
  • Zeer hoge aanvangshechting; 970 kg/m²
  • Snelle krachtopbouw
  • Uitstekende hechting
  • Permanent elastisch
  • Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij

Verwerking

  • SP350 High Tack Lijmkit kan direct vanuit de koker met de bijgeleverde driehoeksspuitmond aangebracht worden op het oppervlak. gebruik hiervoor bv. handpistool AA873 Cartridge Gun 310 Ultra.
  • Voor het verlijmen van grotere oppervlakten, dienen lijmrillen met een onbderlinge afstand van ca. 10 cm aangebracht te worden zodat er na aandrukken, ruimte blijft bestaan tussen de lijmrillen.
  • Materialen samenvoegen en stevig aandrukken of aankloppen met een rubberen hamer; zorg voor voldoende lijmdikte. Zonodig de verlijmde materialen klemmen of ondersteunen. Vermijdt dynamiek tijdens het uitharden.
  • Vraag voor buiten toepassing een specifiek applicatie advies aan.                   

Compatabiliteit en resistentie

SP350 High Tack Lijmkit is verdraagzaam met de meeste verfsystemen. Bij Alkydharsverven kan drogingsvertraging van de verf optreden.  Verven zijn minder elastisch dan kit, door verschil in elasticiteit zal dit leiden tot scheurvorming in de verf.

Technische informatie

EigenschapNormSpecificatie
Chemische basis STP Hybride
DichtheidISO 1183-11,5 g/cm³
StandvermogenEN 273900 mm
Huidvorming*interne test20 min.
Doorharding, 24hinterne test4 mm / 24 uur
VolumeveranderingDIN 524513,4 %
Treksterkte bij 100% rekDIN 53504 S21,2 N/mm²
Treksterkte bij breukDIN 53504 S23,0 N/mm²
Rek bij breukDIN 53504 S2320%
Shore-ADIN 5350555%
ClassificatieEMICODE EC1 Plusja
Verwerkingstemperatuur +5ºC tot +40ºC
Temperatuurbestendigheid -40ºC tot +90ºC
Opslag temperatuur, maximaal +5ºC tot +25ºC
Houdbaarheid 12 maanden

* afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en voegbreedte

Downloads
Neem contact met ons op

Product finder

Toepassingsgebied
Product groep