Ontdek onze merken

Luchtdicht Bouwen

Wat is Luchtdicht Bouwen?

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw om de ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de buitenlucht buiten blijft en dat warmte en energie binnen blijven, met als gevolg een comfortabele leefomgeving en een flinke energiebesparing. Luchtdicht bouwen wordt zowel toegepast bij nieuwbouw als bij renovatie.

Luchtdicht bouwen, oftewel het minimaliseren van ongewenste luchtstromen door de bouwschil, heeft een aantal grote voordelen:

  • Energiebesparing
  • Comfort
  • Vochtproblemen voorkomen
  • Waterdicht
  • Geluidwering
  • Wetgeving

Het binnenklimaat

Alleen Luchtdicht Bouwen is niet voldoende. Om een energiezuinig gebouw te realiseren met een gezond binnenklimaat dienen de volgende elementen van het gebouw met elkaar in evenwicht te zijn:

  • Een luchtdichte gebouwschil
  • Voldoende thermische isolatie
  • Gecontroleerde ventilatie

Wet- en regelgeving

Vanaf 2018 gelden nieuwe Energieprestatie en Binnenklimaat eisen. De E-norm bij nieuwbouw woningen wordt aangescherpt naar E-40 en bij kantoren en scholen naar E-55. Een nieuwbouw woning aangevraagd vanaf 2021 moet zelfs voldoen aan een Emax 30 of lager. Dit is Bijna-EnergieNeutraal bouwen of het BEN-peil. In het E-peil zijn geen eisen voor luchtdichting opgenomen, maar infiltratie en exfiltratie wordt wel meegerekend bij calculeren van het energieverbruik.

Vanaf 2018 geldt tevens ook een nieuwe eis het S-peil (Eis=S31), het s-peil staat voor de prestaties van het schilpeil van de woning. In andere woorden: het drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit, waarin de luchtdichtheid een zeer belangrijke rol vervult.

De Vlaamse overheid geeft aan dat Luchtdicht Bouwen van groot belang is. Dit wordt onderstreept door het WTCB, zij geven aan dat Luchtdicht Bouwen een thema is waar men niet langer omheen kan.

Luchtdicht Bouwen in de praktijk

Luchtdicht Bouwen is eenvoudig en tegen geringe kosten te implementeren. Naast het creëren van luchtdichte details heeft Luchtdicht Bouwen ook betrekking op dampdichtheid, isolatie, ontwatering en slagregendichting. Het is dus van belang om het concept Luchtdicht Bouwen al in het ontwerp te verwerken. Als kennispartner biedt CPG ondersteuning in alle fases van het bouwproject. Zo weet u zeker dat een gezond en prettig binnenklimaat gewaarborgd is.

Meer weten over Luchtdicht Bouwen? Neem dan contact met ons op.