Wij zijn CPG Europe
Ontdek onze merken

Luchtdicht Bouwen

Wat is Luchtdicht Bouwen?

Luchtdicht Bouwen is gericht op het verhinderen van ongewenste en ongecontroleerde luchtstromen door in- en exfiltratie. Deze ongewenste luchtstromen hebben een negatief effect op de energiezuinigheid en het comfortniveau van een gebouw, doordat zij het rendement van thermische isolatie en ventilatiesystemen verlagen.

Door luchtdicht te bouwen wordt de infiltratie van vervuilde lucht voorkomen waardoor de luchtkwaliteit in een gebouw verbeterd. De energiezuinigheid van een gebouw wordt verbeterd doordat er geen warmte verloren gaat door exfiltratie van warme lucht. Koudebruggen in bouwknopen worden ondervangen zodat vochtproblemen en schimmel worden tegengegaan. Tevens verbeteren de akoestische prestaties van de gebouwschil drastisch door luchtdicht te bouwen.

Het binnenklimaat

Alleen Luchtdicht Bouwen is niet voldoende. Om een energiezuinig gebouw te realiseren met een gezond binnenklimaat dienen de volgende elementen van het gebouw met elkaar in evenwicht te zijn:

  • Een luchtdichte gebouwschil
  • Voldoende thermische isolatie
  • Gecontroleerde ventilatie

Wet- en regelgeving

Vanaf 2018 gelden nieuwe Energieprestatie en Binnenklimaat eisen. De E-norm bij nieuwbouw woningen wordt aangescherpt naar E-40 en bij kantoren en scholen naar E-55. In het E-peil zijn geen eisen voor luchtdichting opgenomen, maar infiltratie en exfiltratie wordt wel meegerekend bij calculeren van het energieverbruik.

Vanaf 2018 geldt tevens ook een nieuwe eis het S-peil (Eis=S31), het s-peil staat voor de prestaties van het schilpeil van de woning. Waarin de luchtdichtheid een zeer belangrijke rol vervult.

De Vlaamse overheid geeft aan dat Luchtdicht Bouwen van groot belang is. Dit wordt onderstreept door het WTCB, zij geven aan dat Luchtdicht Bouwen een thema is waar men niet langer omheen kan.

Luchtdicht Bouwen in de praktijk

Luchtdicht Bouwen is eenvoudig en tegen geringe kosten te implementeren. Naast het creëren van luchtdichte details heeft Luchtdicht Bouwen ook betrekking op dampdichtheid, isolatie, ontwatering en slagregendichting. Het is dus van belang om Luchtdicht Bouwen al in het ontwerp te verwerken. Als kennispartner biedt CPG ondersteuning in alle fases van het bouwproject. Zo weet u zeker dat een gezond en prettig binnenklimaat gewaarborgd is.

Meer weten over Luchtdicht Bouwen? neem contact met ons op.