TP654 illmod TRIO 1050

Montuj okna rychle a neomylně!

Svěř se do rukou moderních technologií, které ti umožní dosáhnout vždy toho nejlepšího výsledku.
Při práci s novou komprimační páskou illmod Trio 1050 už nemusíš řešit jaká strana přijde na exteriér a jaká na interiér. Pásku prostě aplikuješ tak, jak ti přijde pod ruku a naše patentovaná technologie garantuje, že to bude vždy správně. Jakýkoliv omyl je zcela vyloučen. Pusť se do montáže oken s přelomovou technologií, při které se nemůžeš nikdy splést!

Zcela nová generace komprimační pásky

illmod Trio 1050 je nová generace těsnicí komprimační pásky s patentovanou technologií integrované inteligentní membrány. Na rozdíl od předchozích variant komprimačních pásek je illmod Trio 1050 výrazně snadnější na instalaci. Díky zabudované membráně již není nutné rozlišovat exteriérovou a interiérovou stranu pásky. Ta se jednoduše aplikuje na okenní rám libovolnou stranou bez jakéhokoliv rizika chybné funkce.

Libovolné směrování pásky umožňuje právě integrovaná inteligentní membrána s vlastností proměnlivé hodnoty difúzního odporu (Sd). Integrovaná PET membrána mění svou propustnost v závislosti na vlhkosti prostředí.

V případě vysoké vzdušné vlhkosti se buňky membrány otevírají a vlhkost odchází ven. Díky sofistikovanému návrhu celé pásky dochází k optimalizovanému vysychání vlhkosti ve spáře mezi oknem a zdí. Spára je pak suchá po 365 dnů v roce.

Stejně jako u předchozích variant je i tento model komplexním all-in-one systémem, který v plné míře nahrazuje konvenční třístupňový těsnicí systém založený na třech nezávislých vrstvách: exteriér/ tepelný izolant/ interiér, z technického pohledu pojistná hydroizolace / tepelný izolant / vzduchotěsná izolace.Páska, jako jeden materiál, poskytuje identickou funkčnost na stejném principu. Díky speciální chemické impregnaci je navíc trvale UV stabilní
a zároveň přívětivá k životnímu prostředí.

TP654 illmod Trio 1050 je vhodná především na kvalitně připravená rovná ostění jak u novostaveb tak rekonstrukcí. Je nezbytná u pasivních a nízkoenergetických domů
a dřevostaveb.Patentovaná sendvičová architektura


Nová dimenze instalace: libovolná orientace pásky na rám okna

Díky inteligentní membráně s proměnlivou hodnotou Sd již není zapotřebí rozlišovat interiérovou a exteriérovou stranu pásky, jak je tomu například u systému TP652 illmod Trio+. Nová komprimační páska TP654 může být nainstalována na okenní rám jakýmlov směrem a vždy to bude správně. Tato nová vlastnost zásadním způsobem vylučuje jakoukoliv chybovost ze strany uživatele.TP654 krok za krokem


Pouze dva rozměry pásky pro spáry 6-30 mm

Šíře pásky Šíře spáry Trvalá UV stabilita Šíře spáry Dočasná UV stabilita Délka role Rolí v boxu Metrů v boxu Obj. č.
58 6-15 15-20 11,5 5 57,5 355683
66 6-15 15-20 11,5 4 46 355684
72 6-15 15-20 11,5 4 46 355685
77 6-15 15-20 11,5 3 34,5 355686
83 6-15 15-20 11,5 3 34,5 355687
88 6-15 15-20 11,5 3 34,5 355688
58 10-25 25-30 8 5 40 355689
66 10-25 25-30 8 4 32 355690
72 10-25 25-30 8 4 32 355691
77 10-25 25-30 8 3 24 355692
83 10-25 25-30 8 3 24 355693
88 10-25 25-30 8 3 24 355694