Explore our brands
Zpět na seznam produktů

TP654 ILLMOD TRIO 1050

illmod Trio 1050

Nová generace komprimační pásky illmod Trio pro moderní montáž oken.

Aplikace

Předstlačená multifunkční páska TP654 je určena k utěsnění připojovací spáry mezi rámem okna nebo dveří a přiléhající konstrukcí. Materiál byl vyvinut za účelem dosažení co nejlepších vlastností a je velmi vhodný pro spáry v pasivních domech a všude tam, kde jsou požadovány nejvyšší nároky na těsnost, funkčnost a trvanlivost připojovací spáry.

Certifikát

 • Odolnost proti hnanému dešti až 1050 Pa
 • Klasifikace MF1 dle DIN 18 542 vydané v dubnu 2020
 • Není nutné rozlišovat interiérovou a exteriérovou část pásky
 • Variabilní hodnota Sd
 • 100% kouřotěsnost
 • Patentovaná 3-vrstvá sendvičová skladba pásky zajišťuje novou úroveň zabezpečení a utěsnění připojovací spáry
 • 2 velikosti pásky umožňují utěsnění spár od 6 do 30 mm
 • Minimální riziko protažení a smrštění pásky při aplikaci
 • Optimalizovaná řezatelnost pásky - minimální znečištění nůžek
 • Výkonné lepidlo - drží i na vlhkých rámech

Zpracování

 • Změřte si šířku připojovací spáry a vyberte odpovídající rozměr pásky i s ohledem na možné dilatace (stlačování a roztahování) spáry.
 • Odstraňte ocelovým kartáčem nečistoty a prach z ostění. Jakékoli oblasti ostění, kde je podklad propadlý nebo poškozený je třeba taková místa lokálně opravit pomocí vhodné malty.
 • Odstraňte vnější zelenou uzavírací fólie na pásce TP654 a odřízněte a vyhoďte první 2 cm počátku role, které jsou nadměrně v roli stlačené. Odvinujte pásku a nalepte ji na vnější boční stranu rámu otvorové výplně. Rozměr pásky by měl být vybrán takový, aby na hloubku rámu byla páska z každé strany zapuštěna cca 1-2 mm. Páska se napojuje natupo, viz obrázek 1.
 • Namontujte svislé spáry zdola nahoru.
 • V rozích pásku napojte rovněž natupo, viz obrázek č. 2. Vždy je nutné ponechat přesah pásky v jednom směru, který má mít velikost šířky spáry. Pásku instalujte na 2 strany okna, nadpraží a svislé strany.
 • Umístěte rám okna vybavený páskou TP654 do otvoru v co nejkratší možné době.
 • Případné drobné netěsnosti v rozích a podélných napojení pásky dotěsněte pomocí SP025.

Popis

TP654 je impregnovaná, předstlačená multifunkční okenní těsnicí páska založená na 2 nových technologiích:

 1. Tří vrstvá sendvičová struktura: Dvě šedé části pásky jsou vytvořeny vzduchotěsnými páskami s uzavřenými buňkami, které poskytují 100 % bezpečnou vzduchotěsnost a těsné spojení s okenním rámem a ostěním. Černá pěnová část, která je umístěná mezi šedé, je impregnována a díky tomu expanduje pomalu, což umožňuje pohodlnou instalaci pásky TP654.
 2. Uvnitř pásky je vložena vzduchotěsná membrána, která je pevně spojena se všemi vrstvami pásky.

Kombinace těchto 2 technologií poskytuje výkonnou úroveň těsnosti produktu TP654 a zvyšuje odolnost proti dešti na 1050 Pa a minimalizuje pronikání vzduchu páskou na minimum.

 

Forma dodání

Značení pásky
na roli

Hloubka
pásky (mm)
Šíře těsněné
spáry (mm)
Délka
role (m)
Rolí
v boxu (ks)
Metrů
v boxu
6-20586-15*15-20**11,5557,5
6-20666-15*15-20**11,5446
6-20726-15*15-20**11,5446
6-20776-15*15-20**11,5446
6-20836-15*15-20**11,5334,5
6-20886-15*15-20**11,5334,5
10-305810-25*25-30**8540
10-306610-25*25-30**8432
10-307210-25*25-30**8432
10-307710-25*25-30**8432
10-308310-25*25-30**8324
10-308810-25*25-30**8324

*UV stabilita trvalá
** UV stabilita 1 měsíc

Důležité upozornění

Páska pro utěsňování spár se v rozích napojuje natupo. Pásky nastříhejte tak, aby v rozích vznikly dostatečné přesahy a pásky na sebe lehce tlačily. Případné viditelné netěsnosti vyplňte s SP025. Zbylé role v otevřených kartonech zatižte, aby se zabránilo nabývání rolí na objemu směrem do boku. Páska nesmí přijít do styku s chemikáliemi obsahující rozpouštědla nebo agresivní látky. Při nedodržení zasunutí pásky do spáry min. 2 mm může v některých případech docházet k negativním změnám vodotěsnosti pásky. V případě potřeby utěsnění spár, které jsou zároveň s vnější rovinou fasády, nás vždy kontaktujte a detail konzultujte. Rychlost expanze pásky probíhá v závislosti na okolní teplotě. Při nízkých nebo mínusových teplotách může trvat kompletní vyplnění/utěsnění spáry až desítky hodin. Nejedná se ale o vadu výrobku. Pro urychlení expanze skladujte pásku v teple nebo materiál po aplikaci nahřejte teplým vzduchem. Nesmí ale dojít k překročení teplotní odolnost pásky.

Při mechanickém zatížení zabudované pásky obrusem apod. může docházet ke drolení materiálu na povrchu. Toto však nemá negativní vliv na funkčnost produktu a jeho vodotěsnost, elasticitu, UV stabilitu a tepelně technické vlastnosti. Jedná se pouze o estetickou záležitost.

Zakrytí spáry a pásky

K zakrytí pásky je možné využít deskových materiálů, lišt nebo omítky. Omítka nebo desky by měly být trvale zafixovány k ostění a svou tloušťkou překrývat celkovou šíři spáry až po rám okna. Začistění dilatační spáry pouze tenkou vrstvou omítky, kdy vzniknou tzv. zrcátka, vede zpravidla k tvorbě trhlin mezi vrstvičkou omítky a oknem nebo přímo k popraskání omítky na pásce nebo ve styku s ostěním.

Technická specifikace

VlastnostTestovací metodaHodnota
KlasifikaceDIN 18542MF1 (při použití do spáry 6-15 & 10 -25 mm)
Odolnost proti hnanému deštiDIN EN 10271050 Pa pro 6-15 & 10-25 mm
600 Pa pro 6-20 & 10-30 mm
Spárová průvzdušnostDIN EN 12114< 0,05 m3/[h ·m· (daPa)n] pro 6-15 & 10-25 mm
a < 0,1 m3/[h ·m· (daPa)n] pro 6-20 & 10-30 mm
Součinitel teplné vodivostiDIN 52612λ = 0,045 W/m/K
Součinitel prostupu tepla - okenní rám tl. 60 mmDIN 526120,75 W/(m²K)
Součinitel prostupu tepla - okenní rám tl. 70 mmDIN 526120,64 W/(m²K)
Součinitel prostupu tepla - okenní rám tl. 80 mmDIN 526120,56 W/(m²K)
Vzduchová neprůzvučnostDIN EN ISO 717-1až 60 dB
Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvyDIN EN ISO 12572páska je zevnitř těsnější než zvenku (variabilní hodnota sd)
UV odolnostDIN 18542trvalá pro spáru 6-15 mm u pásky značené 6 - 20
trvalá pro spáru 10-25 mm u pásky značené 10 - 30
1 měsíc pro spáru 15-20 mm u pásky značené 6 - 20
1 měsíc pro spáru 25-30 mm u pásky značené 10-30
 
Třída reakce na oheňDIN 4102B1
Emisní klasifikace dle GEV-EMICODE EC1+
Teplotní odolnost -30 °C to +80 °C
Skladování Role skladujte vodorovně a v původním balení při teplotě +1 °C až + 20 °C. Ideálně v suchu a mimo dosah přímého slunečního světla.
Kompatibilita s dalšími materiályDIN 18542dobrá
Expirace 1 rok
Ke stažení

Vyhledávač produktů

Oblast použití
Produkty