Explore our brands

Impresum

Sva prava na prisutnost društva tremco illbruck Group GmbH na internetu ostaju pridržana. Zabranjeno je neovlašteno kopiranje i korištenje sadržaja i snimaka društva illbruck Group GmbH na internetu. Sadržaji web-stranice društva tremco illbruck Group mogu se koristiti isključivo za osobne potrebe. Kopiranje, umnožavanje i izmjene web-stranice društva tremco illbruck Group GmbH je zabranjeno. tremco illbruck Group GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za dostupnost ili pristupačnost, kao ni za način predstavljanja. tremco illbruck Group GmbH nije odgovorno za sadržaje povezanih stranica izvan digitalne prisutnosti društva tremco illbruck Group GmbH na internetu. Predočena ponuda proizvoda i usluga kao i tehnički podaci odgovaraju aktualnom stanju u Njemačkoj, uz pridržavanje prava na izmjene i pogreške.

Jamstvo za sadržaje

Sadržaji naših stranica izrađeni su s velikom pažnjom. Za točnost, potpunost i aktualnost sadržaja ipak ne možemo jamčiti. Kao ponuđač usluga odgovorni smo prema § 7 st. 1 TMG (Zakon o telekomunikacijama) za vlastite sadržaje na tim stranicama prema općim zakonima. Prema §§ 8 do 10 TMG kao ponuđač usluga nismo međutim obvezni nadzirati one prenesene ili spremljene informacije koje upućuju na protupravne djelatnosti, ili ih ovisno o okolnostima istraživati. Obveze uklanjanja ili blokiranja korištenja informacija ostaju ovime netaknute prema općim zakonima. Odgovornost koja se na to odnosi moguća je međutim od trenutka saznanja o konkretnoj povredi prava. Kada saznamo za odgovarajuće povrede prava, takve sadržaje ćemo odmah ukloniti.

Jamstvo za poveznice

Naša ponuda sadrži poveznice na vanjske web-stranice trećih strana na čije sadržaje nemamo utjecaja. Zbog toga ne možemo preuzeti odgovornost za te strane sadržaje. Za sadržaje povezanih stranica je uvijek odgovoran dotični ponuđač ili operater stranica. Povezane stranice provjeravaju se u trenutku dodavanja poveznice u smislu mogućih prekršaja. Protupravni sadržaji nisu u trenutku dodavanja poveznice bili prepoznati. Stalna kontrola sadržaja povezanih stranica nije prihvatljiva bez konkretnog dokaza povrede prava. U slučaju saznanja o povredama prava odmah ćemo takve poveznice ukloniti.

Autorsko pravo

Sadržaji i proizvodi koje izrađuju operateri stranica podliježu njemačkom autorskom pravu. Umnožavanje, obrada, distribucija i svaka vrsta iskorištavanja izvan okvira autorskog prava zahtijeva pismenu suglasnost dotičnog autora odnosno sastavljača. Preuzimanje i kopiranje takvih stranica dozvoljeno je samo za privatnu, ne za komercijalnu upotrebu. Ukoliko sadržaje na takvoj strani nije izradio operater, poštuju se autorska prava trećih strana. Posebno se kao takvi označavaju sadržaji trećih strana. Ukoliko uočite unatoč tome povredu autorskog prava, molimo za odgovarajuće upozorenje. U slučaju saznanja o povredama prava odmah ćemo ukloniti takve sadržaje.

Objavio/odgovoran za sadržaj:

tremco illbruck Group GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
T. +49 2203 57550 0
F. +49 2203 57550 60
info(at)tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

tremco illbruck Group GmbH
Općinski sud Köln, HRB 74090
PDV: DE 188467964
Managing Directors: Melissa Schoger, Daniel Johnson

 

Koncept & realizacija

UEBERBIT GmbH
Rheinvorlandstr. 7
68159 Mannheim

www.ueberbit.de