TP654 illmod Trio 1050

Montuj okná rýchlo a neomylne!

Zver sa do rúk moderných technológií, ktoré ti vždy umožnia dosiahnuť ten najlepší výsledok.

Pri práci s novou komprimačnou páskou illmod Trio 1050 už nemusíš riešiť akú stranu aplikuješ do exteriéru a akú do interiéru. Pásku jednoducho aplikuješ tak, ako ti príde pod ruku a naša patentovaná technológia garantuje, že to vždy bude správne. Akýkoľvek omyl je úplne vylúčený. Pusť sa do montáže okien s prelomovou technológiou, pri ktorej sa nikdy nemôžeš pomýliť!

Úplne nová generácia komprimačnej pásky

illmod Trio 1050 je nová generácia tesniacej komprimačnej pásky s patentovanou technológiou integrovanej inteligentnej membrány. Na rozdiel od predchádzajúcich variant komprimačných pások je illmod Trio 1050 výrazne jednoduchší na inštaláciu. Vďaka zabudovanej membráne už nie je nutné rozlišovať exteriérovú a interiérovú stranu pásky. Tá sa jednoducho aplikuje na okenný rám ľubovoľnou stranou bez akéhokoľvek rizika chybnej funkcie.

Ľubovoľné smerovanie pásky umožňuje práve integrovaná inteligentná membrána s vlastnosťou premenlivej hodnoty difúzneho odporu (Sd). Integrovaná PET membrána mení svoju priepustnosť v závislosti na vlhkosti prostredia.

V prípade vysokej vzdušnej vlhkosti sa bunky membrány otvárajú a vlhkosť odchádza von. Vďaka sofistikovanému návrhu celej pásky dochádza k optimalizovanému vysychaniu vlhkosti v špáre medzi oknom a stenou. Špára je tak suchá 365 dní v roku.

Rovnako ako u predchádzajúcich variant je aj tento model komplexným all-in-one systémom, ktorý v plnej miere nahrádza konvenčný trojstupňový tesniaci systém založený na troch nezávislých vrstvách: exteriér / tepelný izolant / interiér, z technického pohľadu poistná hydroizolácia / tepelný izolant / vzduchotesná izolácia. Páska, ako jeden materiál, poskytuje identickú funkčnosť na rovnakom princípe. Vďaka špeciálnej chemickej impregnácii je navyše trvale UV stabilná a zároveň prívetivá k životnému prostrediu.

TP654 illmod Trio 1050 je vhodná predovšetkým na kvalitne pripravené rovné ostenie tak pri novostavbách ako aj rekonštrukciách. Je nevyhnutná v pasívnych a nízkoenergetických domoch a drevostavbách.


Patentovaná sendvičová štruktúra


Nová dimenzia inštalácie: ľubovoľná orientácia pásky na rám okna

Vďaka inteligentnej membráne s premenlivou hodnotou Sd už nie je potrebné rozlišovať interiérovú a exteriérovú stranu pásky, ako je to napríklad pri systéme TP652 illmod Trio+. Nová komprimačná páska TP654 môže byť na okenný rám nainštalovaná akýmkoľvek smerom a vždy to bude správne. Táto nová vlastnosť zásadným spôsobom vylučuje akúkoľvek chybovosť zo strany užívateľa.