Explore our brands

Uvjeti uporabe

CPG Europe ("TVRTKA") održava ovu web stranicu pomoću URL-a www.cpg-europe.com kao i povezane web stranice, sadržaj i drugi materijal (zajedničkim nazivom "stranica") kako bi vam pružila informacije o TVRTKI, njezinom poslovanju i proizvodima. Vaš pristup i uporaba stranice podložni su ovim Uvjetima uporabe, našim Pravilima o privatnosti objavljenim na ovoj stranici i svim primjenjivim zakonima. Pristupom Stranici prihvaćate ove Uvjete uporabe i našu Politiku privatnosti bez ograničenja ili rezerve. Potičemo vas da povremeno pregledate najažurniju verziju Uvjeta uporabe i Politike privatnosti, budući da se mogu povremeno promijeniti i mogu promijeniti uvjete vaše uporabe Stranice. Sve promjene stupaju na snagu odmah po objavi i primjenjuju se na svaki kasniji pristup i uporaba Stranice. Ako nastavite koristiti Stranicu nakon što ste unijeli promjene, te se promjene smatraju prihvaćenima. Sve nove značajke koje poboljšavaju ili optimiziraju stranicu također podliježu ovim Uvjetima uporabe i Politici privatnosti.

1. Općenito 

Dopušteno je pregledavati Stranicu, pristupati redovitim e-biltenima i tehničkim knjižnicama Tvrtke, pregledavati katalog(e) proizvoda, postavljati pitanja, sudjelovati u natjecanjima, promocijama, anketama ili drugim uslugama te pregledavati sve ostale informacije na Stranici. Ovaj i svi drugi materijali koje tvrtka pruža na stranici u daljnjem tekstu nazivaju se "Licencirani sadržaj". Možete pregledavati i ispisivati dijelove Licenciranog sadržaja za vlastitu internu uporabu. Preprodaja, redistribucija ili uporaba Licenciranog sadržaja, osim kako je navedeno u ovim Uvjetima uporabe i Politici privatnosti, nije dopuštena. Svaka druga uporaba Licenciranog sadržaja bez prethodnog pisanog pristanka TVRTKE izričito je zabranjena.

2. Informacije o proizvodu

TVRTKA čini komercijalno razumne napore da pruži točne informacije. Međutim, industrije i jurisdikcije u kojima TVRTKA posluje te zakoni i propisi koji se primjenjuju na te industrije i jurisdikcije podložni su stalnim promjenama. S tim u svezi, moguće je da informacije sadržane na stranici nisu ažurne ili točne. Budući da mnogi čimbenici prolaze kroz proces odlučivanja o kupnji određenog proizvoda i budući da se posebne okolnosti i potrebe mogu razlikovati, pružanje Licenciranog sadržaja služi samo u informativne svrhe. Tvrtka ne može jamčiti i ne jamči da je proizvod koji odaberete ispravan, prilagođen vašim posebnim potrebama ili zahtjevima ili da su reference, propisi ili druge navedene informacije potpune, točne ili ažurne za vaše posebne potrebe (pogledajte našu rezervaciju u vezi s jamstvima u paragrafu 10 u nastavku). TVRTKA može odbiti ili otkazati proizvod izrađen na temelju netočnih cijena ili netočnih uvjeta oglašavanja. Sve prodaje putem Stranice podliježu općim uvjetima prodaje i/ili odredbama i uvjetima TVRTKE.

3. Ponašanje korisnika

Opscen ili uvredljiv jezik, uznemiravanje, prijetnje ili zlouporaba bilo koje vrste ili u bilo kojem obliku na ovoj Stranici, uključujući prijenos komunikcije e-poštom, poštom ili na bilo koji drugi način, izričito su zabranjeni. Zabranjeno je pojavljivanje pod identitetom druge osobe ili lažno predstavljanje vašeg odnosa s TVRTKOM ili bilo kim drugim. Ne smijete učitavati, postavljati ili na drugi način objavljivati materijal na Stranici koji je klevetnički, vulgaran, opscen, prijeteći, uvredljiv, invazivan, pun mržnje, rasno ili etnički nedostupan pravima privatnosti ili javnim pravima bilo koje druge osobe, činiti ili poticati prijestupe, kršenje bilo kojeg zakona ili prava bilo koje druge osobe ili na drugi način činiti radnje koje dovode do pozivanja na odgovornost. Suglasni ste da nećete krivotvoriti zaglavlja ili na drugi način manipulirati identifikatorima kako biste prikrili podrijetlo dostavljenih informacija, objavljivati ili na drugi način obznanjivati bilo kakve vlasničke ili povjerljive informacije ili patente, zaštitne znakove, poslovne tajne, autorska prava ili druga vlasnička prava drugih ("Prava") kako biste prouzorčili štetu. Nije dopušteno učitavanje komercijalnog materijala na Stranicu, uporaba Stranice za promicanje, reklamiranje ili promoviranje drugih. Svaki pokušaj ometanja ili prekida rada Stranice, njenih poslužitelja, mreža, softvera, opreme ili povezane baze podataka, bilo putem zlonamjernog koda, datoteka ili drugih sredstava, ili pokušaji rastavljanja, obrnutog inženjeringa ili dekompiliranja Softvera, zaobilazeći sigurnosne značajke, kao što su lozinke ili poduzimanje radnji koje utječu na privatnost ili sigurnost ove stranice, korisnika ili drugih posjetitelja, izričito su zabranjeni. Vi ste odgovorni za svoju komunikaciju i aktivnosti na Stranici. TVRTKA ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu komunikaciju, uporabu Stranice od strane vas ili drugih ili bilo koji Licencirani sadržaj, uključujući, bez ograničenja, pogreške ili propuste u Licenciranom sadržaju, ili za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz uporabe bilo kojeg Licenciranog sadržaja rezultat na stranici.

4. Izuzeće 

Slažete se kako će službenici, direktori, dobavljači, pružatelji usluga, suvlasnici i drugi partneri, agenti i zaposlenici TVRTKE za sve zahtjeve, štete, naknade i troškove bilo koje vrste, uključujući razumne naknade za odvjetnike i druge stručnjake za obeštećenje, biti oslobođeni bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz ili u svezi sa (i) svime što prenosite putem Stranice, (ii) vašom uporabom Stranice, (iii) vašom vezom sa Stranicom 4 (iv), u slučaju da ste prekršili ove Uvjete uporabe, ili (v) ste prekršili neka druga prava. U slučaju davanja lažnih, pogrešnih ili zastarjelih poreznih ili drugih podatka, slažete se s vašom obvezom izvršenja nadoknade TVRTKI za sve obveze, štete, gubitke ili troškove (uključujući razumne naknade za odvjetnike i druge stručnjake) odnosno nadoknade za svaki gubitak ili štetu koji mogu nastati, uključujući ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, poreze, kazne ili sankcije, kamate, naknade, troškove i izdatke bilo koje vrste koji proizlaze iz ili u svezi s bilo kojom trećom stranom na temelju informacija koje pružite ili vaše upotrebe Stranice, u smislu navodnih ili utvrđenih/pokrenutih zahtjeva, tužbi, radnji ili postupaka protiv TVRTKE.

5. Prilagodbe stranice

TVRTKA pridržava pravo, s vremena na vrijeme, promijeniti Licencirani sadržaj, usluge koje se nude odnosno pridržava pravo ukinuti ili proširiti opseg Stranice. Osim toga, TVRTKA pridržava pravo, u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, prilagoditi ove Uvjete uporabe, Politiku privatnosti i Stranicu i/ili obustaviti ili ukinuti Stranicu (ili bilo koji njezin dio), uz ili bez slanja prethodne obavijesti. Vi ste odgovorni za povremeno pregledavanje ovih Uvjeta i Pravila privatnosti. Slažete se da TVRTKA neće biti odgovorna vama ili trećim stranama za bilo koje takvo djelo.

6. Raskid

TVRTKA može, prema vlastitom nahođenju, obustaviti ili prekinuti vaš pristup ili uporabe u bilo koju svrhu, ali posebno ako TVRTKA smatra da ste prekršili ili proturječili tekstu ili značenju ovih Uvjeta uporabe.

Nadalje, TVRTKA može u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju, prekinuti dostupnost Stranici ili bilo kojem njezinom dijelu, uz ili bez slanja prethodne obavijesti, ili ukloniti ili odbiti Korisničke priloge uz obrazloženje ili bez njega, prema vlastitom nahođenju. Suglasni ste da se bilo kakav prekid može dogoditi bez prethodne najave.  Prihvaćate i slažete se da TVRTKA može odmah obustaviti daljnji pristup Stranici. TVRTKA neće biti odgovorna vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakav prekid ili ukidanje vašeg pristupa ili uporabe Stranice. Bez ograničavanja gore navedenog, TVRTKA ima pravo surađivati s bilo kojom agencijom za provođenje zakona ili sprovoditi sudski nalog koji od nas zahtijeva da otkrijemo identitet ili druge podatke bilo koje osobe koja objavljuje materijal na našoj Stranici ili putem iste. Odričete se svih zahtjeva protiv tvrtke i njezinih podružnica, davatelja licence i pružatelja usluga od mjera koje su nastale tijekom ili kao rezultat istraga koje su poduzete, te od mjera koje tvrtka ili tijelo za provođenje zakona, kao posljedicu istrage, mogli izravno poduzeti.

7. Poveznice

Ova stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice ili izvore. Ako koristite poveznice na ove stranice, napuštate ovu Stranicu. TVRTKA nema kontrolu nad tim stranicama, njihovim sadržajem i izvorima ili poslovnom praksom ili politikom operatora tih stranica. Politika privatnosti TVRTKE ne odnosi se na praksu tvrtki ili pojedinaca koji upravljaju povezanim stranicama. Stoga vas molimo za oprez i pregled pravila privatnosti svake stranice koju posjetite kako biste saznali više o njihovoj praksi prikupljanja informacija. TVRTKA izričito odbacuje bilo kakvu odgovornost za dostupnost ili točnost takvih vanjskih stranica ili izvora i njihovog sadržaja. TVRTKA ne odobrava bilo kakve oglase, proizvode ili druge materijale dostupne na ili putem ovih stranica ili resursa, niti je odgovorna za njih. Uključivanje poveznica na Stranicu ne podrazumijeva odobravanje povezane stranice. Uporaba poveznica se smatra vlastitom odgovornošću. Osim toga, prihvaćate i slažete se da TVRTKA ne jamči, izravno ili neizravno, za bilo kakvu razumnu ili navodnu štetu koja proizlazi iz ili je u svezi s uporabom ili oslanjanjem na bilo koje proizvode, usluge ili materijale koji se nalaze na tim poveznicama ili se do njih dolazi putem takvih poveznica, stranica ili dostupnih izvora.

8. Imovinska prava tvrtke

Sve što vidite ili pročitate na Stranici, uključujući kompilaciju, prikupljanje, raspored i strukturu Licenciranog sadržaja, zaštićeno je nacionalnim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima i ne smije se koristiti u bilo koju drugu svrhu osim kako je navedeno u ovim Uvjetima uporabe, bez izričitog pisanog dopuštenja TVRTKE. Stranica i potreban softver koji se koristi u vezi sa Stranicom ("Softver"), zatim kompilacija, prikupljanje, raspored i struktura Licenciranog sadržaja, sve slike, fotografije, grafike, ilustracije, tekstovi i druge informacije i materijali, bilo da su u cjelini ili dijelom prikupljeni putem Stranice (od kojih su svi sadržani u „Licenciranom sadržaju” ili se podrazumijevaju "Licenciranim sadržajem") vlasništvo su TVRTKE ili njezinih dobavljača, ili bilo kojeg njihovog dijela, bez obzira na izvor, zaštitne znakove ili druge Partnere u intelektualnom vlasništvu i sadrže povjerljive podatke koji su zaštićeni svim primjenjivim pravima vlasništva i drugim pravima. Svi zaštitni znakovi, logotipi, trgovački nazivi, oznake proizvoda i usluga, sami ili u kombinaciji jedni s drugima (zajednički, "znakovi"), registrirani ili ne, vlasništvo su TVRTKE, njezinih podružnica ili trećih strana kojima su dodijeljena prava i licence za uporabu njihovih zaštitnih znakova ("Zaštitni znakovi trećih strana"). Ne smijete koristiti ili prikazivati robne marke trećih strana u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog pristanka TVRTKE ili njezinog vlasnika. To uključuje upotrebu meta-oznake ili bilo koji drugi skriveni tekst. Ostali nazivi proizvoda ili usluga, logotipi, grafike, zaglavlja, ikone na tipkama i skripte, zaštitni su znakovi ili predstavljanja TVRTKE i ne smiju se koristiti ni u kojem obliku u svezi s drugim proizvodima ili uslugama koje TVRTKA ne nudi, a posebno ne u bilo kojem obliku koji bi vjerojatno izazvao zabunu na tržištu ili na bilo koji način ocrnio ili diskreditirao TVRTKU.

9. Indikacije i postupak prijave povrede autorskog prava

Obavijesti o navodnom kršenju autorskih prava treba slati TVRTKI. TVRTKA poštuje tuđe intelektualno vlasništvo te moli svoje korisnike i posjetitelje da čine isto. TVRTKA će obraditi i istražiti navodna kršenja i poduzeti odgovarajuće mjere prema važećim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Po primitku bilo koje obavijesti u skladu s primjenjivim zakonom, TVRTKA će uzrokovati uklanjanje bilo kojeg materijala za koji se utvrdi da krši autorska prava ili je dio radnje koja krši autorska prava, kao i svih referenci ili poveznica na bilo koji materijal ili radnje za koje se utvrdi da krše autorska prava ili blokiraju pristup njima. Ako smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, tražimo da dostavite sljedeće podatke:

a. fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene za djelovanje u ime vlasnika isključivog autorskog prava čije se kršenje navodi;

b. opis djela zaštićenog autorskim pravom čija se povreda navodno krši;

c. opis gdje se materijal koji krši vaše podatke nalazi na stranici;

d. vaša adresa, telefonski broj i e-mail adresa te sve ostale informacije koje su potrebne kako bi TVRTKA mogla kontaktirati s vama;

e. vaša izjava kojom potvrđujete kako, koliko je vama poznato, sporna uporaba nije ovlaštena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog predstavnika ili zakona;

f. vaša potvrda da su gore navedeni podaci točni prema vašem najboljem saznanju i da ste vlasnik autorskih prava ili ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika određenog prava za koje se tvrdi da je prekršeno.

Optužbe o navodnom kršenju autorskih prava trebaju se uputiti na:  

Poštom: CPG Europe, Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln, Njemačka. Faksom: +49 2203 57550 60. E-poštom: info@cpg-europe.com (Molimo uključite ""Obavijest o kršenju"" u predmetu.)

VAŽNA NAPOMENA: GORE NAVEDENE INFORMACIJE UKLJUČUJU INFORMACIJE TVRTKE O MOGUĆNOSTI KRŠENJA VAŠIH AUTORSKIH PRAVA. NA SVE DRUGE ZAHTJEVE, KAO NA PRIMJER, PITANJA I UPITE U SVEZI S PROIZVODOM ILI PITANJA O ZAŠTITI PODATAKA, NEĆE BITI ODGOVORENO PUTEM OVE METODE.   

10. Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti  

TVRTKA ne daje nikakva zastupanja niti jamstva o ispravnosti ili potpunosti stranice ili licenciranog sadržaja. TVRTKA nije usmjerena na djecu mlađu od 13 godina i uporabu Stranice nije namijenjeno njima. TVRTKA neće kontaktirati djecu mlađu od 13 godina u promotivne ili marketinške svrhe bez dopuštenja roditelja i neće tražiti osobne podatke više od razumno potrebnih za sudjelovanje u takvoj akciji. Međutim, Tvrtka ne filtrira oglase ili druge materijale koje djeca mogu vidjeti putem stranica ili povezanih stranica, čiji dijelovi mogu biti neprikladni za djecu. Razumijete i izričito se slažete o sljedećem:

(a) Stranicu koristite na vlastitu odgovornost. Stranica je dostupna bez jamstva bilo koje vrste i dostupnosti. Tvrtka se izričito odriče svih jamstava bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih, uključujući, bez ograničenja, implicitna jamstva daljnje prodaje, jamstva prikladnosti za određenu svrhu i jamstava koja proizlaze iz trenutne trgovine ili izvedbe, jamstava za neoštećenost ii nekršenje u svezi s uporabom Stranice ili dijeljenjem iste.

(b) TVRTKA ne jamči da će: (I) Stranica ispuniti vaše zahtjeve; (ii) da je pristup Stranici neprekinut, pravovremen, siguran, točan ili bez grešaka; (iii) da su proizvodi dostupni, ispravno prikazani ili ( IV) da su rezultati dobiveni uporabom Stranice točni i pouzdani; (V) da kvaliteta svih proizvoda, stranica, informacija ili drugih materijala kupljenih ili dobivenih putem Stranice ispunjava Vaša očekivanja kvalitete, ILI (vi) da su proizvodi pravilno isporučeni u pravoj količini.

(c) Preuzimanje ili primanje materijala na drugi način vrši se uporabom Stranice, prema vlastitom nahođenju, na vlastitu odgovornost. Isključivo je vaša odgovornost za bilo kakvu štetu.

(e) Savjeti ili informacije koje dobijete od TVRTKE putem Stranice, bilo da su iste usmene ili pisane a u svezi vaše nabave proizvoda ili usluga koje nudi TVRTKA, stvorit će jamstvo koje nije izričito navedeno u ovim uvjetima uporabe ili nije navedeno na neki drugi način.

Izričito razumijete i slažete se da TVRTKA neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu, bilo izravnu, neizravnu, posebnu, slučajnu, posljedičnu ili egzemplarnu, uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka dobiti, dobre volje, uporabe, podataka ili drugog nematerijalnog gubitka (čak i ako je TVRTKA bila svjesna mogućnosti takve štete) u vezi s uporabom ili nemogućnošću uporabe, točnosti informacija o proizvodima i materijalima koji su prikazani na Stranici ili su predmet Stranice, kao i da neće biti odgovorna za bilo koje drugo pitanje u svezi vašeg pristupa stranici ili vaše uporabe iste. Ova ograničenja će se primjenjivati čak i ako ograničena odgovornost ne ispuni svoju bitnu svrhu, u mjeri u kojoj jurisdikcije ne dopuštaju isključenje određenih jamstava ili ograničenje ili isključenje odgovornosti za zamjene za slučajne ili posljedične štete. Neka od gore navedenih ograničenja možda se ne odnose na vas. Prethodno navedeno nema utjecaja na bilo kakvu odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti prema primjenjivom zakonu.

11. Mogućnosti isključivanja

Obavijesti vam mogu biti poslane e-mailom ili običnom poštom. Stranica vam može uputiti obavijesti o promjenama ovih Uvjeta uporabe ili drugim pitanjima, uključujući opći prikaz komunikacija ili poveznica na komunikacije na Stranici. Oglas ili drugu korespondenciju TVRTKI treba poslati preporučenim pismom s povratnicom na adresu: 

CPG Europe
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
Deutschland (Njemačka)

Ako želite primati ažurirane podatke ili ako više ne želite primati korespondenciju od TVRTKE, kontaktirajte TVRTKU na info(at)cpg-europe.com.

12. Opće informacije

Ovi Uvjeti uporabe i svi drugi ugovori, bez obzira na to spominju li se u ovom Ugovoru ili ne, čine cjelokupni ugovor između vas i TVRTKE u vezi s vašim aktivnostima na Stranici i uporabom iste od strane vas. Ovim se zamjenjuju svi prethodni ugovori između vas i TVRTKE. Ovi Uvjeti uporabe, uporaba Stranice s vaše strane i bilo koji drugi ugovor, te odnos između vas i TVRTKE regulirani su zakonima Njemačke bez obzira na primjenjivi zakon. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980 se ne primjenjuje. Vi i TVRTKA suglasni ste podvrgnuti se osobnoj i isključivoj nadležnosti odgovarajućih državnih ili saveznih sudova u Kölnu ili Ujedinjenom Kraljevstvu. Propust TVRTKE da iskoristi ili provede bilo koje pravo ili odredbu Uvjeta uporabe neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe. Ako nadležni sud utvrdi da je neka odredba Uvjeta uporabe ili Pravila o privatnosti nevaljana, usprkos tome, stranke su suglasne da sud treba nastojati provesti namjeru stranaka kojoj teži ova odredba te da preostale odredbe Uvjeta uporabe ostaju nepromijenjene. Suglasni ste da ćete izvršiti bilo koji zahtjev ili zahtjev koji proizlazi iz ili je u svezi s vašom uporabom Stranice, Uvjetima uporabe ili Politikom privatnosti, bez obzira na sve što je suprotno, u roku od jedne (1) godine od datuma takva potraživanja ili je isto zauvijek zabranjeno. Naslovi uvjeta u Uvjetima uporabe služe samo radi praktičnosti i nemaju pravni ili ugovorni učinak.    

13. Kršenja

Prijavite svako kršenje Uvjeta uporabe ili Politike privatnosti na info(at)cpg-europe.com

14. Posebne odredbe za korisnike u Sjedinjenim Državama

TVRTKA se na našim stranicama pridržava odredbi Zakona o zaštiti privatnosti djece na internetu (COPPA). Privatnost djece nam je važna. Nijedna osoba mlađa od 13 godina ne smije dati osobne podatke našoj Stranici ili iste na njoj ostaviti. Ne prikupljamo svjesno osobne podatke od djece mlađe od 13 godina. Ako ste mlađi od 13 godina, molimo vas da ne koristite niti dajete bilo kakve podatke na ovoj Stranici u ili putem značajki ove Stranice, niti da nam dajete bilo kakve informacije o sebi, uključujući svoje ime, adresu, telefonski broj, email ili korisničko ime koje koristite. Ako saznamo da smo prikupili ili primili osobne podatke od djeteta mlađeg od 13 godina bez pristanka roditelja, izbrisat ćemo te podatke. O davanju osobnih podataka koji se odnose na dijete, uključujući ime i dob djeteta, odlučuju roditelji. Roditelj može u bilo kojem trenutku zatražiti pregled svojih osobnih podataka ili podataka svog djeteta koji su nam dostavljeni. Roditelj se može obratiti u bilo kojem trenutku e-poštom na info@cpg-europe.com. Zatražiti brisanje ovih podataka. Ako je posjetitelj ove Stranice mlađi od 18 godina, trebao bi sa svojim roditeljima pročitati ove Uvjete uporabe i Politiku privatnosti radi smjernica.

Vaša prava na privatnost u Kaliforniji, odjeljak 1798.83 Građanskog zakonika Kalifornije, dopušta korisnicima Stranice, koji su državljani Kalifornije, zatražiti određene informacije u svezi otkrivanja (s naše strane) svih osobnih podataka trećim stranama za njihove izravne marketinške svrhe.

Pošaljite e-mail na info@cpg-europe.com ili nam pišite: CPG Europe, Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln, Deutschland (Njemačka).