Explore our brands

Specijalne primjene

Posebni zadaci zahtijevaju posebna rješenja. illbruck također nudi rješenja za posebne primjene.

Zaštita od požara

Aspekti zaštite od požara mogu zahtijevati brtvila građevne klase B1 (teško zapaljiva), koja posjeduju građevno-nadzornu registraciju s ispitnim brojem.

Kupališta

Fuge u bazenima i vodenim spremnicima su izložene trajnom opterećenju vlagom. One zahtijevaju brtvila, koja imaju najveće prianjanje i postojanost. S obzirom na visoka opterećenja, podvodne fuge i fuge bazena za kupanje ne mogu na neograničeno vrijeme ostati sposobne za funkcioniranje i moraju se redovito provjeravati i po potrebi obnoviti.

Akvarij