Explore our brands
Åter till produktlista

SP054
Lim- & Byggfog

Elastisk massa för fogning och limning baserad på avancerad polymerteknik (AT).

Användningsområde

Inom byggnads- , varvs- och transportindustrin. Utmärkt vidhäftning mot en mängd olika byggnads- och industrimaterial både inom- och utomhus. Fogning runt fönster och dörrar, limning / fogning av golvlister, trappsteg, paneler, trösklar, speglar, akustikplattor mm.

 • Fri från isocyanater, ftalater och lösningsmedel
 • Luktsvag
 • Rörelseupptagande
 • Klibbfri inom 30 minuter
 • UV- och Väderbeständig
 • Övermålningsbar efter

Installation & montering

 • Fogning: Fogar bottnas med bottningslist somkomprimeras ca 25% för att passa i fogen. Fogutformningskall vara i förhållandet bredd - djup 2:1. Djupet påfogmassan i porösa material skall minst vara 10 mm ochminst 6 mm i täta material. Bredden på fogen får ej varamindre än djupet.
 • Med hjälp av maskeringstejp är det lätt att få en rakfogkant med bra finish.
 • Applicera massan med fogpistol jämt och utan luftblåsor.Bearbeta fogen om nödvändigt med fogpinne innan dettunna skinnet har bildats på ytan.
 • Om maskeringstejp har använts för att avgränsa ytan skalldenna tas bort direkt efter att fogen bearbetats. Tejp somhärdat fast i fogen är mycket svår att få bort i efterhand.
 • Limning: Tillse att det är god kontakt mellan ytorna.
 • Upprugga icke sugande ytor.
 • Snedskär eller skär ett V i toppen på munstycket till önskadbredd så att en 3-kantig limsträng erhålles.
 • Limsträngar på metall skall ej överstiga ø12 mm.
 • På stora ytor t.ex. skivmaterial bör limsträngarna ha ettcc mått på minst 10 cm så att luft kan vandra mellanlimsträngarna.
 • Sammanfoga materialen direkt (inom 15 min) och sätt ipress. Materialen kan vanligtvis hanteras efter 30 minuter.

Teknisk information

Teknisk information
Densitet1.6
HårdhetShore A 36
SjunkningDIN 52451 3%
Motståndsmoment vid 100% töjningDIN 53504 S2 Ca 8 kg/cm²
DraghållfasthetDIN 53504 S2 21 kg/cm²
Elastisk återhämtningEN 27389 B >65%
Torktidvid +23°C, 50%RH. Bildar ytskinn på ca 25 minuter och härdar med 2,8 mm / 1:a dagen vid +23°C
Användningstemperatur +5°C till +40°C
Temperaturbeständighet -40°C till +90°C
ÖvermålningsbarhetJa med vattenbaserad akrylatfärg efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa
LagringTorrt och skuggigt vid +5°C till +25°C
Lagringstid12 månader i oöppnad förpackning
ÅtgångFogmått 8 x 6 mm 6,4 meter / patron
Fogmått 10 x 8 mm 3,9 meter / patron
Fogmått 15 x 10 mm 2,0 meter / patron
Fogmått 20 x 12 mm 1,3 meter / patron
Fogmått 25 x 15 mm 0,8 meter / patron
Primer rekommendationPrimerfri i de flesta fall dock ej alltid, följande primers förstärker vidhäftningen: Primer AT150 för
akryl (plexi)-, styv PVC-, ABS- och cellplast
Primer AT140 för betong. Förprov vid tveksamhet rekommenderas alltid
Nedladdningar

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg