Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

SP030
Foglim Kristall

Kristallklart elastiskt och snabbhärdande foglim baserat på avancerad hybridteknologi (SP).

Användningsområde

Idealiskt för limning/fogning inomhus där en helt genomskinlig fog önskas t.ex. i gallerior med skyltfönster, glasmontrar, glaspaneler, glashissar men också lämplig för andra vanliga byggnadsmaterial där limningen/tätningen inte skall synas som t.ex. trösklar, lister, WC stolar mot golv, beslag, plåtkonstruktioner mm.

 • Kristallklart, utmärkt för transparent sammanbindning
 • Fri från isocyanater och lösningsmedel
 • Snabbhärdande
 • Utmärkt vidhäftning på t.ex. metall, glas, PVC och betong.
 • Klibbfri på 10 minuter

Förberedelse

 • Var noga med att se till att fogmassan är kompatibel med underlaget.
 • Ytorna skall vara fria från damm och fett. Ytorna skall vara stabila och torra.
 • Fogar på betong, framför allt fogar mellan betongelement, skall alltid primerbehandlas. Se primertabell för ev. primer.
 • Fogar bottnas med bottningslist för korrekt fogutformning. Välj en bottningslist som är ca 25%bredare än fogbredden.
 • Fogdimensionering enligt tabell. Fogdjupet på tunnastestället skall vara halva fogbredden. Dock aldrig mindre än 6 mm.
 • Med hjälp av maskeringstejp är det lätt att få en rakfogkant med bra finish.

Installation & montering

 • Fogning:
  • Applicera massan med fogspruta jämt och utan luftblåsor.Bearbeta fogen om nödvändigt med fogpinne innan dettunna skinnet har bildats på ytan.
  • Om maskeringstejp har använts för att avgränsa ytan skalldenna tas bort direkt efter att fogen bearbetats. Tejp somhärdat fast i fogen är mycket svår att få bort i efterhand.
 • Limning:
  • Tillse att det är god kontakt mellan ytorna.
  • Sammanfoga materialen direkt och sätt i press. Materialenkan vanligtvis hanteras efter 5 - 10 minuter.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

Kristallklart elastiskt och snabbhärdande foglim baserat på avancerad hybridteknologi (SP).

Förpackning

310 ml patron (12st/kartong)

Observera

 • SP030 kan användas utomhus som lim, men kan minska i transparens och elasticitet om den inte täcks.
 • Fäster inte mot PE, PP, silikon, teflon® och nylon. Vid fogning mot natursten kan stenen missfärgas, samt vid fogning på tjär- och asfaltsytor (fogmassan kan missfärgas).
 • Konstant långtids på verkan av vatten/ånga/hög temperatur/UV-ljus kan medföra att massan gulnar eller missfärgas.
 • Limning av speglar och vissa plastmaterial som är känsliga för sprickbildning rekomenderar ej.

Rengöring

Ohärdad massa med aceton, försäkra dig om att materialet som limmats tål rengöringsmedlet. Härdad massa kan endast tas bortmekaniskt med t.ex. kniv.

Teknisk information

EgenskapStandardVärde
DensitetDIN 52451-A~1,04 g/cm3
SkinnbildningInternt test vid 23°C och 50% RH~10 min
HärdhastighetInternt test vid 23°C och 50% RH~3,5 mm/dygn
Draghållfasthet vid 100% töjningDIN 53504 S2~0,6 N/mm2
Draghållfasthet vid brottDIN 53504 S2~2,0 N/mm2
BrottöjningDIN 53504 S2~350%
Shore A-värdeISO 868~30
VolymförändringISO 10563~2,7%
Användningstemperatur +5°C till +40°C
Temperaturbeständighet -40°C till +80°C
LagringstidI oöppnad förpackning och torrt rum +5°C till +25°C12 månader
Bäst före datum Se förpackning (EXP)

 

  Nedladdningar
  Kontakta produktspecialist

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produktgrupp
  Miljöbedömningar & Intyg