Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

LD708
Latexfog Acrymeric

Akrylfogmassa. Lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar.

Användningsområde

För tätning och mjukspackling av fogar och sprickor med små fogrörelserinomhus mot trä, gips, puts, tegel,betong, cellplast, kork, PVC, metall och målade ytor. Limning av gipsskivor mot stålreglar enligt skivleverantörens anvisningar.

 • Lättsprutad
 • Luktsvag
 • Snabbhärdande
 • Övermålningsbar
 • Antimögelbehandlad
 • Limning av gipsskivor
 • Uppfyller klass 12,5 E

Förberedelse

 • Kontaktytor skall vara torra, rena och fettfria.
 • Normalt fordras ingen primer mot sugande underlag som t.ex. gipsskivor.
 • Starkt sugande ytor kan förbehandlas med fogmassa uttunnad med vatten (1:4).
 • Fogar bottnas om möjligt med bottningslist som komprimeras ca 25%.

Installation & montering

 • Applicera fogmassan med hand- eller tryckluftspruta och eftersläta omedelbart med fogpinne eller spackel doppad i svag tvålvattenlösning.
 • Låt fogmassan härda helt igenom innan målningsarbetet utföres.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

Akrylfogmassa. Lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar.

Förpackning

300 ml patron (12/kartong)
600 ml påse (12/kartong)

Rengöring

Verktyg och spill rengöres med vatten.

Teknisk information

Teknisk information
Densitet1,65 - 1,69
HårdhetISO 868 Shore A 40
Torrhalt80 – 84%
ViskositetCa 250,000 cps
TorktidYttorr 15 - 60 min beroende på luftfuktighet och temperatur. Full härdning 1 – 5 dagar beroende på fogtjocklek, luftfuktighet
och temperatur.
Temperaturbeständighet-15C till +75°C
Användningstemperatur +4°C till +40°C
Rörelseupptagning12.50%
ÖvermålningsbarhetJa med vattenspädbara färger efter genomhärdning.
LagringSvalt och torrt. Skyddas mot frost.
Lagringstid36 månader i oöppnadförpackning.
ÅtgångFogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / påse
Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / påse
Fogmått 10 x 5mm 6,0 meter / patron eller 12,0 meter / påse
Fogmått 15 x 6mm 3,3 meter / patron eller 6,7 meter / påse
Fogmått 20 x 7mm 2,1 meter / patron eller 4,3 meter / påse
KemikaliebeständighetKlarar utspädda lösningar med alkali, kolväte, syra
Nedladdningar
Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg