WF140 Plastiskt Trä

Plastiskt Trä

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Vattenburet plastiskt trä (spackel) i flera träliknande kulörer för reparation av skador och ojämnheter i trä.

Användningsområde

Inomhus på trä- och parkettgolv, möbler, foder, fönsterbänkar, paneler ochsnickerier av trä. Utomhus på t exfönsterbågar och dörrar (se applicering).

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Absorberar vatten och kan svälla vilket medför att vidhäftningen försämras.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Vattenburet
  • God fyllförmåga
  • Slipbart
  • Lack- och övermålningsbart
WF140 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
WF140 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad