Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

SP525
Tesniaci tmel

Elastický hybridný tmel určený na vodotesné a vzduchotesné uzavretie dilatačných alebo styčných škár. Určený spravidla pre dilatačné škáry v prostredí s bežnými výkyvmi teplôt.

Aplikácia

Ideálny tmel pre vytvorenie trvanlivého utesnenia styčných a dilatačných škár v stavebníctve i priemysle. Tmel je odolný poveternosti, starnutiu a je UV stabilná. Možno aplikovať v interiéri aj exteriéri.

 • je možné opatriť náterom
 • mäkký po vytvrdnutí (tvrdosť cca 25 podľa stupnice Shore A)
 • odolný voči poveternostným podmienkam, UV odolný
 • priľne na širokú radu podkladov
 • skvelá vytláčateľnosť a tvarovateľnosť

Spracovanie

 • na dosiahnutie opticky dokonalých škár odporúčame olepiť okraje škár vhodnou lepiacou páskou
 • tmel zatlačte do škáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky
 • škáru bez zbytku vyplňte
 • vyhladenie tesniacej hmoty vykonajte stierkou vhodného tvaru a použite pritom prostriedok na vyhladzovanie AA300 (1 polievková lyžica AA300 cca 2 litre vody). 
 • nariedený roztok naneste úsporne rozprašovačom na spoj
 • vyhladenie vykonajte skôr, ako sa začne tvoriť povrchová kôra. Lepiacou pásku ihneď odstráňte, aby ste zamedzili poškodeniu tvoriacej sa kôry.
 • prebytočné množstvo roztoku AA300 dôkladne otrite

Technická specifikace

VlastnostiNorma DINKlasifikácia
Objemová hmotnosťDIN 52 451-A1.6 g/cm3
Tvrdosť podľa Shore ADIN 53 505cca 25
Vytvorenie povrchovej kôry cca 30 minút
Rýchlosť vytvrdzovania cca 3 mm / 1 deň
Zmrštenie po vytvrdnutíDIN EN ISO 10563.5%
Maximálne povolené pretvorenie ±25%
Klasifikácia tmeluEN ISO 11600F - 25 LM
Elastické zotavenieDIN EN ISO 738974%
Pretiahnutie pri pretrhnutíDIN 53504 S2cca 350 %
E-modul pri 100% natiahnutíDIN EN ISO 83390.3 N/mm2
Teplotná odolnosť -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Skladovacia teplota +5 °C až +25 °C
Doba skladovania 12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty