Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

PR007
Nosný profil – predsadené okná

Inovativny nosný profil illbruck PR007, určený na predsadenú montáž okien, je vyrobený z mechanicky vysoko pevného a odolného materiálu. Profil svojim dizajnom umožňuje optimálne upevnenie a utesnenie okien v rovine tepelnej izolácie obvodovej konštrukcie.

Aplikácia

Inovativny nosný profil illbruck PR007, určený na predsadenú montáž okien, je vyrobený z mechanicky vysoko pevného a odolného materiálu. Svojim dizajnom umožňuje optimálne upevnenie a utesnenie okien v rovine tepelnej izolácie obvodovej konštrukcie. Profil sa veľmi ľahko spracováva a vyznačuje sa veľmi dobrými tepelno izolačnými vlastnosťami.

 • najrýchlejšia montáž predsadených okien
 • jednoduché upevnenie a utesnenie okna
 • komplexná systémová montáž predsadených okien
 • vodotesnosť systému garantovaná až do 1050 Pa
 • skúška systému podľa smernice ift Rosenheim

Spracovanie

Montáž

Odmerajte potrebnú dĺžku profilu PR007 a skráťte ho pomocou pílky na drevo. Minimálna veľkosť pripájacej špáry podlieha norme STN 73 3134, všeobecne 10 mm. Potom naimpregnujte štetcom profil PR007 aj podkladovú konštrukciu pomocou AT140 Primer na savé podklady. Po odvetraní impregnácie, cca 30 minút, naneste 2 rovnobežné prúžky lepidla SP340 na PR007 vo vzdialenosti cca 2 cm od okraja. Lepidlo SP340 aplikujte na podklad najneskôr 2 hodiny od aplikácie AT140. Lepidlo naneste na všetky profily PR007, ktoré musia byť nalepené po celom obvode budúcej otvorovej výplne. Lepidlo by v rohoch malo byť dvakrát prekrížené. Na zaistenie profilov PR007, proti zaťaženiu oknom alebo balkónovými dverami, PR007 dodatočne ukotvite vhodnými skrutkami podľa stavu a typu podkladovej nosnej konštrukcie. Minimálne 3 skrutky / kotvy na jeden bežný meter profilu PR007. Otvory pre skrutky predvŕtajte do PR007 vrtákom HSS. Otvory cez PR007 musia byť vždy menšie ako je priemer hlavy skrutky. Okenné skrutky (turboskrutky) s valcovou hlavou nie sú prípustné. Dotesnenie spojov a napojenie kútov z dielcov PR007 urobte pomocou SP050, prípadne SP340. Nakoniec nalepte zatepľovací profil PR008 pomocou SP050.

Utesnenie

Potiahnite rám otvorovej výplne páskou TP652 illmod Trio+ (nadpražie a ostenia) a illmod Trio FBA (spodný profil okna). Vonkajšiu špáru následne dotesnite exteriérovou okennou fóliou, ktorá zabezpečí vodotesnosť špáry proti pôsobeniu stojatej tlakovej vody. Následne vložte rám do otvoru vytvoreného pomocou PR007 a PR008 a to tak, aby vonkajšia strana rámu okna bola situovaná minimálne 2 mm za vonkajšou hranou PR007. Alternatívne je možné na spodnej strane použiť polyuretánovú penu a okenné fólie na vnútornej aj vonkajšej strane špáry. Vyvážte okno do ideálnej pozície a ukotvite pomocou vhodných skrutiek. Dotesnite kontakty pások alebo pások a okenných fólií pomocou SP050, prípadne SP025. Pripájacia špára musí byť vyhotovená ako vzduchotesná, tepelne izolačná a tesná proti prívalovému dažďu.

Popis

Tuhá polyuretánová pena, neobsahujúca halogenizované uhľovodíky.

Forma dodania

Rozmery: 1400 x 90 x 90 mm

Dôležité upozornenie

Profil PR007 pri vystavení pôsobeniu UV žiareniu tmavne, mení farbu zo svetlo žltej na tmavú až žltohnedú. Páska TP652 musí byť vždy umiestnená minimálne 2 mm za líce PR007 / PR008. Otvory v PR007 určené na fixáciu profilu musia byť upravené zahĺbovačom, aby hlava skrutky ideálne doľahla. Otvory cez PR007 musia byť vŕtané väčšie ako je priemer závitu kotvy, napr. 8 mm ak sú použité okenné skrutky priemeru 7,5 mm. Minimálna vzdialenosť kotvy od okraja PR007 je 20 mm. Minimálna vzdialenosť kotvy od okraja nosnej konštrukcie závisí na type podkladového materiálu a riadi sa pokynmi výrobcu. Minimálna šírka prúžku SP340 po pritlačení lepených plôch je 18 mm. Maximálna prípustná nerovnosť podkladu, určeného na lepenie a kotvenie profilu PR007, je ± 2 mm. Lepidlo SP340 musí byť aplikované na impregnovaný podklad najskôr 30 minút a najneskôr 2 hodiny od aplikácie AT140.

Technická specifikace

VlastnosťNormaKlasifikácia
Trieda horľavostiDIN 4102B2
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,07 W/(mK)
Objemová hmotnosť 550 kg/m3
Pevnosť v tlakuDIN EN 8264 MPa
Pevnosť v ohybeDIN EN 120894 MPa
ExpanziaDIN EN 687360,80%
Odpor proti vytiahnutiu vrutu 400 N
Kompatibilita kompatibilný s bežnými stavebnými materiálmi
Tepelná odolnosť –50 °C až +100 °C
Doba skladovania 24 mesiacov

 

  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty